De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Proclamatie Leopold III (10 mei 1940)

  Proclamatie aan de Belgen op 10 mei 1940 door koning Leopold III (Fr.)

  Le roi adresse à la population la proclamation suivante:

  BELGES,

  Pour la seconde fois en un quart de siècle, la Belgique, loyale et neutre, est attaqueé par l' empire allemande, au mépris des engagements les plus solennels, contractés à la face du monde.

  Le peuple belge, foncièrement pacifique, a tout fait pour l' éviter.

  Mais entre le sacrifice et le déshonneur, le Belge de 1940 n' hésite pas plus que celui de 1914.

  En attendant la violation même du territoire pour appeler nos deux garants restés fidèles à leurs promesses, nous avons, jusqu'à la dernière minute, rempli de la façon la plus loyale les devoirs de la neutralité.

  A notre vaillante armée, à nos courageux soldats, j' adresse le salut du patrie. En eux repose toute notre confiance.

  Dignes héritiers des héros de 1914, ils luttent pied à pied pour arrêter l' ennemi dans sa ruée à travers nos provinces, et pour limiter l' étendue du territoire national violée par l' envahisseur.

  Grâce à l' effort consenti par le pays, notre force de résistance est infiniment plus grande qu' elle ne l' était en 1914.

  La France et l' Angleterre nous ont promis leurs concours. Déjà leurs premières troupes s' ébranlent pour rejoindre les nôtres. La lutte sera dure. Les sacrificeset les privations seront considérables. Mais nul ne peut douter du succès final.

  J' entends demeurer fidèle à mon serment constitutionnel de maintenir l' indépendance et l' intégrité du territoire. Comme mon père le fit en 1914, je me suis mis à la tête de notre armée, avec la même foi, avec la même confiance.

  La cause de la Belgique est pure.

  Avec l'aide de Dieu, elle triomphera.

  Leopold

  Proclamatie aan de Belgen op 10 mei 1940 door koning Leopold III (Ned.)

  De koning maakt de volgende proclamatie aan de bevolking bekend:

  BELGEN,

  Voor de tweede keer in een kwarteeuw tijd wordt het loyale en neutrale België door het Duitse Rijk aangevallen, in weerwil van de plechtigste verbintenissen die ten overstaan van heel de wereld werden aangegaan.

  Het Belgische volk, dat in hart en nieren vredelievend is, heeft alles gedaan om dit te vermijden.

  Maar tussen de offers en de schande aarzelt de Belg van 1940 evenmin als die van 1914.

  Tot op het laatste ogenblik hebben we op de loyaalste manier onze plichten van neutraliteit nageleefd. We hebben gewacht op de schending zelf van ons grondgebied alvorens een beroep te doen op onze borgen. Die zijn hun beloften trouw gebleven.

  In naam van het vaderland groet ik ons dapper leger, onze moedige soldaten. In hen hebben we alle vertrouwen.

  Ze zijn de waardige erfgenamen van de helden van 1914 en vechten hardnekkig om de stormloop van de vijand doorheen onze provincies tegen te houden en om de omvang te beperken van het nationale grondgebied dat door de overweldiger wordt geschonden.

  Dankzij de inspanningen die het land zich heeft getroost, is ons weerstandsvermogen oneindig veel groter dan in 1914.

  Frankrijk en Engeland hebben beloofd ons bij te staan. Hun eerste troepen zetten zich al in beweging om zich bij de onze te voegen. De strijd zal hard zijn. De offers en de ontberingen zullen aanzienlijk zijn. Maar niemand kan twijfelen aan de uiteindelijke overwinning.

  Ik wil trouw blijven aan mijn grondwettelijke eed om de onafhankelijkheid en de onschendbaarheid van het grondgebied te bewaren. Zoals mijn vader het in 1914 deed, heb ik mij aan het hoofd van ons leger gezet, met hetzelfde geloof en hetzelfde vertrouwen.

  De zaak van België is zuiver.

  Met de hulp van God zal ze overwinnen.

  Leopold

  Definitielijst

  neutraliteit
  Onpartijdigheid, onzijdigheid, tussen de partijen instaand, geen partij kiezen.

  Afbeeldingen

  Informatie

  Artikel door:
  Gerd Van der Auwera
  Geplaatst op:
  21-06-2004
  Laatst gewijzigd:
  03-07-2013
  Feedback?
  Stuur het in!