De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Het Condor Legion

  Duitse Strijdkrachten:

  Al op 20 juli 1936, net na het uitbreken van de militaire opstand, vroeg Generaal Franco om Italiaanse en Duitse militaire en technische hulp.
  De eerste vorm van deze hulp was het sturen van Duitse Junker Ju-32/3m en Italiaanse transportvliegtuigen naar Spaans Marokko. Deze vliegtuigen hebben een belangrijke rol gespeeld in het overbrengen van grote hoeveelheden Nationalistische troepen uit Marokko naar het Spaanse vasteland. Zonder deze hulp had het er voor Franco en de zijnen een stuk minder rooskleurig uitgezien. De zee tussen Marokko en Spanje werd namelijk gecontroleerd door Republikeinse troepen en marineschepen. Het was welhaast een onmogelijke opgave geweest om de troepen over zee aan te voeren zonder grote verliezen. De door Duitsland en Italië opgezette luchtbrug zorgde voor de oplossing. Deze luchtbrug vond plaats tussen 27 en 30 juli 1936. Een dag eerder, op 26 juli, had Adolf Hitler al besloten om grote hoeveelheden militaire hulp te sturen naar Franco. Deze hulp zou gaan bestaan uit adviseurs, militairen, wapens, tanks en vliegtuigen. Er werden zelfs eenheden van de Kriegsmarine in de richting van Spanje gedirigeerd.
  In oktober 1936 kwamen voor het eerst Duitse bommenwerpers in aktie bij een bombardement op Madrid, samen met Italiaanse bommenwerpers. Hierna zou de Duitse bijdrage aan het Nationalistische blok georganiseerd worden via het zogenaamde Condor-Legion, dat in november 1936 werd geformeerd. De eerste actie van het Condor-Legion was een vervolgbombardement op Madrid tijdens een Nationalistisch offensief tussen 15 en 17 november 1936.

  Het meest bekend zijn de acties van de Duitse vliegtuigen geworden. Het Condor Legion bestond echter uit meer dan vliegtuigen alleen. Voor de Duitse strijdkrachten werd de Spaanse Burgeroorlog een welkom experimenteel gebied.
  De Kriegsmarine zond twee Type VIIA onderzeeboten, de U 33 en U 34 , naar Spaanse wateren om daar samen met Nationalistische en Italiaanse schepen te opereren. Tevens werd een torpedoboot, de Wolf in Spaans gebied gestationeerd.
  In mei 1937 kwamen het vestzakslagschip Deutschland en de Torpedobootjager Leopard in het gebied aan. Op 29 mei werd de Deutschland getroffen door Republikeinse bommen, waarbij 20 man werd gedood. Een ander in de buurt liggend Duits smaldeel bestaande uit het slagschip Admiral Scheer en de torpedobootjagers Seeadler en Albatross bombardeerden als vergelding op 31 mei militaire installaties bij Almeria. Deze gebeurtenissen resulteerden in het zenden van meerdere oorlogsbodems richting Spanje, waarbij onder andere de U-booten: U 28 en U 35.

  Voor de ondersteuning vanuit de lucht stuurde Duitsland meer dan 600 vliegtuigen en piloten naar Spanje. Deze opereerden alle onder het Condor Legion. De Duitse vliegtuigen droegen alle de Spaans Nationalistische kentekens: de zwarte stip op romp en vleugels, witte andreaskruisen door de zwarte stip onder de vleugels en het zwarte andreaskruis in een wit vlak op het roer. De meeste Duitse toestellen zijn in de loop van het conflict overgedragen aan de Nationalistische luchtmacht en zijn aan het eind van de Spaanse Burgeroorlog ingelijfd bij de nieuw te formeren Spaanse luchtmacht.

  Luchteskaders Condor Legion
  Sonderstaß S/88   4x Fieseler Fi 156a
  4x Messerschmitt Bf 108
  Klemm Kl 32a XIV
  6x Junkers W 34
  Jagdgruppe JG/88 1 JG/88
  2 JG/88
  3 JG/88
  4 JG/88
  5 JG/88
  125 Heinkel He 51
  150x Messerschmitt Bf 109 (A,B,D,D en E)
  Kampfgruppe K/88 1 K/88
  2 K/88
  3 K/88
  4 K/88
  36x Junkers Ju 52/3m
  75x Heinkel He 111
  16x Junkers Ju 87 (A en B)
  31x Dornier Do 17
  5x Junkers Ju 86D-1
  Aufklärungsgruppe A/88   Dornier Do 17
  6x Heinkel He 126A
  9x Heinkel He 59A
  20x Heinkel He 46C
  28x Heinkel He 70
  Aufklärung Sea Gruppe AS/88   6x Arado Ar 95
  Heinkel He 60
  Heinkel He 59
  Experimentele Kampfgruppe VB/88   Dornier Do 17
  Junkers Ju 86D-1
  Heinkel He 111
  Experimentele Jagdgruppe VJ/88   Heinkel He 50G
  6x Henschel Hs 123
  Junkers Ju 87A-0
  Messerschmitt Bf 109
  18x Heinkel He 112

  Op het land bestond de ondersteuning uit militaire adviseurs, een tankeenheid met Panzer Mk I tanks Model A en B en een artillerie-eenheid met de onder andere PAK 88's. Voor het verplaatsen van het 88mm geschut werden de SdKfz 7 pantserwagens ingezet. Onbevestigd is het gerucht dat een aantal Panzers Mk II in Spanje is uitgetest. De Duitse eenheden hebben het conflict gebruikt om het concept van de Blitzkrieg uit te proberen. De Panzers werden ingezet als speerpunten om een doorbraak aan het front te realiseren.
  In totaal stuurde Duitsland 17.000 militairen, 600 vliegtuigen, 200 tanks en 1000 stuks artillerie.

  Definitielijst

  artillerie
  Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
  Blitzkrieg
  De Nederlandse betekenis van dit Duitse woord is 'bliksemoorlog'. Zeer snel verlopende veldtocht. In tegenstelling tot een loopgravenoorlog is de Blitzkrieg erg snel en beweeglijk. Lucht- en grondstrijdkrachten werken nauw samen. Voor het eerst toegepast door de Duitsers (september 1939 in Polen)
  Kampfgruppe
  Tijdelijke militaire formatie in het Duitse leger, samengesteld uit verschillende specialismen (pantsereenheden, artillerie, infanterie, anti-tankwapens en soms ook genie) met een speciale opdracht binnen het slagveld. De Kampfgruppen werden meestal genoemd naar de commandant van het verband.
  Kriegsmarine
  Duitse marine, naast de Heer en de Luftwaffe onderdeel van de Duitse Wehrmacht.
  luchtbrug
  Verbinding door de lucht, met een belegerd of geblokkeerd gebied.
  offensief
  Aanval in kleinere of grote schaal.
  slagschip
  Zwaar gepantserd oorlogsschip met geschut van zeer zwaar kaliber.
  smaldeel
  Deel van een oorlogsvloot die zelfstandig opereert.
  Torpedobootjager
  (Engels=destroyer) Zeer lichtgebouwd, snel en wendbaar oorlogsschip, bestemd om door verrassingsaanvallen grote vijandelijke schepen met de torpedo tot zinken te brengen.
  vestzakslagschip
  In het Duits: Panzerschiff. De type-aanduiding voor oorlogsschepen van de Duitse marine die formeel voldeden aan de voorwaarden (bijv. betreffende de waterverplaatsing) die Duitsland na de Eerste Wereldoorlog (1919, zie Vredesverdragen van Versailles) waren opgelegd. In feite echter hadden ze, door toepassingen van nieuwe vindingen op het gebied van pantsering, bewapening en voortstuwing, een grotere gevechtskracht dan de tonnage deed vermoeden.

  Afbeeldingen

  Panzer commandanten Condor Legion Bron: Wilco Vermeer.
  Dornier Do 17e-1Condor Legion Bron: Wilco Vermeer.

  Informatie

  Artikel door:
  Wilco Vermeer
  Geplaatst op:
  18-06-2005
  Laatst gewijzigd:
  25-12-2018
  Feedback?
  Stuur het in!

  Bronnen

  - Dankaart H., e.a., De Oorlog begon in Spanje, Van Gennep, Amsterdam 1986
  - Elstob P., Legion Condor, Moewig Documentation, Munchen, 1981
  - Lannon F., The Spanish Civil War, Osprey Publishing, Oxforc, 2002
  - Wikipedia, de Vrije encyclopedie
  - Spartacus Educational
  - Welcome to "Si Spain"
  - The Spanish Revolution and Civil War
  - La Guerra Civil Espanola