De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Franse hulp aan de Republikeinen

  Franse Hulp:

  De Franse regering was de eerste aan wie de Spaanse republiek om hulp vroeg. In die periode was er ook in Frankrijk een socialistische volksregering aan de macht onder leiding van premier Lťon Blum. Op 19 juni 1936 zond de Spaanse regering een telegram aan Frankrijk waarin men het land om hulp vroeg in de strijd tegen de opstandelingen. De Fransen waren intern echter hopeloos verdeeld en hulp was moeilijk te leveren. Toch arriveerde er op 25 juli 1936 een eerste hoeveelheid Franse vliegtuigen voor de Republikeinse regering. Echter. na een aantal aanvullende leveringen en militaire adviseurs (veelal vrijwillige piloten) werd op 8 augustus iedere hulp weer stopgezet in het kader van de non-Interventie.

  De vrijwillige piloten hadden al in Frankrijk, onder leiding van de schrijver Andrť Malraux een squadron opgericht. Nog voor het stopzetten van de wapenleveranties verkregen ze zeventig Dewoitine D.372 jagers. Hiermee werd het "Escuadra Espana" geformeerd. Net voor de non-Interventie op 5 augustus arriveerden ze met vliegtuigen in Madrid en op 14 augustus waren ze operationeel. Ander Franse hulp in de vorm van vliegtuigen ging naar het tweede internationale squadron, de Escuadrilla Internacional. Dit eskader vloog met Dewoitine D-372, D-371, D-501, D-510 jagers en Potez 540 bommenwerpers. De eenheid werd in februari 1937 opgeheven.

  Na 8 augustus was het nog niet gedaan met de Franse wapenleveranties. Langs allerlei slinkse wegen en met hulp van bevriende regeringen werden diverse Franse aankopen gedaan. De Republikeinse regering wist aldus diverse Renault FT-17 tanks aan te schaffen en nog aanzienlijke hoeveelheden vliegtuigen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geleverde Franse vliegtuigen:

  Jagers
  Dewoitine D-371D-372 26
  Dewoitine D-510 3
  Loire 46c 5
  Bommenwerpers
  Bloch 200 20
  Bloch 210 4
  Gourdou Lesseure GL.32 16
  Liore et Olivier LeO-21 1
  Potez 540 20
  Aanvalsjagers
  Potez 250 34

   

  Afbeeldingen

  Dewoitine D-371 Bron: Wilco Vermeer.
  Potez 250 Bron: Wilco Vermeer.
  Potez 540 Bron: Wilco Vermeer.

  Informatie

  Artikel door:
  Wilco Vermeer
  Geplaatst op:
  14-06-2005
  Laatst gewijzigd:
  25-12-2018
  Feedback?
  Stuur het in!

  Bronnen

  - Dankaart H., e.a., De Oorlog begon in Spanje, Van Gennep, Amsterdam 1986
  - Elstob P., Legion Condor, Moewig Documentation, Munchen, 1981
  - Lannon F., The Spanish Civil War, Osprey Publishing, Oxforc, 2002
  - Wikipedia, de Vrije encyclopedie
  - Spartacus Educational
  - Welcome to "Si Spain"
  - The Spanish Revolution and Civil War
  - La Guerra Civil Espanola