De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Model, Walter

  Walter Model werd geboren op 24 januari 1891 in Genthin, in de omgeving van Maagdenburg. Nadat hij de officiersschool in 1910 afgerond had, ging hij als luitenant aan de slag bij de infanterie. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak was hij inmiddels commandant van een infanterieregiment, waarmee hij in de beginfase van de oorlog aan het westfront vocht. In 1915 had hij al de twee belangrijkste onderscheidingen verdiend, namelijk het IJzeren Kruis 1e en 2e klasse.

  Toen de Eerste Wereldoorlog afgelopen was, volgde hij verscheidene officiersopleidingen en vervulde daarna verschillende staffuncties in het sterk verkleinde nieuwe Duitse leger, de Reichswehr. In 1929 promoveerde Model tot majoor en in 1934 tot kolonel. Nadat Hitler de macht in Duitsland overnam, werd het leger weer uitgebreid. In 1935 werd Model toegevoegd aan de staf van het Duitse opperbevel en werkte onder andere samen met Von Manstein. Hij steeg in rang naar generaal-majoor. Drie jaar later trad hij toe tot de staf van het Vierde Leger.

  Toen in september 1939 de oorlog uitbrak stond hij als stafchef onder bevel van het Zestiende Leger van Busch. Dit leverde hem een promotie tot luitenant-generaal op. Deze functie als stafchef behield hij ook tijdens de aanval op Frankrijk en de Lage Landen in mei 1940. Het Zestiende Leger was betrokken bij de opmars door Luxemburg en de gevechten en doorbraak bij de Franse stad Sedan. Na de omsingelingsgevechten bij Epinal en Nancy rukte het Zestiende Leger op tot aan de Zwitserse grens. Daarna was Model betrokken bij de voorbereidingen voor de aanval op Groot-Brittannië. Dit aanvalsplan, met de codenaam Seelöwe, werd echter niet uitgevoerd omdat de RAF tijdens de Slag om Engeland niet kon worden uitgeschakeld.

  Door zijn verdiensten als stafchef kreeg hij in november voor het eerst het bevel over een divisie, namelijk de 3e Pantserdivisie. Met deze divisie nam hij in juni 1941 deel aan Operatie Barbarossa, de Duitse invasie van de Sovjet-Unie. De 3e Pantserdivisie was ingedeeld bij Legergroep Midden en was in de eerste dagen van Operatie Barbarossa betrokken bij de zware gevechten bij Brest-Litovsk. In de grote omsingelingsactie bij Bialystok en Minsk waaraan de 3e Pantserdivisie deelnam, werden het Sovjet 3e en 4e Leger vernietigd. Na de omsingeling volgde de grote doorbraak oostwaarts waar de 3e Pantserdivisie hevige veldslagen uitvocht bij onder andere Lutsk. De oevers van de rivier de Berezina werden bereikt en hij sloeg met de 3e Pantserdivisie een bruggenhoofd. Door zijn grote verdiensten als commandant werd Model hierna het Ridderkruis uitgereikt.

  Hitler besloot toen om een deel van de tanks (Tweede Pantsergroep onder leiding van Heinz Guderian) van Legergroep Midden naar het zuiden te sturen om de Oekraïne te veroveren. De 3e Pantserdivisie vormde de spits van deze opmars die bedoeld was om de Sovjettroepen bij Kiev te omsingelen. Na de ontmoeting met de 16e Pantserdivisie was de ring gesloten. Deze omsingeling leverde een groot aantal krijgsgevangenen op. Wegens grote verdiensten werd Model het bevel gegeven over een korps, namelijk het XXXXI Pantserkorps. Bovendien werd hij gepromoveerd tot de rang van generaal der pantsertroepen.

  Daarna werd de opmars naar Moskou ingezet, Operatie Typhoon. Deze operatie mislukte na een Sovjet-tegenaanval. Toen werd pas duidelijk wat de werkelijke kwaliteiten van Walter Model waren. Hij wist op een formidabele wijze door middel van improvisatie te voorkomen dat de Sovjets een grote doorbraak bij Rzjev konden forceren, waarna hij het front stabiliseerde. Door deze actie kreeg Walter Model het bevel over het Negende Leger en kreeg het eikenloof aan het Ridderkruis toegevoegd. In mei 1942 raakte de inmiddels tot kolonel-generaal gepromoveerde Model gewond door een kogel van een Sovjet-scherpschutter. Zijn linkerlong werd doorboord en een noodoperatie redde Models leven.

  Na enige maanden in Duitsland om te herstellen keerde Model terug naar het oostfront om het bevel van het Negende Leger weer op zich te nemen (Legergroep Midden). Het Negende Leger kreeg zware tegenaanvallen te verduren, vooral eind november en begin december. Walter Model sloeg de Sovjetaanvallen (Operatie Mars) op de saillant bij Rzjev af onder zware omstandigheden. Door de zware aanvallen was de Wehrmacht niet in staat om troepen vanuit de centrale sector van het front naar de zuidelijke sector bij Stalingrad te verplaatsen, waar zich een militaire catastrofe afspeelde. Het Rode Leger had na de omsingeling van het Zesde Leger bij Stalingrad het strategische offensief overgenomen en veel grondgebied bevrijd. De Duitsers wisten echter het front te stabiliseren. In de zomer van 1943 probeerden de Duitsers in Operatie Zitadelle het tij aan het oostfront alsnog te keren om de saillant bij Koersk te vernietigen.

  Kolonel-generaal Walter Model had het bevel over de noordelijke aanvalsspits in het grote offensief. Onder zijn leiding stonden 14 infanteriedivisies en 4 pantserdivisies. De aanval werd door het Rode Leger afgeslagen en Operatie Zitadelle mislukte. Na het mislukken van de aanval volgde een groot Sovjet-tegenoffensief. Model bewees opnieuw een kei te zijn in defensieve oorlogvoering en wist opnieuw de situatie te redden voor de Duitsers.

  Eind januari 1944 werd Model door Hitler aangesteld als bevelhebber van Legergroep Noord. Opnieuw wist hij een Sovjet-doorbraak te voorkomen en hij trok zich met zijn legergroep op formidabele wijze terug naar het zuidoosten. Omdat Walter Model door de Duitse militaire leider telkens naar een ander front werd gedirigeerd als daar een doorbraak dreigde, kreeg Model de bijnaam "Hitlers brandweerman". Walter Model was tevens een fervent aanhanger van de nazi-ideologie en groeide uit tot één van Hitlers favoriete bevelhebbers. Dit resulteerde ook in maart 1944 tot de promotie tot veldmaarschalk. Walter Model was met 53 jaar één van jongste Duitse veldmaarschalken aller tijden. Maar Model had weinig tijd om te genieten van zijn promotie. De Sovjets hadden een groot zomeroffensief gestart. Opnieuw wist Walter Model de Sovjets tot stilstand te brengen aan de grens van Oost-Pruisen.

  Walter model was na de moordaanslag op Hitler ook de eerste die zijn eed van trouw aan de Führer aflegde. Ondanks dat Walter Model een 'oostfrontspecialist' was, werd hij na de zelfmoord van Von Kluge in augustus 1944 overgeplaatst naar het westfront. Hij werd tijdelijk bevelhebber van het westfront, tot de komst van Gerd von Rundstedt. Tijdens de geallieerde operatie Market Garden was Walter Model bevelhebber van de legergroep die strijd leverde in Nederland. Hij deed dit met succes en de geallieerden faalden om de oorlog nog voor kerstmis 1944 te beëindigen.

  In december 1944 had Model het bevel over het Ardennenoffensief als commandant van Legergroep B. Na aanvankelijk goede vooruitgang te maken liep het offensief uit op een regelrechte mislukking. In 1945 werd het Duitse leger teruggedrongen op Duits grondgebied en Walter Model raakte met zijn legereenheid ingesloten in het Roergebied. Hij wilde niet als veldmaarschalk Paulus in Stalingrad levend in handen van de vijand vallen. Hij pleegde daarom op 21 april 1945 zelfmoord toen hij zag dat hij niet meer uit de omsingeling kon ontsnappen.

  Definitielijst

  bruggenhoofd
  Een aan de andere kant van een (natuurlijk)opstakel veroverd stuk land waaruit de aanvaller zijn aanval verder kan voorzetten.
  divisie
  Bestond meestal uit tussen de een en vier Regimenten en maakte meestal deel uit van een Korps. In theorie bestond een Divisie uit 10.000 - 20.000 man.
  Eerste Wereldoorlog
  Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. Italië en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.
  Führer
  Duits woord voor leider. Hitler was gedurende zijn machtsperiode de führer van nazi-Duitsland.
  geallieerden
  Verzamelnaam voor de landen / strijdkrachten die vochten tegen Nazi-Duitsland, Italië en Japan gedurende WO 2.
  ideologie
  Het geheel van beginselen en ideeën van een bepaald stelsel.
  IJzeren Kruis
  Duitse militaire onderscheiding, vertaling vanuit het Duits. Zie: Eisernes Kreuz.
  infanterie
  Het voetvolk van een leger (infanterist).
  invasie
  Gewapende inval.
  nazi
  Afkorting voor een nationaal socialist.
  offensief
  Aanval in kleinere of grote schaal.
  operatie Market Garden
  Codenaam voor gecombineerde land- en luchtaanvallen van de geallieerden in de regio Eindhoven, Arnhem en Nijmegen van 17 tot 26 september 1944.
  Operatie Mars
  Het mislukte Russische winteroffensief dat van start ging op 25 november 1942 en tot doel had het Negende Leger bij Rzjev te vernietigen.
  Operatie Zitadelle
  Codenaam voor de Duitse tankaanval bij Kursk.
  Reichswehr
  Duitse leger in de tijd van de Weimarrepubliek.
  Rode Leger
  Leger van de Sovjetunie.
  Sovjet-Unie
  Sovjet Rusland, andere naam voor de USSR.

  Afbeeldingen

  Walter Model, 1941
  Walter Model, 1943
  Walter Model tijdens het Ardennenoffensief, december 1944

  Informatie

  Artikel door:
  Tom Notten
  Geplaatst op:
  12-02-2003
  Laatst gewijzigd:
  26-09-2009
  Feedback?
  Stuur het in!

  Bronnen

  - De Duitse Generale Staf, Barry Leach, 1979, Standaard Uitgeverij Antwerpen, Oorspronkelijke Titel: German General Staff, Vertaald uit het Engels door: S.D. Nemo, ISBN: 0304358401
  - Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, Samengesteld door Sir Basill Lidell Hart
  - Axis Biographical Research

  Onderscheidingen

  Model, Otto Moritz Walter* 24 januari 1891
  † 21 april 1945

  meer