De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Oorspronkelijke tekst

  Luister de speech!
  rechtermuisknop > opslaan als...

  SUPREME HEADQUARTERS
  ALLIED EXPEDITIONARY FORCE

  Soldiers, Sailors and Airmen of the Allied Expeditionary Force!

  You are about to embark upon the Great Crusade, toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. In company with our brave Allies and brothers-in-arm on other Fronts, you will bring about the destruction of the German war machine, the elimination of Nazi tyranny over the oppressed peoples of Europe, and security for ourselves in a free world.

  Your task will not be an easy one. Your enemy is well trained, well equipped and battle-hardened. He will fight savagely.

  But this is the year 1944! Much has happened since the Nazi triumphs of 1940-41. The United Nations have inflicted upon the Germans great defeats, in open battle, man-to-man. Our air offensive has seriously reduced their strength in the air and their capacity to wage war on the ground. Our Home Fronts have given us an overwhelming superiority in weapons and munitions of war, and placed at our disposal great reserves of trained fighting men. The tide has turned! The free men of the world are marching together to Victory!

  I have full confidence in your courage, devotion to duty and skill in battle. We will accept nothing less than full Victory!

  Good Luck! And let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking.

  Dwight D. Eisenhower

  Definitielijst

  Nazi
  Afkorting voor een nationaal socialist.

  Afbeeldingen

  Vertaling tekst

  OPPERSTE BEVELHEBBER
  GEALLIEERD EXPEDITIELEGER

  Soldaten, matrozen en vliegeniers van het geallieerde expeditieleger!

  U staat op het punt om zich te begeven op een grote kruistocht, waarnaar wij deze vele maanden hebben gestreefd. De ogen van de wereld zijn op u gericht. De hoop en de gebeden van vrijheidlievende mensen van overal, strijden met u mee. Samen met onze moedige bondgenoten en wapenbroeders op andere fronten, zult u de Duitse oorlogsmachine vernietigen, de nazi-tirannie over de onderdrukte Europese volkeren verdrijven en een zekere toekomst in een veilige wereld voor onszelf zekerstellen.

  Uw taak zal geen gemakkelijke zijn. Uw vijand is goed getraind, goed uitgerust en gehard in de strijd. Hij zal vechten als een beest.

  Maar dit is het jaar 1944! Er is veel gebeurd sinds de nazi-triomfen van 1940-41. De geallieerde landen hebben de Duitsers grote nederlagen toegebracht in veldslagen, man tegen man.

  Ons luchtoffensief heeft hun sterkte in de lucht en hun capaciteit om oorlog te voeren op de grond ernstig verminderd. Ons thuisfront heeft ons een overweldigende hoeveelheid oorlogswapens en -munitie gegeven, en grote reserves van getrainde, gevechtsklare mannen tot onze beschikking gesteld. Het tij is gekeerd! De vrije mensen van de wereld marcheren samen naar de overwinning!

  Ik heb volledig vertrouwen in uw moed, toewijding aan uw plicht en vaardigheid in de strijd. Wij zullen niets minder dan een volledige overwinning accepteren!

  Veel geluk! En laat ons allemaal bidden voor de zegen van de almachtige god gedurende deze grootse en nobele onderneming.

  Dwight D. Eisenhower

  Definitielijst

  nazi
  Afkorting voor een nationaal socialist.

  Informatie

  Vertaald door:
  Kristof Groenendyk
  Geplaatst op:
  15-11-2005
  Laatst gewijzigd:
  27-12-2018
  Feedback?
  Stuur het in!