De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Falange Española

  De Falange is de benaming die werd gegeven aan verschillende politieke bewegingen en partijen vanaf de jaren 30 van de twintigste eeuw. De meest bekende en oorspronkelijkste was de Spaanse Falange Española opgericht in 1933 door José Antonio Primo de Rivera. Deze in aanvang kleine politieke partij was een autoritair ingestelde, koningsgezinde partij tijdens de Tweede Spaanse Republiek. Tijdens de Spaanse Burgeroorlog zou deze partij uitgroeien tot de leidende politieke organisatie aan Nationalistische zijde. Uiteindelijk werd zij omarmd door Francisco Franco. Na de Spaanse Burgeroorlog, werd de Falange samengevoegd met de Carlistische partijen middels Franco's uitgevaardigd decreet, de Decreto de Unificación (Decreet tot samenvoeging), waarmee dit de basis zou vormen van de enig toegestane politieke organisatie in Spanje, de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista. Deze organisatie zou de macht behouden tot Franco's dood in 1975.

  In aanvang had deze partij al veel gelijkenis met de ideologie van nazi-Duitsland en het fascistische Italië. Bij de oprichting in oktober 1933, werd in haar manifest vastgelegd dat de partij socialisme, marxisme, republikanisme en kapitalisme veroordeelde en vond dat Spanje een fascistische staat moest worden naar voorbeeld van Mussolini's Italië. Tijdens de verkiezingen in februari 1936, won de partij slechts 0,7 % van de stemmen, maar zou na de winst van links al heel snel uitgroeien tot meer dan 40.000 leden in juli van datzelfde jaar. Primo de Rivera steunde de Nationalistische opstand en werd direct daarna gevangengenomen en geëxecuteerd. Na Franco's dood en de herintrede van het Spaanse koningshuis, viel de Falangistische beweging uit elkaar in enkele splinterorganisaties die tot op de dag van vandaag voortbestaan.

  Definitielijst

  ideologie
  Het geheel van beginselen en ideeën van een bepaald stelsel.
  nazi
  Afkorting voor een nationaal socialist.
  socialisme
  Politieke ideologie die streeft naar geen of geringe klassenverschillen. Produktiemiddelen zijn in handen van de staat. Ontstaan als reactie op het kapitalisme. Karl Marx probeerde het socialisme wetenschappelijk te onderbouwen.

  Afbeeldingen

  Falangisten vlag Bron: STIWOT.
  José Antonio Primo de Rivera, oprichter van de Falange Española Bron: Wilco Vermeer.

  Informatie

  Artikel door:
  Wilco Vermeer
  Geplaatst op:
  30-11-2005
  Laatst gewijzigd:
  07-04-2009
  Feedback?
  Stuur het in!

  Bronnen

  - The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright © 2001-05 Columbia University Press<br/>
  - Payne S.G., Falange, a History of Spanish Fascism, Stanford University Press, California, 1961