De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Robles, José Maria Gil

  José Maria Gil Robles y Quiñones werd op 27 november 1898 geboren in Salamanca, Spanje.
  Na zijn opleiding aan de universiteit, waar hij in 1922 afstudeerde als meester in de rechten, werd hij hoogleraar aan de Universiteit van La Laguna (Tenerife). In 1922 werd hij eveneens hoofdredacteur van het katholieke dagblad “El Debate”.
  Naast zijn werk voor de krant, was Gil Robles een actief politicus van de rechtervleugel. Hij was lid van de Partido Social Popular. Hij werd een fervent aanhanger van de politieke dictatuur van Miguel Primo de Rivera. Nadat in april 1931 de Tweede Spaanse Republiek in werking trad, werd Gil Robles lid van de Accion Nacional en werd hij gekozen in de Cortes (het Spaanse parlement) voor het district Salamanca.

  Op 28 februari 1933 was Gil Robles nauw betrokken bij het oprichten van de Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), samengesteld uit diverse kleinere rechtse politieke partijen. Dit leidde uiteindelijk op 14 maart 1933 tot de oprichting van de CEDA. Deze nieuwe politieke organisatie verzette zich actief tegen de politiek van premier Manuel Azaña en zijn Republikeinse regering. Dit verzet was zo succesvol dat in 1933 de CEDA de verkiezingen won. De Spaanse president, Niceto Alcalá Zamorra, wenste echter niet dat Gil Robles zitting nam in de regering. Toch werden uiteindelijk leden van de CEDA in de regering opgenomen en werd Gil Robles zelfs Minister van Oorlog.

  De verkiezingen op 16 februari 1936 leidden tot een impasse in de politiek met winst voor het linkse Frente Popular (Volksfront) onder leiding van Manuel Azaña. De CEDA was hiervoor toegetreden tot het Acción Popular. Deze organisatie kreeg niet veel minder stemmen dan haar Republikeinse opponent. Het Frente Popular kon echter wel de regering vormen. De gebeurtenissen daarna volgden elkaar in rap tempo op en zouden uiteindelijk leiden tot de Spaanse Burgeroorlog.

  Gil Robles vertrok bij aanvang van de Spaanse Burgeroorlog naar Frankrijk en later naar Portugal. Hier werd hij, hoewel hij tegenstander was van de Republikeinen, leider van een anti-Francogroep. In april 1937 kondigde hij de opheffing van de CEDA en van de Acción Popular aan. Gil Robles verweet Franco openlijk een dictatuur te willen opzetten In 1950 keerde Gil Robles terug naar Spanje om daar een christen-democratische partij op te richten. Dit mislukte en wederom moest hij vluchten naar het buitenland (1962). Ditmaal vestigde hij zich in München, waar hij in contact kwam met diverse lotgenoten. Aan het einde van de jaren 60 van de 20e eeuw werd de jurist Gil Robles lid van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Na de dood van Franco keerde hij terug naar Spanje en richtte hij de Democracia Christiana Española (DCE) op. Deze partij zou echter nooit enige rol van betekenis spelen.
  José Maria Gil Robles overleed op 14 september 1980 in Madrid.

  Definitielijst

  dictatuur
  Staatsvorm waarbij de macht in een land in de handen is van één persoon, de dictator. Oorspronkelijk een Romeinse staatsvorm voor tijden van nood, waarbij de totale macht 6 maanden in de handen lag van één persoon om de crisis het hoofd te bieden.

  Afbeeldingen

  Gil Robles Bron: Wilco Vermeer.
  Gil Robles spreekt het volk toe Bron: Wilco Vermeer.

  Informatie

  Artikel door:
  Wilco Vermeer
  Geplaatst op:
  20-12-2005
  Laatst gewijzigd:
  14-11-2009
  Feedback?
  Stuur het in!

  Bronnen

  - The Columbia Electronic Encyclopedia , 6e Editie, Columbia University Press, 2005
  - Spartacus Schoolnet
  - Wikipedia