De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Order naar aanleiding van de 25e verjaardag van de Oktoberrevolutie

  De volgende tekst sprak Joseph V. Stalin uit op 7 november 1942 te Moskou ter ere van de 25e verjaardag van de Oktoberrevolutie en vormde Order nr. 345 van de Volkscommissaris van Defensie. De tekst verscheen diezelfde dag in Pravda.

  Kameraden soldaten, commandanten, politieke commissarissen, partizanen en partizanes! Arbeiders van de Sovjet-Unie! Namens de Sovjetregering en onze bolsjewistische partij groet ik u en feliciteer ik u met de 25e verjaardag van de overwinning van de Grote Socialistische Oktoberrevolutie.

  Een kwarteeuw geleden installeerden arbeiders en boeren onder leiding van de bolsjewistische partij en de grote Lenin in ons land de macht der Sovjets. Sinds die tijd hebben de volkeren van de Sovjet-Unie een glorieuze weg belopen. In 25 jaar is ons moederland een machtige socialistische en industriŽle staat met collectieve landbouw geworden.

  De volkeren van de Sovjetstaat hebben vrijheid en onafhankelijkheid verworven en hebben zich verenigd in een onverwoestbaar broederschap. De Sovjets hebben zich van alle onderdrukkingen bevrijd en door volhardende arbeid hebben zij een gelukkig en gecultiveerd leven voor zichzelf verzekerd.

  De volkeren van ons land komen vandaag samen op de 25e verjaardag van de Grote Socialistische Oktoberrevolutie, in het heetst van de hevige strijd tegen de Duits-fascistische indringers en hun bondgenoten in Europa.

  In het begin van dit jaar, tijdens de winterperiode, deelde het Rode Leger zware klappen uit aan de Duits-fascistische troepen. Het Rode Leger nam, na de Duitse aanval op Moskou te hebben afgeslagen, het initiatief in eigen handen, ging tot het offensief over en dreef de Duitse troepen westwaarts, waarbij een groot aantal gebieden van ons land van Duitse slavernij werd bevrijd. Het Rode Leger toonde zo aan dat het in bepaalde gunstige omstandigheden de Duits-fascistische troepen kan overweldigen.

  In de zomer verslechterde de situatie aan het front echter. Na hun voordeel te hebben gehaald uit de afwezigheid van een tweede front in Europa verzamelden de Duitsers en hun bondgenoten al hun reserves, zetten deze in tegen ons OekraÔense front en braken hier door. Ten koste van enorme verliezen slaagden de Duits-fascistische troepen erin zuidwaarts op te rukken en een bedreiging te creŽren voor Stalingrad, de Zwarte Zeekust, Grozny en de routes naar de Kaukasus.

  De standvastigheid en dapperheid van het Rode Leger dwarsboomden de Duitse plannen echter om vanuit het oosten om Moskou heen te trekken en de hoofdstad van ons land van achteren aan te vallen. De vijand is tot staan gebracht bij Stalingrad. Maar desondanks, en ondanks het feit dat de vijand bij Stalingrad reeds tienduizenden officieren en soldaten heeft ingezet, spant de vijand al zijn krachten in en werpt hij vijand nieuwe divisies in de strijd. De strijd aan het Sovjet-Duitse front wordt steeds verbetener. Van het eindresultaat van deze strijd hangt het lot van de Sovjetstaat en de vrijheid en de onafhankelijkheid van ons moederland af.

  Ons Sovjetvolk heeft de beproevingen die aan haar plicht verbonden zijn eervol doorstaan en is doordrongen van een ijzersterk geloof in de overwinning. De oorlog bleek een harde test van de sterkte en stabiliteit van het Sovjetsysteem. De inschattingen van de Duitse imperialisten over het uiteenvallen van de Sovjetstaat bleken volledig onjuist te zijn. De socialistische industrie, het collectieve landbouwsysteem, de vriendschap tussen de volkeren van ons land en de Sovjetstaat zijn stabiel en onverwoestbaar gebleken. De arbeiders en boeren, alle intellectuelen van ons land en ons gehele achterland werken vol eer en zelfopoffering om de behoeften van ons front te bevredigen.

  Het Rode Leger draagt de volledige last van de oorlog tegen Hitler-Duitsland en haar bondgenoten. Door haar zelfopofferende strijd tegen de fascistische legers heeft het de liefde en hoogachting van alle vrijheidslievende volkeren van de wereld veroverd. De soldaten en commandanten van het Rode Leger, die voorheen onvoldoende militaire ervaring hadden, hebben geleerd om de vijand daadkrachtig te bevechten, zijn troepen en materieel te vernietigen, de vijandelijke plannen te verijdelen en standvastig onze steden en dorpen te verdedigen tegen de buitenlandse slavendrijvers. De heldhaftige verdedigers van Moskou en Tula, Odessa en Sebastopol, en Leningrad en Stalingrad hebben voorbeelden getoond van grenzeloze moed, ijzeren discipline, standvastigheid en de mogelijkheid te zegevieren. Ons gehele Rode Leger meet zich met deze helden. De vijand heeft reeds op haar eigen huid de mogelijkheid van het Rode Leger tot het bieden van weerstand gevoeld. Hij zal de kracht van de verpletterende klappen van het Rode Leger nog voelen.

  Er kan geen twijfel bestaan over het feit dat de Duitse indringers zich nog in nieuwe avonturen zullen storten. Maar de vijandelijke strijdkrachten worden reeds ondermijnd en staan op instorten. In de loop van de oorlog heeft het Rode Leger meer dan 8 miljoen†vijandelijke soldaten en officieren uitgeschakeld. Momenteel is het Hitleriaanse leger, aangevuld door Roemenen, Hongaren, Italianen en Finnen, aanzienlijk zwakker dan het was in de zomer en herfst van 1941.

  Kameraden soldaten, commandanten, politieke commissarissen, partizanen en partizanes!

  Het zijn uw doorzettingsvermogen, standvastigheid, militaire vaardigheden en bereidheid om uw plicht jegens het moederland te vervullen waar de vernietiging van het Duits-fascistische leger en de reiniging van de Sovjetgrond van de Hitleriaanse indringers van afhangen!

  Wij kunnen en moeten de Sovjetgrond van het Hitleriaanse ongedierte ontdoen.

  Hiertoe is het essentieel:

  1. de frontlinie standvastig en hardnekkig te verdedigen, de vijand niet toe te staan verder op te rukken, alle moeite te doen om de vijand uit te putten, zijn troepen te doden en zijn materieel te vernietigen;

  2. op alle manieren de ijzeren discipline, de meest stricte orde en eenhoofdige leiding te versterken, de militaire training van de troepen te perfectioneren en op hardnekkige en vasthoudende wijze de verpletterende klap tegen de vijand voor te bereiden;

  3. de vlam van de partizanenbeweging van het gehele volk in de achterhoede van de vijand te laten branden, de vijandelijke achterhoede te verwoesten en de Duits-fascistische zwijnen uit te roeien.

  Kameraden!

  De vijand heeft reeds de kracht van de klappen van het Rode Leger gevoeld bij Rostov, bij Moskou en bij Tikhvin. De dag waarop de vijand de kracht van nieuwe klappen van het Rode Leger zal ervaren is niet ver weg. Er zal ook in onze straat feest zijn!

  Lang leve de 25e verjaardag van de Grote Socialistische Oktoberrevolutie!

  Lang leve ons Rode Leger!

  Lang leve onze Marine!

  Lang leve onze roemrijke partizanen en partizanes!

  Dood aan de Duits-fascistische indringers!

  De volkscommissaris van Defensie
  I. Stalin

  Definitielijst

  offensief
  Aanval in kleinere of grote schaal.
  Rode Leger
  Leger van de Sovjetunie.
  Sovjet-Unie
  Sovjet Rusland, andere naam voor de USSR.
  tweede front
  Tijdens WO II de naam voor het front dat de Amerikanen en de Engelsen in het Westen zouden openen om het (eerste) Russische front te verlichten.
  Volkscommissaris
  In de Sovjetunie een minister.

  Afbeeldingen

  Een Sovjet-propagandaposter, met de zin "Er zal ook in onze straat feest zijn!" uit Stalins toespraak van 7 november 1942. Hiermee doelde Stalin op het komende offensief tegen de Duitse troepen bij Stalingrad, operatie Uranus. Bron: publiek domein.

  Informatie

  Vertaald door:
  Auke de Vlieger
  Geplaatst op:
  05-03-2006
  Laatst gewijzigd:
  18-04-2015
  Feedback?
  Stuur het in!