De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Inleiding

  Op de volgende pagina’s is de oorspronkelijke Duitse tekst en een Nederlandse vertaling van Hitlers Nero-bevel geplaatst. Ten tijde van dit bevel was de oorlog een aflopende zaak. De terugtrekkende Duitse troepen kregen in onderstaand bevel de instructie om met gebruik van alle middelen de gehele Duitse infrastructuur te vernietigen die de geallieerden kunnen gebruiken voor hun snelle opmars. Het bevel stuitte op veel weerstand bij Albert Speer die alle moeite deed om de vernietiging te voorkomen, om de infrastructuur intact te laten voor het naoorlogse Duitsland.

  In het bevel oppert Hitler zelfs nog kort over eventuele “herovering van verloren gegane gebieden”. Het gegeven bevel is derhalve dan ook symbolisch te noemen en toont aan hoe ver Hitler van de realiteit verwijderd was. Het Nero-bevel werd nooit uitgevoerd.

  Definitielijst

  geallieerden
  Verzamelnaam voor de landen / strijdkrachten die vochten tegen Nazi-Duitsland, Italië en Japan gedurende WO 2.

  Oorspronkelijke tekst

  Der Kampf um die Existenz unseres Volkes zwingt auch innerhalb des Reichsgebietes zur Ausnutzung aller Mittel, die die Kampfkraft unseres Feindes schwächen und sein weiteres Vordringen behindern. Alle Möglichkeiten, der Schlagkraft des Feindes unmittelbar oder mittelbar den nachhaltigsten Schaden zuzufügen müssen ausgenutzt werden. Es ist ein Irrtum zu glauben, nicht zerstörte oder nur kurzfristig gelähmte Verkehrs-, Nachrichten-, Industrie- und Versorgungsanlagen bei der Rückgewinnung verlorener Gebiete für eigene Zwecke wieder in Betrieb nehmen zu können. Der Feind wird bei seinem Rückzug uns nur eine verbrannte Erde zurücklassen und jede Rücksichtnahme auf die Bevölkerung fallen lassen. Ich befehle daher:

  1) Alle militärischen, Verkehrs-, Nachrichten-, Industrie- und Versorgungsanlegen sowie Sachwerte innerhalb des Reichsgebietes, die sich der Feind für die Fortsetzung seines Kampfes irgendwie sofort oder in absehbarer Zeit nutzbar machen kann, sind zu zerstören.

  2) Verantwortlich für die Durchführung dieser Zerstörung sind die militärischen Kommandobehörden für alle militärischen Objekte einschließlich der Verkehrs- und Nachrichtenanlagen, die Gauleiter und Reichsverteidigungskommissare für alle Industrie- und Versorgungsanlagen sowie sonstige Sachwerte; den Gauleitern und Reichsverteidigungskommissaren ist bei der Durchführung ihrer Aufgabe durch die Truppe die notwendige Hilfe zu leisten.

  3) Dieser Befehl ist schnellstens allen Truppenführern bekanntzugeben, entgegenstehende Weisungen sind ungültig.

  Definitielijst

  Gauleiter
  Leider en vertegenwoordiger van de NSDAP in een Gau.

  Vertaling

  De strijd voor het bestaan van onze landgenoten dwingt ons ook binnen het rijksgebied tot het gebruik van alle middelen, die de gevechtskracht van onze vijanden verzwakt en verder binnendringen belemmert. Alle mogelijkheden, die de gevechtskracht van onze vijanden direct of indirect schade toebrengen moeten worden gebruikt. Het is een vergissing om te geloven, dat niet vernietigde of slechts kortstondig lamgelegde verkeers-, communicatie-, industriële en bevoorradingsvoorzieningen tijdens herovering van verloren gegane gebieden voor eigen doeleinden opnieuw in gebruik kunnen worden genomen. De vijand zal ons met zijn terugtocht uitsluitend met verbrande aarde achterlaten en geen enkele rekening houden met de bevolking. Ik beveel daarom:

  1) Alle militaire, transport-, communicatie-, industriële en bevoorradingsvoorzieningen evenals alle materiële zaken binnen het rijksgebied, die bruikbaar zijn voor de vijand voor de voortzetting van hun strijd, of binnen niet al te lange tijd te gebruiken zijn, moeten op een of andere manier onmiddellijk worden vernietigd.

  2) De verantwoordelijke personen voor de uitvoering van deze vernietiging zijn: de militaire bevelhebbers voor alle militaire objecten, inclusief transport- en communicatie-installaties, de districtsleiders en de rijksdefensiecommissarissen voor alle industriële en bevoorradingsvoorzieningen alsmede de overige materiële zaken. De troepen dienen de nodige steun te verlenen aan de districtsleiders en de rijksdefensiecommissarissen bij de uitvoering van hun taak.

  3) Deze instructie moet aan alle bevelhebbers zo spoedig mogelijk worden medegedeeld, tegengestelde instructies zijn ongeldig.

  Informatie

  Vertaald door:
  Gerben Flier
  Geplaatst op:
  23-05-2006
  Laatst gewijzigd:
  08-03-2009
  Feedback?
  Stuur het in!