De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Order naar aanleiding van de overwinning op Duitsland

  De volgende tekst, Order nr. 369 van de opperbevelhebber, vaardigde Joseph V. Stalin uit op 9 mei 1945 naar aanleiding van de overwinning op Duitsland en verscheen op 10 mei 1945 in Pravda.

  Op 8 mei 1945 hebben vertegenwoordigers van het Duitse opperbevel in Berlijn de verklaring voor de onvoorwaardelijke capitulatie van de Duitse strijdkrachten ondertekend.

  De Grote Vaderlandse Oorlog, die het Sovjetvolk met de Duits-fascistische indringers heeft gevoerd, is triomfrijk voltooid. Duitsland is volledig vernietigd.

  Kameraden soldaten, matrozen, sergeanten, sergeant-majoors, officieren van het leger en de marine, generaals, admiraals en maarschalken, ik feliciteer u met de triomfrijke voltooiing van de Grote Vaderlandse Oorlog.

  Ter nagedachtenis aan de volledige overwinning op Duitsland zal vandaag, op 9 mei, op de Dag van de Overwinning, de hoofdstad van ons moederland, Moskou, namens het moederland om 22:00 uur de dappere troepen van het Rode Leger en de schepen en eenheden van de Marine, die deze schitterende overwinning hebben behaald, groeten met 30 artilleriesalvo's van 1000 kanonnen.

  Eeuwige roem aan de helden die zijn gevallen in de strijd voor de vrijheid en onafhankelijkheid van ons moederland!

  Lang leve het triomfrijke Rode Leger en de Marine!

  De opperbevelhebber
  Maarschalk van de Sovjet-Unie
  I. Stalin

  Definitielijst

  capitulatie
  Overeenkomst tussen strijdende partijen met betrekking tot de overgave van een land of leger.
  Grote Vaderlandse Oorlog
  De in de Sovjet-Unie meest gebruikte benaming voor WO II. In Rusland wordt WO II ook wel de Grote Patriottische Oorlog genoemd.
  Maarschalk
  Hoogste militaire rang, legeraanvoerder.
  Rode Leger
  Leger van de Sovjetunie.
  Sovjet-Unie
  Sovjet Rusland, andere naam voor de USSR.

  Informatie

  Vertaald door:
  Auke de Vlieger
  Geplaatst op:
  21-06-2006
  Laatst gewijzigd:
  18-04-2015
  Feedback?
  Stuur het in!