De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Oorspronkelijke tekst

  De onderstaande kerstboodschap werd op 24 december 1944 door Brigadier General Anthony McAuliffe verzonden aan de manschappen van de Amerikaanse 101st Airborne Division waarover hij, bij afwezigheid van Major General Maxwell Taylor, het bevel voerde tijdens het beleg van Bastogne.

  Merry Christmas

  HEADQUARTERS 101st AIRBORNE DIVISION
  Office of the Division Commander

  24 December 1944

          What’s Merry about all this, you ask? We’re fighting – it’s cold – we aren’t home. All true but what has the proud Eagle Division accomplished with its worthy comrades of the 10th Armored Division, the 705th Tank Destroyer Battalion and all the rest? Just this: We’ve stopped cold everything that has been thrown at us from the North, East, South and West. We have identifications from four German Panzer Divisions, two German Infantry Division and one German Parachute Division. These units, spearheading the last desperate German lunge, were headed straight west for key points when the Eagle Division was hurriedly ordered to stem the advance. How effectively this was done will be written in history; not alone in our Division’s glorious history but in World History. The Germans actually did surround us, their radios blared our doom. Their commander demanded our surrender in the following impudent arrogance:

  December 22nd 1944

  “To the U.S.A. Commander of the encircled town of Bastogne.

         The fortune of war is changing. This time the U.S.A. forces in and near Bastogne have been encircled by strong German armored units. More German armored units have crossed the river Ourthe near Ourtheuville, have taken Marche and reached St. Hubert by passing through Homores-Sibret-Tillet. Libramont is in German hands.

          There is only one possibility to save the encircled U.S.A. Troops from total annihilation: that is the honorable surrender of the encircled town. In order to think it over a term of two hours will be granted beginning with the presentation of this note.

          If this proposal should be rejected one German Artillery Corps and six heavy A.A. Battalions are ready to annihilate the U.S.A. Troops in and near Bastogne. The order for firing will be given immediately after this two hour’s term.

          All the serious civilian losses caused by this Artillery fire would not correspond with the well known American humanity.

  The German Commander”

          The German Commander received the following reply:

  22 December 1944

  “To the German Commander:

  N U T S !

  The American Commander”

          Allied Troops are counterattacking in force. We continue to hold Bastogne. By holding Bastogne we assure the success of the Allied Armies. We know that our Division Commander, General Taylor, will say: “Well done!”
          We are giving our country and our loved ones at home a worthy Christmas present and being privileged to take part in this gallant feat of arms are truly making for ourselves a Merry Christmas.

  /s/ A.C. McAuliffe
  /t/ A.C. McAuliffe,
  Commanding.

  Afbeeldingen

  Vertaling

  Vrolijk kerstfeest

  Hoofdkwartier 101st Airborne Division
  Kantoor van de divisiecommandant

  24 December 1944

          Wat is er vrolijk aan dit alles, zul je vragen? We vechten, het is koud en we zijn niet thuis. Dit alles is waar, maar wat heeft de trotse adelaar divisie bereikt samen met zijn waardige kameraden van de 10th Armored Division, het 705th Tank Destroyer Battalion en alle anderen? Het volgende: We hebben elke aanval uit het noorden, oosten, zuiden en westen afgeslagen. We hebben aanwijzingen van vier Duitse panzerdivisies, twee Duitse infanteriedivisies en een Duitse parachutedivisie. Deze eenheden, de spits van de laatste wanhopige Duitse uitval, waren rechtstreeks op weg naar belangrijke plaatsen in het westen toen de adelaar divisie haastig werd bevolen de aanval tegen te houden. Hoe effectief we dit gedaan hebben zal beschreven worden in de geschiedenis; niet alleen in de glorieuze geschiedenis van onze divisie maar in de wereldgeschiedenis. De Duitsers hadden ons omsingeld, hun radio brulde over onze ondergang. Hun commandant eiste onze overgave met de volgende schaamteloze arrogantie:

  December 22 1944

  “Gericht aan de Amerikaanse bevelhebber van de omsingelde troepen in Bastogne.

         Het lot van de oorlog is veranderd. Dit keer zijn de Amerikaanse eenheden in en rond Bastogne omsingeld door sterke Duitse gepantserde eenheden. Andere Duitse pantsereenheden zijn de rivier de Ourthe, nabij Ortheuville, overgestoken, hebben Marche ingenomen en hebben St. Hubert bereikt door Homores, Sibret en Tillet door te trekken. Libramont is in Duitse handen.

          Er is slechts één mogelijkheid om de omsingelde Amerikaanse troepen te redden van totale vernietiging: dit is door middel van een eervolle overgave van de omsingelde stad. Om te beslissen over deze overgave zal een periode van twee uur bedenktijd worden verleent. Deze bedenktijd zal ingaan op het moment van overhandiging van deze brief.

          Voor het geval dit voorstel zou worden geweigerd staan er een Duits artilleriekorps en zware luchtafweerbataljons gereed om de Amerikaanse troepen in en rond Bastogne te vernietigen. Het bevel tot vuren zal onmiddelijk na het verstrijken van de bedenktijd gegeven worden.

          Alle zware verliezen onder de burgerbevolking als gevolg van deze artilleriebeschieting zouden niet in overeenstemming zijn met de bekende Amerikaanse humaniteit.

  De Duitse bevelhebber”

          De Duitse bevelhebber ontving het volgende antwoord:

  22 December 1944

  “Aan de Duitse bevelhebber:

  N U T S !

  De Amerikaande bevelhebber”

          Geallieerde troepen voeren krachtige tegenaanvallen uit. We zullen volhouden Bastogne te behouden. Met het behouden van Bastogne verzekeren het succes van de geallieerde legers. We weten dat onze divisie commandant, generaal Taylor, zal zeggen: “Goed gedaan!”
          We geven ons land en onze familie een mooi kerstcadeau. Door ons aandeel in deze eervolle strijd bezorgen we onszelf een waarlijk vrolijk kerstfeest.

  /s/ A.C. McAuliffe
  /t/ A.C. McAuliffe,
  Bevelhebber.

  Definitielijst

  divisie
  Bestond meestal uit tussen de een en vier Regimenten en maakte meestal deel uit van een Korps. In theorie bestond een Divisie uit 10.000 - 20.000 man.

  Informatie

  Vertaald door:
  Pieter Schlebaum
  Geplaatst op:
  28-01-2007
  Laatst gewijzigd:
  03-11-2014
  Feedback?
  Stuur het in!

  Gerelateerde bezienswaardigheden

  Bronnen

  THOMPSON, J., De Bevrijding, Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht, 2005.