De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Oorspronkelijke tekst

  British Army of the Rhine

  PERSONAL MESSAGE
  FROM THE C-IN-C

  (To be read out to all troops)

  1. On Saturday, 25 August 1945, the 21st Army Group will cease to exist and the British forces in north-west Europe will be known as ĎThe British Army of the Rhineí.

  2. I cannot let this moment pass without a reference to the past achievements of 21 Army Group. This Group of Armies fought on the left or northern flank of the Allied Forces that invaded Normandy in June, 1944; these forces liberated France, Belgium, Holland, Luxemburg and Denmark; they invaded Germany, and fought their way to the centre of that country where they joined hands with our Russian allies: and thus ended the German war. The Army Group completed its active operations by gathering as captives on the northern flank, in the space of a few days, upwards of two million of the once renowned German Army. The fame of the Army Group will long shine in history and other generations, besides our own will honour its deeds.

  3. Officers and men of the Army Group are now scattered throughout the world; many are serving in other theatres; many have returned to civil life. To all of you, wherever you may be, I send my best wishes and my grateful thanks for your loyal help and co-operation.

  4. To those who still serve in Germany I would say that, though our name is changed, we still have the same task. As a result of this war much of Europe has been destroyed, and the whole economic framework of the continent lies in ruins. We have a job to do which will call for all our energy and purpose; we have got to help to rebuild a new Europe out of the ruins of the old. It is a gigantic task. But we must face up to it with that same spirit of service to the common cause of freedom which has so strengthened us during the stress and strain of war. Together we have achieved much in war; let us achieve even more in peace.

  B. L. Montgomery
  Field-Marshal,
  Commander-in-Chief
  British Army of the Rhine

  25 August, 1945

  Vertaling

  Brits Leger van de Rijn

  Persoonlijk bericht
  Van de C-in-C

  (Voor te lezen aan alle troepen)

  1. Op zaterdag, 25 augustus, 1945, zal de 21st Army Group ophouden te bestaan en de Britse strijdkrachten in noord-west Europa zullen bekend staan als ĎBrits Leger van de Rijní.

  2. Ik kan dit moment niet voorbij laten gaan zonder te verwijzen naar de geleverde prestaties van de 21 Army Group. Deze legergroep vocht op de linker of de noordelijke flank van de geallieerde strijdkrachten die NormandiŽ binnenvielen in juni, 1944; deze strijdkrachten bevrijdden Frankrijk, BelgiŽ, Nederland, Luxemburg en Denemarken; ze vielen Duitsland binnen, en vochten zich naar het hart van dat land, waar zij handen schudden met onze Russische geallieerden: en zo de Duitse oorlog bŽindigden. De legergroep voltooide haar actieve werkzaamheden met het bijeen drijven van meer dan twee miljoen gevangenen van het eens zo roemruchte Duitse leger op de noordelijke flank, in het tijdsbestek van enkele dagen. De faam van de Army Group zal nog lang voortleven in de geschiedenis en andere generaties, naast de onze zullen deze daden blijven eren.

  3. Officieren en manschappen van de legergroep zijn nu verspreid over de gehele wereld; veel van hen dienen nu aan andere fronten; veel van hen zijn teruggekeerd naar het burgerleven. Aan iedereen van jullie, waar u zich ook mag bevinden, stuur ik u mijn beste wensen en mijn enorme dank voor jullie trouwe hulp en medewerking.

  4. Aan hen die nog steeds in Duitsland dienen wil ik zeggen dat, ondanks dat onze naam is veranderd, we nog steeds dezelfde opdracht hebben. Als gevolg van deze oorlog is het grootste deel van Europa verwoest, en het hele economische systeem ligt in puin. We hebben een taak te volbrengen die al onze energie en vast beradenheid vergt; we moeten helpen een nieuw Europa op te bouwen uit de puinhopen van het oude. Het is een gigantische taak. Maar we moeten flink aanpakken met hetzelfde gevoel voor dienstbaarheid voor de algemene zaak van vrede die ons de kracht gaf tijdens de inspanning en belasting van de oorlog. Samen hebben we veel bereikt in de oorlog, laten we nog meer bereiken in vrede.

  B. L. Montgomery
  Field-Marshal,
  Commander-in-Chief
  Brits Leger van de Rijn

  25 augustus 1945

  Definitielijst

  geallieerden
  Verzamelnaam voor de landen / strijdkrachten die vochten tegen Nazi-Duitsland, ItaliŽ en Japan gedurende WO 2.

  Informatie

  Vertaald door:
  Pieter Schlebaum
  Geplaatst op:
  12-01-2008
  Laatst gewijzigd:
  26-12-2018
  Feedback?
  Stuur het in!