De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Oorspronkelijke tekst

  Weisung Nr. 17
  für die Führung des Luft- und Seekriegs gegen England


  Um die Voraussetzung für die endgültige Niederringung Englands zu schaffen, beabsichtige ich, den Luft- und Seekrieg gegen das englische Mutterland in schärferer Form als bisher weiterzuführen.

  Hierzu befehle ich folgendes:

  1.) Die deutsche Fliegertruppe hat mit allen zur Verfügung stehenden Kräften die englische Luftwaffe möglichst bald niederzukämpfen. Die Angriffe haben sich in erster Linie gegen die fliegenden Einheiten, ihre Bodenorganisation und Nachschubeinrichtungen, ferner gegen die Luftrüstungsindustrie einschließlich der Industrie zur Herstellung von Flakgerät zu richten.

  2.) Nach erringung einer zeitlichen oder örtlichen Luftüberlegenheit ist der Luftkrieg gegen die Häfen, hierbei insbesondere gegen die Einrichtung der Lebensmittelbevorratung, und ferner gegen die Einrichtungen der Lebensmittelbevorratung im Innern des Landes weiterzuführen. Angriffe gegen die Häfen der Südküste sind mit Rücksicht auf eigene beabsichtigte Operationen in möglichst geringem Maße anzusetzen.

  3.) Der Kampf gegen feindliche Kriegs- und Handelsschiffe aus der Luft kann demgegenüber zurücktreten, soweit es sich nicht um besonders günstige Augenblicksziele handelt oder soweit im Rahmen der Angriffe zu Ziff. 2.) zusätzliche Wirkung erzielt wird oder soweit er zur Ausbildung von Besatzungen für die weitere Kampfführung notwendig ist.

  4.) Der verschärfte Luftkrieg ist so zu führen, daß die Luftwaffe zur Unterstützung von Seeoperationen auf günstige Augenblicksziele mit genügend starken Kräften jederzeit herangezogen werden kann. Außerdem muss sie für das Unternehmen "Seelöwe" kampfkräftig zur Verfügung stehen.

  5.) Terrorangriffe als Vergeltung behalte ich mir vor.

  6.) Die Verschärfung des Luftkrieges kann ab 5.8. beginnen. Der genaue Zeitpunkt ist von der Luftwaffe je nach Beendigung der Vorbereitungen und je nach Wetterlage selbst zu wählen. Der Kriegsmarine wird die vorgesehene Verschärfung der Seekriegsmaßnahmen gleichzeitig freigeben.

  (gez.) Adolf Hitler

  Definitielijst

  Kriegsmarine
  Duitse marine, naast de Heer en de Luftwaffe onderdeel van de Duitse Wehrmacht.
  Luftwaffe
  Duitse luchtmacht.

  Vertaling

  Richtlijn Nr. 17
  voor het voeren van de lucht- en zeeoorlog tegen Engeland


  Om de benodigde condities te scheppen voor de uiteindelijke verovering van Engeland ben ik van plan de oorlog over zee en door de lucht op te voeren tegen het Engelse thuisland.

  Daartoe vaardig ik het volgende bevel uit:

  1. De Duitse luchtmacht dient de Engelse luchtmacht te verslaan met alle hen ten dienste staande middelen, in het kortst mogelijke tijdsbestek. De aanvallen dienen primair gericht te zijn tegen vliegende eenheden, hun grondondersteuning en hun bevoorradingssystemen, maar ook tegen de vliegtuigindustrie, inclusief de fabricage van afweergeschut.

  2. Nadat er tijdelijk of plaatselijk luchtoverwicht is bereikt zal de luchtoorlog vervolgd worden tegen havens, opslagplaatsen van voedsel in het bijzonder, en tegen opslagplaatsen van voedselvoorraden voor het binnenland. Aanvallen op zuidelijke kusthavens zullen op de kleinst mogelijke schaal plaatsvinden, met het oog op onze eigen operaties in de nabije toekomst.

  3. Aan de andere kant mogen de aanvallen op vijandelijke oorlogsschepen en koopvaardijschepen worden afgezwakt, uitgezonderd wanneer er zich een bijzonder gunstig doelwit voordoet of wanneer een dergelijke aanval aansluit bij de in Paragraaf 2 genoemde acties of bijdraagt aan de training voor verdere operaties.

  4. De geïntensiveerde luchtoorlog dient op een zodanige wijze te worden gevoerd dat de luchtmacht op elk moment kan worden opgeroepen ter ondersteuning van maritieme operaties. Ook moet de luchtmacht gereed zijn om op volle sterkte deel te namen aan operatie Seelöwe.

  5. Over aanvallen die uitsluitend dienen ter verspreiding van angst, beslis alleen ik

  6. De intensivering van de luchtoorlog zal op of na vanaf 5 augustus beginnen. Het exacte tijdstip zal worden bepaald door de luchtmacht zelf na voltooiing van de voorbereidingen en zal afhankelijk zijn van het weer. De marine is bevoegd om de geïntensiveerde zeeoorlog tegelijkertijd te beginnen.

  (get.) Adolf Hitler

  Definitielijst

  operatie Seelöwe
  Codenaam voor de nooit uitgevoerde Duitse invasie van Groot-Brittannië.

  Informatie

  Vertaald door:
  Pieter Schlebaum
  Geplaatst op:
  12-02-2008
  Laatst gewijzigd:
  26-12-2018
  Feedback?
  Stuur het in!