De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Henry Gordon Bennett (1887 - 1962)

  Henry Gordon Bennett, werd op 16 april 1887 geboren in Melbourne, AustraliŽ. Na zijn schooltijd ging hij werken als klerk.

  Vanwege de dreiging in Europa nam hij dienst in het Australische leger en werd in 1908 aangesteld als 2e Luitenant bij de 5e Australische Infanterie Divisie. Zijn leidinggevende kwaliteiten werden al snel opgemerkt en hij maakte vlot promotie. In 1909 werd hij Luitenant en in 1912 Majoor. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog diende hij in het 64ste (City of Melbourne) Bataljon.
  Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zag Bennet zich geroepen om actief aan de oorlog deel te nemen en nam dienst in de Australian Imperial Forces. Op 19 augustus 1914 werd hij tweede in de commandolijn bij het 6e Australische Infanterie Bataljon.

  In de strijd tegen de Turkse troepen wist hij zich te onderscheiden in moed en leiderschap. Zelfs toen hij gewond raakte, weigerde hij zich aan de gevechten te onttrekken. Voor zijn inzet en moed kreeg hij de onderscheiding Companion of St. Michael and St. George (CMG). Na zijn inzet in Turkije werd hij overgeplaatst naar Frankrijk. Alhoewel bevelhebber op dat moment, bleef hij, waar hij dat nodig vond, zijn troepen aanvoeren tijdens gevechtsacties.Op 3 december 1916 nam hij het opperbevel over de 3e Infanterie Brigade op zich en kreeg formeel de promotie tot kolonel. Vanwege zijn opperbevel kreeg hij tijdelijk de rang van brigade-generaal toegewezen. Hierdoor werd hij op 29 jarige leeftijd de jongste generaal in het Australische leger. In 1918 kreeg hij voor zijn bewezen diensten de onderscheiding Companion of the Bath (CB).

  Na de oorlog werd Bennett weer burger en ging werken als kledingmaker en accountant. Daarnaast hield hij zich bezig met het terugbrengen in de maatschappij van oorlogsveteranen. Ook hield hij zich met het gemeentebestuur van Sydney bezig.

  Het leger bleef echter zijn grote liefde en tussen 1921 en 1926 voerde hij het commando over de 9e Infanteriebrigade, gevolgd door het commando over de 2e Divisie tot 1932. Op 1 augustus 1930 was hij ondertussen gepromoveerd tot generaal-majoor. Vanaf 1937 publiceerde hij een reeks artikelen waarin hij zijn beklag deed over de slechte staat waarin het Australische leger zich bevond. Van hogerhand werd hem opdracht gegeven hiermee te stoppen. Alhoewel er geen disciplinaire maatregelen werden genomen, werd Bennett vanaf dat moment met de nodige argwaan bekeken.

  Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939 was hij de meest ervaren officier in actieve dienst en gezien zijn leeftijd nog steeds inzetbaar. Ondanks dit werd hij overgeslagen toen een nieuwe commandant voor de Australian Imperial Forces gezocht werd. Ook bij het instellen van nieuwe operationele eenheden, werd Bennett overgeslagen. Uiteindelijk mocht hij de scepter zwaaien over trainingseenheden en het Volunteer Defence Force (vergelijkbaar met de Nationale Reserve).

  Toen de Australische Opperbevelhebber generaal Sir C.B.B. White bij een vliegtuigongeval om het leven kwam nam luitenant-generaal V.A.H. Sturdee het commando over. Deze officier doorzag de ervaring van Bennett. Sturdee deed zijn commando over de 8ste Infanterie Divisie over aan Bennett.

  In februari 1941 werd de eenheid verplaatst naar Malakka. Op 4 februari verplaatste Bennett zijn hoofdkwartier daar naartoe. Bennett was in zijn commando geen gemakkelijke voor zijn Britse superieur, luitenant-generaal Arthur Percival. Hij bekritiseerde openlijk diens lakse houding. Iets wat hem niet in dank werd afgenomen.

  Toen op 8 december 1941 de Japanse inval in Malakka plaatsvond heeft Bennett alles geprobeerd wat binnen zijn macht en mogelijkheden lag om de Japanse troepen een halt toe te roepen. Het mocht echter niet baten. Toen Percival op 15 februari 1942 zich overgaf aan de Japanners, weigerde Bennett zijn voorbeeld te volgen. Hij gaf zijn commando over aan een andere officier en vluchtte met een aantal getrouwen weg van Singapore. Met een gevorderde sampan, bereikten ze na een hachelijk avontuur de oostkust van Sumatra en bereikte Bennett uiteindelijk via Java het thuisland AustraliŽ.

  Er werd heel verschillend gereageerd op zijn vlucht. Sommige officieren vonden dat hij zijn manschappen in de steek had gelaten en beschuldigden hem eigenlijk van desertie. Anderen roemden hem juist voor zijn pogingen uit handen van de vijand te blijven. Uiteindelijk nam de Australische regering het voor hem op en werd hij geroemd voor zijn optreden. Bennett kreeg in 1942 het commando over het IIIe Korps, verantwoordelijk voor de verdediging van West-AustraliŽ. Door het verloop van de oorlog werd dit commando almaar minder belangrijk en hij kreeg dan ook al snel te horen dat hij niet hoefde te verwachten nog een ander commando te krijgen. Zwaar teleurgesteld liet Bennett zich in mei 1944 overhevelen naar de militaire reserve.

  Na de oorlog stelde hij zijn ervaringen over de strijd in Malakka te boek en trok zich langzaam maar zeker terug uit het publieke leven. Zijn hele verdere leven bleef hij artikelen en boeken publiceren over zijn ervaringen. Bennett stierf op 1 augustus 1962.

  Definitielijst

  Brigade
  Bestond meestal uit twee of meer Regimenten. Kon onafhankelijk of als een deel van een Divisie dienen. Soms waren ze deel van een Korps in plaats van een Divisie. In theorie bestond een Brigade uit 5.000 - 7.000 man.
  Divisie
  Bestond meestal uit tussen de een en vier Regimenten en maakte meestal deel uit van een Korps. In theorie bestond een Divisie uit 10.000 - 20.000 man.
  Eerste Wereldoorlog
  Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-BrittanniŽ, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. ItaliŽ en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.
  Infanterie
  Het voetvolk van een leger (infanterist).

  Informatie

  Artikel door:
  Wilco Vermeer
  Geplaatst op:
  03-02-2003
  Laatst gewijzigd:
  15-03-2009
  Feedback?
  Stuur het in!