De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Radiotoespraak naar aanleiding van de Duitse invasie

  De volgende radioboodschap sprak Vyacheslav M. Molotov in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Volkscommissarissen (ministerraad) en volkscommissaris van Buitenlandse Zaken uit op 22 juni 1941 naar aanleiding van de Duitse invasie (operatie Barbarossa). De toespraak was in de grote steden door luidsprekers op straat te horen. Met name Molotovs slotzin werd beroemd en kwam herhaaldelijk terug op bijvoorbeeld propagandaposters.

  Burgers van de Sovjet-Unie!

  De Sovjetregering en diens hoofd, kameraad Stalin, hebben mij opgedragen de volgende verklaring uit te vaardigen:

  Vandaag, om 04:00 uur 's ochtends, zijn Duitse troepen, zonder enige eisen te hebben gesteld aan de Sovjet-Unie en zonder oorlogsverklaring, ons land binnengevallen. Ze hebben onze grenzen op vele plaatsen aangevallen en onze steden - Zhitomir, Kiev, Sebastopol, Kaunas en enkele anderen - onderworpen aan luchtbombardementen, waarbij meer dan 200 mensen zijn omgekomen of gewond geraakt. Vijandelijke luchtaanvallen en artilleriebeschietingen vonden ook op Roemeens en Fins grondgebied plaats.

  Deze ongehoorde aanval op ons land is een verraderlijke handeling die zijn weerga in de geschiedenis van de geciviliseerde volkeren niet kent. De aanval op ons land vond plaats ondanks het feit dat tussen de USSR en Duitsland een niet-aanvalsverdrag was afgesloten en de Sovjetregering in alle eerlijkheid aan alle voorwaarden van dit verdrag heeft voldaan. De aanval op ons land vond plaats ondanks het feit dat gedurende de gehele periode dat dit verdrag in bedrijf was, de Duitse regering geen enkele keer de naleving van het verdrag kon betwisten. De volledige verantwoordelijkheid voor deze roofoverval op de Sovjet-Unie ligt geheel en al bij de fascistische Duitse overheid.

  Pas na de uitgevoerde aanval berichtte de Duitse ambassadeur in Moskou, Schulenburg, mij, als volkscommissaris van Buitenlandse Zaken, om 05:30 uur 's ochtends namens zijn regering over het feit dat de Duitse regering had besloten om oorlog te gaan voeren met de USSR in verband met de concentratie van eenheden van het Rode Leger bij de Duitse oostgrens.

  In antwoord hierop is door mij namens de Sovjetregering medegedeeld dat de Duitse regering tot op het laatste moment geen enkele eisen heeft gesteld aan de Sovjetregering en dat Duitsland de aanval op de Sovjet-Unie heeft uitgevoerd ondanks de vredelievende positie van de Sovjet-Unie, en dat het fascistische Duitsland hierdoor de aanvallende partij is.

  In opdracht van de regering van de Sovjet-Unie moet ik tevens mededelen dat onze troepen en vliegtuigen op geen enkele locatie de grens hebben geschonden en dat de mededeling dat Sovjetvliegtuigen zogenaamd Roemeense vliegvelden zouden hebben beschoten, die vanmorgen op de Roemeense radio werd uitgezonden, derhalve een grote leugen en provocatie is. Net zo'n leugen en provocatie is de verklaring van Hitler van vandaag, die trachtte om met terugwerkende kracht belastend materiaal te bekokstoven betreffende het niet-naleven van het Sovjet-Duitse pact door de Sovjet-Unie.

  Nu de aanval op de Sovjet-Unie reeds heeft plaatsgevonden, heeft de Sovjetregering onze troepen bevel gegeven om de roofoverval af te slaan en de Duitse troepen te verdrijven van het grondgebied van ons moederland. Deze oorlog is ons niet opgedrongen door het Duitse volk, niet door de Duitse arbeiders, boeren en de intelligentsia, wier lijden wij goed begrijpen, maar door een kliek bloeddorstige fascistische Duitse regeerders, die de Fransen, de Tsjechen, de Polen, de Serven, Noren, Belgen, Denen, Nederlanders, Grieken en andere volkeren heeft onderworpen.

  De regering van de Sovjet-Unie is er onwrikbaar van overtuigd dat onze dappere legers en marine en de moedige valken van de Sovjetluchtmacht op eervolle wijze hun plicht jegens het moederland en jegens het Sovjetvolk zullen vervullen en de agressor een verpletterende klap zullen toebrengen.

  Het is niet voor het eerst dat ons volk te maken krijgt met een verwaande aanvaller. Tijdens de Russische veldtocht van Napoleon reageerde ons volk met de Vaderlandse Oorlog; Napoleon leed een nederlaag en ging ten onder. Dat zal ook gebeuren met de arrogante Hitler, die een nieuwe veldtocht tegen ons land heeft ontketend. Het Rode Leger en ons hele volk zullen opnieuw een triomfrijke Vaderlandse Oorlog voeren voor het moederland, voor eer en voor vrijheid.

  De regering van de Sovjet-Unie is er stellig van overtuigd dat de hele bevolking van onze natie, alle arbeiders, boeren en de intelligentsia, mannen en vrouwen, zich met de noodzakelijke overtuiging aan hun verplichtingen en aan hun arbeid zullen wijden. Ons hele volk moet nu hecht en een zijn als nooit tevoren. Ieder van ons moet van zichzelf en van anderen discipline, georganiseerdheid en zelfopoffering eisen, een echte Sovjetpatriot waardig, om te kunnen voorzien in alle behoeften van het Rode Leger, de marine en de luchtmacht en om de overwinning op de vijand te waarborgen.

  De regering roept u, burgers van de Sovjet-Unie, op om de gelederen rondom onze roemrijke bolsjewistische partij, rondom onze Sovjetregering en rondom onze grote leider kameraad Stalin nog hechter te sluiten.

  Onze zaak is rechtvaardig. De vijand zal worden verslagen. De overwinning zal aan ons zijn.

  Definitielijst

  invasie
  Gewapende inval.
  Rode Leger
  Leger van de Sovjetunie.
  Sovjet-Unie
  Sovjet Rusland, andere naam voor de USSR.
  USSR
  Unie van Socialistische Sovjet Republieken, ook wel Sovjet-Unie genoemd. Federatie van republieken tijdens de communistische periode van Rusland.
  volkscommissaris
  In de Sovjetunie een minister.

  Afbeeldingen

  Moskovieten luisteren op 22 juni 1941 naar Molotovs toespraak. Bron: publiek domein.
  Een kolonne soldaten nabij Moskou, 23 juni 1941. Op het plakkaat links valt de laatste zin van Molotovs rede te lezen. Bron: publiek domein.
  De Medaille voor de Overwinning op Duitsland, die werd ingesteld op 9 mei 1945 en uitgereikt aan iedere oorlogsveteraan, met boven de beeltenis van Stalin de beroemde woorden uit Molotovs toespraak "Onze zaak is rechtvaardig". Bron: collectie Auke de Vlieger.
  Molotovs radiotoespraak

  Informatie

  Vertaald door:
  Auke de Vlieger
  Geplaatst op:
  26-09-2011
  Laatst gewijzigd:
  11-01-2015
  Feedback?
  Stuur het in!