De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Order naar aanleiding van de overwinning op Japan

  De volgende tekst, Order nr. 373 van de opperbevelhebber, vaardigde Joseph V. Stalin uit op 3 september 1945 naar aanleiding van de overwinning op Japan en verscheen op 5 september 1945 in Pravda.

  Op 2 september 1945 hebben vertegenwoordigers van Japan de verklaring voor de onvoorwaardelijke capitulatie van de Japanse strijdkrachten ondertekend.

  De oorlog van het Sovjetvolk en onze bondgenoten tegen de laatste agressor - het Japanse imperialisme - is triomfrijk voltooid. Japan is vernietigd en heeft gecapituleerd.

  Kameraden soldaten, matrozen, sergeanten, sergeant-majoors, officieren van het leger en de marine, generaals en maarschalken, ik feliciteer u met de triomfrijke voltooiing van de oorlog tegen Japan.

  Ter nagedachtenis aan de overwinning op Japan zal vandaag, op 3 september, de dag van de Viering van de Overwinning op Japan, de hoofdstad van ons moederland, Moskou, namens het moederland om 21:00 uur de dappere troepen van het Rode Leger en de schepen en eenheden van de Marine, die deze overwinning hebben behaald, groeten met 24 artilleriesalvo's van 324 kanonnen.

  Eeuwige roem aan de helden die zijn gevallen in de strijd voor de eer en zege van ons moederland!

  Mogen ons Rode Leger en onze Marine nog lang leven!

  De opperbevelhebber
  Generalissimo van de Sovjet-Unie
  I. Stalin

  Definitielijst

  capitulatie
  Overeenkomst tussen strijdende partijen met betrekking tot de overgave van een land of leger.
  imperialisme
  Het streven van een staat naar sterke uitbreiding van zijn grondgebied. Na WO II kreeg het begrip meer een culturele en economische lading dan dat er sprake is van een daadwerkelijke onderwerping van het gebied.
  Rode Leger
  Leger van de Sovjetunie.
  Sovjet-Unie
  Sovjet Rusland, andere naam voor de USSR.

  Informatie

  Vertaald door:
  Auke de Vlieger
  Geplaatst op:
  26-09-2011
  Laatst gewijzigd:
  18-04-2015
  Feedback?
  Stuur het in!