De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Verklaring Eisenhower bij mislukken D-Day (05-06-1944)

  Op de vroege ochtend van 4 juni 1944 kwamen alle bevelhebbers van de geallieerde strijdkrachten bijeen. Vanwege het slechte weer boven het Kanaal werd besloten de landingen in NormandiŽ minstens een etmaal uit te stellen. Maar nog diezelfde dag, kort na 21.30 uur, kondigde de geallieerde meteorologische dienst een onverwachte verandering in de weerssituatie aan. Generaal Dwight Eisenhower kwam tot de conclusie dat hij het er maar beter op kon wagen. De invasie ging eindelijk beginnen.

  Op de vooravond van de grote onderneming schreef Eisenhower een klein briefje Ė met verkeerde datum Ė waarin hij de volledige verantwoording op zich nam voor de landingen op D-Day. In het geval dat de totale operatie zou mislukken, moest het briefje openbaar worden gemaakt.

  Oorspronkelijke tekst:

  Our landings in the Cherbourg-Havre area have failed to gain a satisfactory foothold and I have withdrawn the troops. My decision to attack at this time and place was based on the best information available. The troops, the air and the Navy did all that bravery and devotion to duty could do. If any blame or fault attaches to the attempt, it is mine alone.

  5 July

  Vertaling:

  Onze landingen in de Cherbourg Ė Le Havre regio zijn er niet in geslaagd om vaste voet aan de grond te krijgen, en ik heb de troepen teruggetrokken. Mijn beslissing om aan te vallen op dit tijdstip en op deze plaats, was gebaseerd op de best beschikbare informatie. De grondtroepen, de luchtmacht en de marine hebben alles gedaan wat met moed en plichtsgevoel gedaan kon worden. Als er een schuldige of verantwoordelijke moet worden aangewezen, dan ben ik dat, en ik alleen.

  5 juli

  Definitielijst

  D-Day
  De dag dat de invasie van West-Europa plaatsvond op 6 juni 1944. Na een lange misleidingsoperatie vielen de geallieerden op vijf plaatsen op de Normandische kust de stranden binnen om zo hun opmars naar Nazi-Duitsland te beginnen. Hoewel D-Day vaak als Decision Day wordt gezien, is dit niet geheel correct. De D staat in dit geval gewoon voor Day, in het militaire jargon wordt namelijk gesproken van een operatie op Dag D, beginnend op Uur U.
  invasie
  Gewapende inval.

  Afbeeldingen

  Informatie

  Artikel door:
  Max Poorthuis
  Geplaatst op:
  30-05-2012
  Feedback?
  Stuur het in!

  Gerelateerde boeken

  The Americans at D-Day
  D-Day
  De overwinnaars