De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Admiralty Type

  De Admiralty type "S" klasse

  Tijdens de Eerste Wereldoorlog had de Royal Navy behoefte aan grotere hoeveelheden, snel te bouwen torpedobootjagers. De standaardjagers op dat moment waren de "V", "W" en "R"-Klasse torpedobootjagers. Deze waren echter gebouwd met het idee dat de Duitse marine in bezit was van zwaar bewapende torpedobootjagers. Rond 1917 was men er echter achter gekomen dat de Duitse torpedobootjagers lang niet zo zwaar bewapend waren als men tot dan toe had aangenomen. Men besloot toen om op basis van de "R"-Klasse een aangepaste serie te bouwen. Het werd een kleiner en goedkoper schip dat snel in grote hoeveelheden kon worden gebouwd, de "S"-Klasse. Bij het ontwerp, werd met name de torpedorol uitgebreid door twee extra torpedobuizen, die later echter weer werden verwijderd.
  Er werden maar liefst 69 schepen besteld, waarvan er twee al snel werden geschrapt. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwamen 25 schepen gereed. Van de overigen werd de bouw dusdanig vertraagd dat de meesten pas in de jaren twintig van de twintigste eeuw in dienst kwamen.

  Na de Eerste Wereldoorlog volgden diverse aanpassingen aan met name de bewapening. Bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog waren nog 11 schepen in dienst bij de Britse Royal Navy. De schepen werden qua bewapening veelal aangepast aan hun rol als escortejager of mijnenlegger. Hierdoor kon de bewapening van schip tot schip nogal verschillen.
  De schepen in deze klasse, waren totaal niet meer geschikt voor moderne oorlogsvoering en werden dan ook uiteindelijk voornamelijk ingezet voor konvooidiensten.

  Technische gegevens bij bouw:

  Klasse: Admiralty S-klasse
  Aantal in klasse: 11 (tijdens Wo2)
  Land: Groot BrittanniŽ
  Type: Torpedobootjager
  Waterverpl.: standaard: 1075 BRT
  volledig beladen: 1220 BRT
  Afmetingen: Lengte over alles: 70 meter
  Breedte: 6.4 meter
  Diepgang: (volledig beladen) 2,8 meter
  Aandrijving: Vermogen: 27000 shp
  Max. Snelheid: 36 knopen
  2 schachten geschakelde turbines
  Bewapening:

  3 - 4" Mk V (3x1) (Escortedienst Wo2, slechts 1 - 4"over)
  1 - 2 pdr Pom-Pom luchtafweergeschut (Escortedienst Wo2,
  1 - 3"(12 ponder) Luchtafweer)
  8 - 0.50 cal Luchtafweer (2x4) (Escortedienst Wo2, vervangen door 2 - 20 mm Mk.5 Oerlikon)
  4 - 21" torpedobuizen (2x2) Verwijderd in de jaren 1941-1942
  2 - rekken voor Mk VIII dieptebommen aan achterzijde (Mijnenleggers, 40-50 mijnen)
  8 - dieptebommenwerpers

  Bemanning: 90 man

  Hieronder volgt een globaal overzicht van de schepen uit de E-klasse. Het is geen compleet overzicht, maar schetst een beeld van de levensloop van de betrokken schepen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

  HMS Sabre H.18

  Stephen-Clyde

  10-09-1917

  23-09-1918

  09-11-1918

  11-1945

  De HMS Sabre werd vlak na het uitbreken van de oorlog in september 1939 beschadigd bij een aanvaring. Toen het in mei 1940 gerepareerd was, werd het ingedeeld bij het 16e Torpedojagerflottielje te Portsmouth. Tussen 28 mei en 10 juni werd het schip intensief ingezet bij de evacuaties vanuit Duinkerken. Alhoewel beschadigd door Duits artillerie, bleef het in de vaart. Op 18 juni was de HMS Sabre betrokken bij de evacuatie van troepen uit Cherbourg. Tot oktober 1940 werden diverse escortediensten ondernomen met koopvaardijschepen. Hierna werd het schip ingedeeld bij de 1ste Escorte Groep, gestationeerd in Londonderry. Escortes werden uitgevoerd tot oktober 1941, waarna herplaatsing volgde bij de 21ste Escorte Groep Western Approaches. Diverse escortes volgden tot de HMS Sabre in aanvaring kwam met een onderzeeboot in november 1942. Na de nodige reparaties werd het schip in februari 1943 weer in dienst genomen en in 1944 overgeheveld naar Rosyth Command als mijnenvegertrainingschip. In 1945 ging de HMS Sabre in reserve om eind dat jaar verkocht te worden aan een sloper.

  HMS Saladin H.54

  Stephen-Clyde

  10-09-1917

  17-02-1919

  11-04-1919

  06-1947

  Gedurende de gehele Tweede Wereldoorlog heeft de HMS Saladin als escorteschip gefungeerd voor de Atlantische konvooien. Op 14 juli 1940 werd het schip gebruikt bij de commandoraid op het eiland Guernsey. Tijdens de landingen in NormandiŽ diende het als escorte voor de landingsvloot.

  HMS Sardonyx H.26

  Stephen-Clyde

  25-03-1918

  27-05-1918

  12-07-1919

  10-1945

  De HMS Sardonyx is samen met de HMS Saladin ingezet bij escortediensten op de Atlantische Oceaan. Ook dit schip werd ingezet bij de landingen in NormandiŽ. Oktober 1945 werd het gesloopt.

  HMS Scimitar H.21

  John Brown-Clydebank

  30-05-1917

  27-02-1918

  29-04-1918

  30-07-1946

  Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, was de HMS Scimitar ingedeeld bij het 16e Torpedobootjagerflottielje. In mei en juni 1940 was ook dit schip betrokken bij de evacuatie te Duinkerken. In juli was het betrokken bij de commandoraid op Guernsey. Alhoewel licht beschadigd bij een Duits bombardement op 11 augustus 1940, bleef het schip in de vaart en werd het overgeheveld naar het 22ste Torpedobootjagerflottielje. Tot november 1940 volgden diverse escortediensten in de Noordzee en het Kanaal. Daarna werd het schip ingedeeld bij de 2e Escorte Goep te Londonderry. Tot mei 1941 volgeden diverse konvooiescortes tot de HMS Scimitar werd overgeplaatst naar de 21ste Escorte Groep op IJsland. Hier verbleef het schip maar korte tijd en was in juli alweer terug, maar dan bij de 21ste Escorte Groep, belast met begeleiding van troepentransporten.
  In de maanden maart 1943 tot en met mei 1943 werd het schip in reparatie genomen, waarbij tegelijkertijd nieuw luchtafweergeschut aan boord kwam. Tot het einde van de oorlog werd de HMS Scimitar gebruikt als anti-onderzeebootpatrouilleschip. In 1946 werd het gesloopt.

  HMS Scout H.51

  John Brown-Clydebank

  25-10-1917

  27-04-1918

  15-06-1918

  02-03-1946

  De HMS Scout werd ingedeeld bij de Royal Navy in het Verre Oosten, met als thuisbasis Hong Kong. Toen de Japanse troepen deze stad bezetten, wist het schip te ontsnappen naar Singapore, om daar ook weer in de gevechten terecht te komen. Hierna werd het ingezet bij ABDA-Command en was betrokken bij de verdediging van Nederlands-IndiŽ. Na de val van deze gebieden vetrok de HMS Scout naar Colombo om vandaar uit ingezet te worden tegen de Japanse aanvallen in de Indische Oceaan. In 1946 werd het schip gesloopt.

  HMS Shikari D.85

  Doxford-Sunderland

  15-01-1918

  14-07-1919

  04-1924

  04-11-1945

  Ook de HMS Shikari werd intensief ingezet bij de evacuatie in Duinkerken en was het laatste schip om daar te vertrekken na zeven overtochten. Tot halverwege 1944 werd het schip ingezet voor konvooi-escortes. Hierna werd de HMS Shikari ingedeeld bij het 3e Onderzeebootflottielje als escorteschip te Holy Loch. Hier diende de HMS Shikari tot aan haar sloop in 1945.

  HMS Stronghold H.50

  Scots-Greenock

  1918

  06-05-1919

  02-07-1919

  04-03-1942

  De HMS Stronghold was als mijnenlegger uitgerust met maar twee 4" kanonnen. De overigen hadden plaatsgemaakt voor het vervoeren van mijnen. In augustus 1939 vertrok het schip naar het Verre Oosten om toegevoegd te worden aan China Station. Het werd achtereenvolgens ingezet bij de verdediging van Hong Kong, Singapore en Nederlands-IndiŽ. Bij diverse operaties wordt het intensief ingezet voor het leggen van mijnenvelden. Op 2 maart 1942 is het schip ten zuiden van Java tot zinken gebracht na een gevecht met de Japanse kruiser Maya en de Japanse torpedobootjagers Arashi en Nowake.

  HMS Sturdy H.28

  Scots-Greenock

  1918

  25-06-1919

  15-10-1919

  30-10-1940

  Ook de HMS Sturdy was ingericht als mijnenlegger. Ondanks dit werd het schip voornamelijk ingezet als escorte voor de Atlantische konvooien. Op 30 oktober 1940 liep het, nabij het eiland Tiree (Schotland) op de rotsen en zonk.

  HMS Tenedos H.04

  Hawthorn Leslie-Tyne 06-12-1917 21-10-1918 11-06-1919 05-04-1942

  De HMS Tenedos werd eveneens naar het Verre Oosten gezonden. In december 1941 was het schip ingedeeld bij het ongelukkige Force Z.
  Op 5 april 1942 werd de HMS Tenedos tot zinken gebracht in Colombo tijdens een luchtaanval door vliegtuigen van de Japanse vliegdekschepen Akagi, Hiryu en Soryu.

  HMS Thanet H.29

  Hawthorn Leslie-Tyne 13-12-1917 05-11-1918 30-08-1919 27-01-1942

  De HMS Thanet werd gestationeerd in Hong Kong en wist daar te ontkomen aan de oprukkende Japanse troepen. Op 27 januari 1942 was het schip betrokken bij de Slag van Endau, een aanval op de Japanse transportvloot nabij de Maleisische kust. De HMS Thanet werd hierbij tot zinken gebracht door gericht vuur van de Japanse schepen Amagiri, Hatsuyuki en Shirayuki.

  HMS Thracian D.86

  Hawthorn Leslie-Tyne 10-01-1918 05-03-1920 21-04-1920 02-1946

  De HMS Thracian was als mijnenlegger gestationeerd in Hong Kong. Bij de Japanse aanval op 16 december werd het schip beschadigd om vervolgens op 24 december te zinken. De HMS Thracian werd door de Japanse marine geborgen en als Patrouilleboot No. 101 in dienst genomen. Als escorteschip deed het dienst voor de Japanse marine tot 15 maart 1944, waarna het als trainingschip verder werd ingezet. In oktober 1945 werd het schip door de Britse marine weer teruggevonden en in februari 1946 gesloopt.

  Definitielijst

  artillerie
  Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
  Eerste Wereldoorlog
  Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-BrittanniŽ, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. ItaliŽ en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.
  kruiser
  Snelvarend oorlogsschip van 8000-15000 ton, geschikt voor diverse taken als verkenning, verkenningsafweer en konvooibescherming.
  Torpedobootjager
  (Engels=destroyer) Zeer lichtgebouwd, snel en wendbaar oorlogsschip, bestemd om door verrassingsaanvallen grote vijandelijke schepen met de torpedo tot zinken te brengen.

  Afbeeldingen

  HMS Sardonyx
  HMS Stronghold
  HMS Tenedos

  Informatie

  Artikel door:
  Wilco Vermeer
  Geplaatst op:
  20-04-2003
  Laatst gewijzigd:
  28-03-2014
  Feedback?
  Stuur het in!

  Bronnen

  - Battleships, Carriers and all other Warships, Website
  - Encyclopedia of World War II battles, website
  - Preston, A. e.a., Jane's Fighting Ships of World War II, 1945 edition, Random House Group Ltd., 1989
  - Walkowiak, T.F., Destroyer Escorts of World War 2, 1996

  Gerelateerde bezienswaardigheden