De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Inleiding

  In 1943 werd besloten om verscheidene RAD-Abteilungen om te scholen tot luchtafweer eenheden. Bij de RAD Inspektion West werden deze eenheden ondergebracht bij de Inspekteur Luftverteidigungseinsatzes West.

   

  Geschiedenis

  In 1943 werd besloten door de Reichsarbeitsführer dat de diverse Reichsarbeitsdienst (RAD) onderdelen ingezet dienden te worden voor militaire doeleinden. Op 20 augustus 1943 werd besloten de RAD uit de bevoegdheden van het Reichsinnenministeriums des Innern te schrappen. De Reichsarbeitsführer Konstantin Hierl werd direct onder bevel van de Führer Adolf Hitler geplaatst.

  Onder het bevel van de Reichsarbeitsführer vielen vijf zogenaamde Inspekteure. De Inspektion West bevatte alle RAD-Abteilungen die belast waren met de bouwwerkzaamheden aan de verdedigingswerken in het Westen, waaronder de Atlantikwall. Binnen deze Inspektion West werd besloten om de uit diverse RAD-Abteilungen, Flak-Batterijen te formeren en deze onder bevel te brengen van de Luftwaffe. Het bevel hiertoe werd op 11 augustus 1943 door de Reichsarbeitsführer afgegeven. De bevelvoering over deze luchtafweereenheden werd bij de Inspektion West onder gebracht bij de RAD-Inspekteur Luftverteidigungseinsatz West, Obergenarlarbeitsführer Hermann Tholens.


  Definitielijst

  Flak
  Flieger/ Flugzeug Abwehr Kanone. Duits luchtafweergeschut.
  Führer
  Duits woord voor leider. Hitler was gedurende zijn machtsperiode de führer van nazi-Duitsland.
  Luftwaffe
  Duitse luchtmacht.
  Reichsarbeitsdienst (RAD)
  Een in juni 1935, in Nazi-Duitsland, ingevoerde arbeidsdienst voor mannen tussen de 18 en 25 jaar.

  Organisatiestructuur  Luftverteidigungseinsatzes West  Luftgaukommando Belgien-Nordfrankreich
  Generalarbeitsführer Prentzel
  Oberstarbeitsführer Luz
  Luftgaukommando Westfrankreich
  Generalarbeitsführer Pfrogner
  Luftgaukommando Holland
  Generalarbeitsführer Bethmann
  I. Flak-Korps
  Oberstarbeitsführer von Bose
  II. Flak-Korps
  Generalarbeitsführer Schneider
  Generalarbeitsführer Freiherr von Bothmer


  Definitielijst

  Flak
  Flieger/ Flugzeug Abwehr Kanone. Duits luchtafweergeschut.

  Bevelstructuur  Kommandeur:
  Obersgeneralarbeitsführer Hermann Tholens


  Ontvangers Ritterkreuz des Kriegsverdienstkreuzes

  Ridderkruis met Zwaarden ontvangers:

  Tholens, Hermann
  (21 december 1944)
   Inspekteur, Luftverteidigungseinsatzes West, Reichsarbeitsdienst (RAD)

   

  Definitielijst

  Reichsarbeitsdienst (RAD)
  Een in juni 1935, in Nazi-Duitsland, ingevoerde arbeidsdienst voor mannen tussen de 18 en 25 jaar.

  Afbeeldingen