De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Duitse 3. Gebirgs-Division

  Inleiding
  De 3. Gebirgs-Division was één van de divisies die na de inlijving van Oostenrijk werd geformeerd uit voormalige Oostenrijkse eenheden. De divisie maakte furore in Narvik tijdens de invasie van Noorwegen.

  Bevelhebbers:


  Generalleutnant Eduard Dietl
  (1 april 1938)

  Generalleutnant Julius Ringel
  (14 juni 1940)

  Generalleutnant Hans Kreysing
  (23 oktober 1940)

  Oberst Hans Mönch
  (8 augustus 1943)

  Generalleutnant Egbert Picker
  (10 augustus 1943)

  Generalmajor Siegfried Rasp
  (26 augustus 1943)

  Generalleutnant Egbert Picker
  (10 september 1943)

  Generalleutnant August Wittmann
  (29 september 1943)

  Generalleutnant Paul Klatt
  (3 juli 1944 - 8 mei 1945)

  Bekende Feldpostnummers stafeenheden:
  Stab:
  01696 (tot 1939)
  00209 (vanaf 1939)
  Feldgendarmerie-Trupp 68:
  37000
  Kradmeldezug 68:
  00209A (1939 - 1940)
  Divisions-Kartenstelle 68:
  00209B (1939 - 1940)
  Bewachungs-Kompanie:
  31459P (1942 - april 1944)

  Geschiedenis
  De 3. Gebirgs-Division werd op 1 april 1938 geformeerd te Graz vanuit de voormalige Oostenrijkse 5. Division en 7. Division binnen Wehrkreis XVIII. De eenheid werd voor het eerst operationeel ingezet tijdens de campagne in Polen in september 1939. Vanaf oktober 1939 was de divisie in het Eifelgebied gelegerd en werd het gebruikt ter voorbereiding van de aankomende operatie in Noorwegen, Weserübung-Nord. Tijdens deze voorbereiding werd een deel van het Gebirgsjäger-Regiment 139 gebruikt ter formatie van het Gebirgsjäger-Regiment 141, bestemd voor de nieuw te formeren 6. Gebirgs-Division.

  De 3. Gebirgs-Division werd vervolgens ingezet in Noorwegen, waarbij het deelnam aan de strijd bij Oslo, Trondheim en Narvik. Op 1 mei 1940 werden de Aufklärungs-Abteilung 112 en de III. Abteilung, / Artillerie-Regiment 112 afgestaan aan de 6. Gebirgs-Division. Na de strijd in Noorwegen, bleef de divisie hier nog enige tijd als bezettingsmacht en werd op 10 november 1940 het Radfahr-Bataillon 68 nieuw geformeerd. Vanaf 1940 ontving de divisie een nieuw kenteken met daarop de herinnering aan haar deelname aan de gevechten rond Narvik in 1940.

  Voor de strijd tegen de Sovjet-Unie, werd de divisie in juni 1941 naar FInland overgebracht. Vervolgens volgde in januari 1942 een verplaatsing naar de Truppenübungsplatz Grafenwöhr voor herstel en aanvulling. Hierbij was het Gebirgsjäger-Regiment 139 en de I. Abteilung / Artillerie-Regiment 112 in Finland achtergebleven met het doel een versterkt Gebirgsjäger-Regiment 139 te formeren.
  Te Grafenwöhr werden het Radfahr-Bataillon 68 en de Gebirgs-Panzerjäger-Abteilung 48 afgestaan aan de 5. Gebirgs-Division en ontving de divisie hiervoor de Radfahr-Abteilung 95 en de Panzerjäger-Abteilung 95. Het Gebirgs-Artillerie-Regiment 112 werd op sterkte gebracht en het Gebirgsjäger-Regiment 144 nieuw opgebouwd.

  Na een korte periode als bezettingsmacht in Noorwegen, rond Lillehammer vanaf april 1942, werd de divisie eind 1942 weer ingezet aan het Oostfront. Hier werd in april 1943 het Gebirgs-Artillerie-Regiment 112 bij Woroschilovgrad uitgebreid met een IV. Abteilung. In 1944 werd de Aufklärungs-Abteilung 95 uit het verband van de divisie gehaald en werd vanuit het Aufklärungs-Schwadron 83 een Aufklärungs-Abteilung 83 geformeerd.

  Voor vervanging en opleidingen werd het Gebirgsjäger-Ersatz-Bataillon 138 gebruikt, dat op 24 februari 1940 werd hernoemd tot Gebirgsjäger-Ersatz-Bataillon I./138. Op 1 juni 1944 werd deze wederom hernoemd tot Gebirgsjäger-Ersatz-Bataillon 138.

  Samenstelling 3. Gebirgs-Division

  Samenstelling 1939:


  Gebirgsjäger-Regiment 138

  Gebirgsjäger-Regiment 139

  Gebirgs-Artillerie-Regiment 112

  Gebirgs-Pionier-Bataillon 83

  Gebirgsjäger-Feldersatz-Bataillon 68

  Aufklärungs-Abteilung 12

  Gebirgs-Panzerabwehr-Abteilung 48

  Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 68

  Gebirgs-Divisions-Nachschubführer 68

  Sanitätsdienste 68

  Verwaltungsdienste 68

  Gebirgs-Träger-Bataillon 68

  Gebirgs-Sanitäts-Abteilung 43

  Samenstelling 1942:


  Gebirgsjäger-Regiment 138

  Gebirgsjäger-Regiment 144

  Gebirgs-Artillerie-Regiment 112

  Radfahr-Abteilung 95

  Gebirgs-Pionier-Bataillon 83

  Gebirgs-Panzerjäger-Abteilung 95

  Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 68

  Kommandeur der Gebirgs-Divisions-Nachschubtruppen 68

  Sanitätsdienste 68

  Verwaltungsdienste 68

  Gebirgs-Sanitäts-Abteilung 43

  Samenstelling eind 1944:


  Gebirgsjäger-Regiment 138

  Gebirgsjäger-Regiment 144

  Gebirgs-Artillerie-Regiment 112

  Aufklärungs-Abteilung 83

  Gebirgs-Pionier-Bataillon 83

  Feldersatz-Bataillon 112

  Gebirgs-Panzerjäger-Abteilung 95

  Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 68

  Kommandeur der Gebirgs-Divisions-Nachschubtruppen 68

  Sanitätsdienste 68

  Verwaltungsdienste 68

  Gebirgs-Sanitäts-Abteilung 43

  Het einde
  In 1945 trok de divisie zich via Slowakije terug via de dalen van de Gran en Waag tot de Jablunka Pas naat Tsjechië. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog gaf de divisie zich over aan Sovjet troepen in de omgeving van Havlickuv-Brod.

  Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de 3. Gebirgs-Division ingedeeld bij:

  september 1939:
  XVIII. Armeekorps
  oktober 1939:
  6. Armee
  december 1939:
  16. Armee
  maart 1940:
  XXI. Armeekorps
  september 1940:
  Gebirgskorps Norwegen
  december 1941:
  Armee Norwegen
  januari 1942:
  Truppenübungsplatz Grafenwöhr
  september 1942:
  Armee Norwegen
  oktober 1942:
  11. Armee
  november 1942:
  II. Luftwaffen-Feldkorps
  december 1942:
  Heeresgruppe Don
  januari 1943:
  Armee Fretter-Pico
  maart 1943:
  XXX. Armeekorps
  april 1943:
  Armeekorps Mieth
  juni 1943:
  IV. Armeekorps
  maart 1944:
  XXIX. Armeekorps
  april 1944:
  XXX. Armeekorps
  juni 1944:
  XVII. Armeekorps
  oktober 1944:
  IX. ungarisches Armeekorps
  november 1944:
  XXIX. Armeekorps
  januari 1945:
  XVII. Armeekorps
  februari 1945:
  XXXXIX. Armeekorps

  Definitielijst

  Abteilung
  Maakte meestal deel uit van een Regiment en bestond uit een aantal Kompanien. De Abteilung was de kleinste eenheid die individueel kon opereren en zichzelf kon handhaven. In theorie bestond een Abteilung uit 500 - 1.000 man.
  Armee
  Bestond uit meestal tussen de drie en zes Korps en andere ondergeschikte of onafhankelijke eenheden. Een Armee was ondergeschikt aan een Heeresgruppe of Armeegruppe en had in theorie 60.000 - 100.000 man.
  Artillerie
  Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
  Bataillon
  Maakte meestal deel uit van een Regiment en bestond meestal uit een aantal Kompanien. In theorie bestond een Bataillon uit 500 - 1.000 man.
  divisie
  Bestond meestal uit tussen de een en vier Regimenten en maakte meestal deel uit van een Korps. In theorie bestond een Divisie uit 10.000 - 20.000 man.
  Heeresgruppe
  Was de grootste Duitse grondformatie en was direct ondergeschikt aan het OKH. Bestond meestal uit een aantal Armeen met weinig andere direct ondergeschikte eenheden. Een Heeresgruppe opereerde in een groot gebied en kon een paar 100.000 man groot worden.
  invasie
  Gewapende inval.
  Kompanie
  Maakte meestal deel uit van een Bataillon of een Abteilung en bestond uit een aantal Züge. In theorie bestond een Kompanie uit 100 - 200 man.
  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.
  Sovjet-Unie
  Sovjet Rusland, andere naam voor de USSR.

  Afbeeldingen

  Ontvangers Hogere graden Eisernen Kreuzes

  Eichenlaub ontvangers:

  Kreysing, Hans
  (20 januari 1943)
   Generalleutnant; Kommandeur, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Goltz, Graf von den, Albert
  (2 november 1943)
   Führer, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Klatt, Paul
  (26 december 1944)
   Generalleutnant; Kommandeur, 3. Gebirgs-Division, Heer

  Eduard Dietl ontving eveneens het Eichenlaub voor verdienste als bevelhebber van de 3. Gebirgs-Division. Op het moment van zijn verlening was hij echter al benoemd tot Kommandierender General Gebirgskorps Norwegen.

  Ritterkreuz ontvangers:

  Dietl, Eduard Wohlrat Christian
  (9 mei 1940)
   Generalleutnant; Kommandeur, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Stautner, Ludwig
  (20 juni 1940)
   Kommandeur, I. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 139, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Windisch, Alois
  (20 juni 1940)
   Kommandeur, Gebirgsjäger-Regiment 139, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Schleebrügge, von, Hans
  (20 juni 1940)
   Kommandeur, I. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 139, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Rohr, Hans
  (20 juni 1940)
   Zugführer, 7. Kompanie, II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 139, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Schönbeck, Viktor
  (20 juni 1940)
   Chef, 13. Kompanie, III. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 139, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Hagemann, Wolf
  (4 september 1940)
   Kommandeur, III. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 139, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Haussels, Arthur
  (4 september 1940)
   Kommandeur, II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 139, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Holzinger, Anton Stefan Edwin
  (11 januari 1941)
   Major; Kommandeur, I. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Giehrl, Walter
  (31 juli 1942)
   Führer, 7. Kompanie, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Klatt, Paul
  (4 januari 1943)
   Kommandeur, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  May, Johann
  (25 januari 1943)
   Führer, III. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Wicke, Wolfhart
  (8 februari 1943)
   Chef, 5. Kompanie, II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Friedmann, Friedrich
  (12 februari 1943)
   Oberst; Kommandeur, Gebirgsjäger–Regiment144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  List, Franz
  (3 maart 1943)
   Kommandeur, II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Trippensee, Kurt
  (2 april 1943)
   7. Kompanie, II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Wriedt, Walter
  (25 oktober 1943)
   Zugführer 13. / Gebirgsjäger-Regiment 138 / 3. Gebirgs-Division
  Grund, Julius
  (30 oktober 1943)
   Kommandeur, I. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Pabst, Karl
  (4 november 1943)
   Kommandeur, III. Abteilung, Gebirgs-Artillerie-Regiment 112, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Radesinsky, Albert
  (7 december 1943)
   MG-Schütze, 4. Kompanie, I. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Benedikt, Johann
  (11 december 1943)
   Obergefreiter; Kompanie Trupp-Melder 6. / Gebirgsjäger-Regiment 138 / 3. Gebirgs-Division
  Heinrich, Horst
  (30 december 1943)
   Führer, 2. Kompanie, Gebirgs-Pionier-Bataillon 83, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Holzinger, Franz Xaver
  (13 april 1944)
   Leutnant der Reserve; Zugführer, 1. Kompanie, Panzerjäger-Abteilung 95, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Hodurek, Herbert
  (15 april 1944)
   Führer, III. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Lorch, Anton
  (4 juni 1944)
   Kommandeur, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Wittenzellner, Johann "Hans"
  (9 juni 1944)
   Zugführer, 1. Kompanie, I. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Spari, Julius
  (10 september 1944)
   Zugführer, 7. Kompanie, II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Kloß, Max
  (26 november 1944)
   Kommandeur, II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Selinger, Karl
  (12 december 1944)
   Zugführer, Stabskompanie, II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Hetzenauer, Matthäus
  (17 april 1945)
   Scharfschütze, 7. Kompanie, II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer

  Definitielijst

  Abteilung
  Maakte meestal deel uit van een Regiment en bestond uit een aantal Kompanien. De Abteilung was de kleinste eenheid die individueel kon opereren en zichzelf kon handhaven. In theorie bestond een Abteilung uit 500 - 1.000 man.
  Artillerie
  Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
  Bataillon
  Maakte meestal deel uit van een Regiment en bestond meestal uit een aantal Kompanien. In theorie bestond een Bataillon uit 500 - 1.000 man.
  Führer
  Duits woord voor leider. Hitler was gedurende zijn machtsperiode de führer van nazi-Duitsland.
  Kompanie
  Maakte meestal deel uit van een Bataillon of een Abteilung en bestond uit een aantal Züge. In theorie bestond een Kompanie uit 100 - 200 man.
  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

  Afbeeldingen

  Eichenlaub Bron: WW2Awards.
  Ritterkreuz Bron: WW2Awards.

  Ontvangers Deutsches Kreuz

  Deutsches Kreuz in Gold ontvangers:

  Renner, Josef
  (14 april 1942)
   Hauptmann; 2. Kompanie, I. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Brandl, Josef
  (14 april 1942)
   Major; I. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Klatt, Paul
  (14 april 1942)
   Kommandeur, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Lorch, Anton
  (5 november 1942)
   II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Willomitzer, Wolfgang
  (5 november 1942)
   Oberleutnant; 9. Kompanie, III. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Bullion, Graf von, Wolfgang
  (28 november 1942)
   Oberleutnant; 3. Kompanie, I. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Müller-Sohler, Sigurd
  (18 januari 1943)
   Hauptmann; I. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Wriedt, Walter
  (18 januari 1943)
   13. Kompanie, IV. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Linke, Franz
  (18 januari 1943)
   Oberleutnant; III. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Meier, Franz
  (18 januari 1943)
   Oberfeldwebel; 2. Kompanie, I. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Horn, Konrad
  (27 februari 1943)
   Feldwebel; 6. Kompanie, II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Hausberger, Alois
  (27 februari 1943)
   Oberfeldwebel; 3. Kompanie, I. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  List, Franz
  (27 februari 1943)
   II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Kallien, Hans-Albert
  (5 april 1943)
   Hauptmann; III. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Michael, Gerhard Ernst
  (24 april 1943)
   Oberst i.G.; 3. Gebirgs-Division, Heer
  Schenek, Kurt
  (5 mei 1943)
   Hauptmann; III. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Liebethat, Walter
  (6 mei 1943)
   Oberleutnant; II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Schmerold, Herbert
  (17 mei 1943)
   Feldwebel; 14. Kompanie, III. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Lucas, Theodor
  (17 mei 1943)
   Feldwebel; 11. Kompanie, III. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Degmayr, Eberhard
  (10 juli 1943)
   Leutnant d.R.; 13. Kompanie, III. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Krumbacher, Albert
  (7 augustus 1943)
   Oberleutnant d.R.; 16. Kompanie, IV. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Körber, Kurt
  (19 augustus 1943)
   Hauptmann; II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Resch, Johann
  (6 november 1943)
   Oberfeldwebel; 2. Kompanie, Gebirgs-Pionier-Bataillon 83, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Wittwer, Hermann
  (8 november 1943)
   Hauptmann; Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Messerer, Fritz
  (5 december 1943)
   Hauptmann; I. Abteilung, Gebirgs-Artillerie-Regiment 112, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Proisl, Felix
  (6 december 1943)
   Oberleutnant; 7. Batterie, II. Abteilung, Gebirgs-Artillerie-Regiment 112, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Präsoll, Max
  (8 december 1943)
   Oberfeldwebel; 2. Kompanie, I. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Kowalewsky, Herbert
  (11 december 1943)
   Hauptmann; III. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Heinrich, Horst
  (11 december 1943)
   Führer, 2. Kompanie, Gebirgs-Pionier-Bataillon 83, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Pamletschka, Michael
  (11 december 1943)
   Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Bohlius, Erich
  (11 december 1943)
   Oberfeldwebel; Stabskompanie, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Fabi, Josef
  (26 december 1943)
   Oberjäger; 8. Kompanie, II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Schmidt, Johann
  (26 december 1943)
   Feldwebel; 2. Kompanie, Gebirgs-Pionier-Bataillon 83, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Rode, Hans-Wolf
  (26 december 1943)
   Major; II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Kreppel, Hans
  (20 januari 1944)
   Oberst; Gebirgs-Artillerie-Regiment 112, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Riedl, Hans
  (4 februari 1944)
   1. Kompanie, Gebirgs-Panzerjäger-Abteilung 95, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Manz, Ludwig
  (13 februari 1944)
   Oberleutnant; 2. Kompanie, I. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Siebert, Friedrich
  (17 februari 1944)
   Hauptmann; 3. Kompanie, I. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Hudelist, Alfons
  (17 februari 1944)
   Hauptmann; 5. Kompanie, II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Mirlach, Ludwig
  (17 maart 1944)
   Oberfeldwebel; 11. Kompanie, III. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Eisenbach, Günther
  (17 maart 1944)
   Oberleutnant; 6. Kompanie, II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Holzer, Jakob
  (23 maart 1944)
   Oberfeldwebel; 16. Kompanie, IV. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Kloß, Max
  (1 april 1944)
   II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Eimannsberger, von, Ludwig Karl Edmund Alexander
  (23 april 1944)
   3. Gebirgs-Division
  Dahmen, von, Ernst
  (14 mei 1944)
   Major; IV. Abteilung, Gebirgs-Artillerie-Regiment 112, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Knöpfler, Raimund
  (28 mei 1944)
   Adjudant, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Bucher, Karl
  (16 juni 1944)
   Feldwebel d.R.; 7. Kompanie, II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Wolf, Arno
  (16 juni 1944)
   Feldwebel d.R.; 9. Kompanie, III. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Tunner, Johann
  (20 juni 1944)
   Leutnant d.R.; 11. Kompanie, III. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Waldherr, Hermann
  (2 juli 1944)
   Unteroffizier d.R.; 2. Kompanie, Gebirgs-Pionier-Bataillon 83, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Roth, Michael
  (2 juli 1944)
   Oberleutnant d.R.; 1. Kompanie, Gebirgsjäger-Feld-Ersatz- Bataillon 112, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Rapp, Gottfried
  (14 juli 1944)
   Oberfeldwebel; 1. Kompanie, I. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Kaftan, Walter
  (2 augustus 1944)
   Oberleutnant d.R.; 11. Batterie, III. Abteilung, Gebirgs-Artillerie-Regiment 112, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Hechenberger, Karl
  (7 augustus 1944)
   Oberleutnant d.R.; 8. Kompanie, II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Schmiedl, Johann
  (7 augustus 1944)
   9. Kompanie, III. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Wittmann, August
  (25 augustus 1944)
   Kommandeur, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Seber, Johann
  (3 oktober 1944)
   Wachtmeister; 2. Kompanie, Gebirgs-Artillerie-Regiment 112, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Jakoby, Franz
  (21 oktober 1944)
   Feldwebel; Stabskompanie, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Kunst, Gerhard
  (21 oktober 1944)
   Oberleutnant d.R.; 2. Kompanie, I. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Kollaritsch, Alfred
  (21 oktober 1944)
   Oberleutnant d.R.; Gebirgs-Pionier-Bataillon 83, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Griessler, Peter
  (21 oktober 1944)
   Oberleutnant; I. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Denk, Franz
  (14 november 1944)
   Hauptmann; II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Schrattner, Franz
  (7 december 1944)
   Unteroffizier; Panzerjäger-Kompanie 1095, Gebirgs-Panzerjäger-Abteilung 95, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Walzel, Max
  (7 december 1944)
   Hauptmann d.R.; Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Boergen, Martin
  (13 december 1944)
   Hauptmann; III. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Walcher, Engelbert
  (18 december 1944)
   Feldwebel; 2. Kompanie, I. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Feilkas, Josef
  (18 december 1944)
   Feldwebel; 14. Kompanie, III. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Kiric, Anton
  (18 december 1944)
   Oberfeldwebel; 4. Kompanie, I. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Leitner, Georg
  (18 december 1944)
   Feldwebel; 14. Kompanie, IV. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Pfab, Albert
  (22 december 1944)
   Feldwebel; 4. Kompanie, II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Peganz, Johann
  (30 december 1944)
   Feldwebel; 7. Kompanie, II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Franz, Werner
  (7 januari 1945)
   Oberleutnant d.R.; 9. Batterie, III. Abteilung, Gebirgs-Artillerie-Regiment 112, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Nachtmann, Ferdinand
  (7 januari 1945)
   Oberleutnant; 2. Kompanie, Gebirgsjäger-Feldersatz-Bataillon 112, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Mugler, Oskar
  (27 januari 1945)
   Hauptmann d.R.; 8. Batterie, II. Abteilung, Gebirgs-Artillerie-Regiment 112, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Grossmann, Johann
  (27 januari 1945)
   Unteroffizier; Panzerjäger-Kompanie 1095, Gebirgs-Panzerjäger-Abteilung 95, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Feige, Herbert
  (1 februari 1945)
   Oberfeldwebel; 9. Kompanie, III. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Reinau, Ernst
  (28 februari 1945)
   Zugführer, 2. Kompanie, I. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Holzinger, Franz Xaver
  (9 maart 1945)
   Oberleutnant der Reserve; Panzerjäger-Kompanie 1095, Gebirgs-Panzerjäger-Abteilung 95, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Stute, Anton
  (18 maart 1945)
   Major; Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Theuerkauf, Fritz
  (22 maart 1945)
   Leutnant; Panzerjäger-Kompanie 1095, Gebirgs-Panzerjäger-Abteilung 95, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Dorfer, Otto
  (28 maart 1945)
   Hauptmann d.R.; 4. Batterie, I. Abteilung, Gebirgs-Artillerie-Regiment 112, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Giehrl, Walter
  (15 april 1945)
   II. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 138, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Neuner, Martin
  (27 april 1945)
   III. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer
  Pickl, Alois
  (27 april 1945)
   Feldwebel d.R.; Zugführer, 3. Kompanie, I. Bataillon, Gebirgsjäger-Regiment 144, 3. Gebirgs-Division, Heer

  Deutsches Kreuz in Silber ontvangers:

  Haas, Franz
  (26 april 1945)
   Hauptwerkmeister; IV. Abteilung, Gebirgs-Artillerie-Regiment 112, 3. Gebirgs-Division, Heer

  Definitielijst

  Abteilung
  Maakte meestal deel uit van een Regiment en bestond uit een aantal Kompanien. De Abteilung was de kleinste eenheid die individueel kon opereren en zichzelf kon handhaven. In theorie bestond een Abteilung uit 500 - 1.000 man.
  Artillerie
  Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
  Bataillon
  Maakte meestal deel uit van een Regiment en bestond meestal uit een aantal Kompanien. In theorie bestond een Bataillon uit 500 - 1.000 man.
  Führer
  Duits woord voor leider. Hitler was gedurende zijn machtsperiode de führer van nazi-Duitsland.
  Kompanie
  Maakte meestal deel uit van een Bataillon of een Abteilung en bestond uit een aantal Züge. In theorie bestond een Kompanie uit 100 - 200 man.
  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

  Afbeeldingen

  Deutsches Kreuz in Gold Bron: WW2Awards.

  Bronnen