De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Sir Tom Phillips (1888 - 1941)

  De in 1888 geboren Phillips was een uitstekend militair en ťťn van de vertrouwelingen van Winston Churchill. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Phillips gestationeerd aan boord van diverse kruisers in de Middellandse Zee. Zijn uitstekende staat van dienst leverde hem in 1918 de tijdelijke benoeming van kapitein op. Direct na de oorlog volgde hij de marinestafopleiding en werd in 1925 benoemd op een staffunctie in de Middellandse Zee onder admiraal Pound. De beide officieren raakten in deze tijd zeer nauw met elkaar bevriend.

  Toen Pound in 1939 chef van de Britse marinestaf werd, koos hij de toen kapitein Phillips uit als zijn plaatsvervanger. Phillips onderscheidde zich door zijn enorme werklust en hang naar discipline. Door zijn omgeving werd hij beschreven als een groot strateeg en het was dan ook niet verwonderlijk dat er tussen hem en Winston Churchill zich een zekere vriendschap ontwikkelde toen Churchill in 1939 terugkeerde bij de Admiraliteit. Churchill was zeer onder de indruk van de gedrevenheid en de grote kennis van zaken van Phillips.

  In februari 1940 verkreeg Phillips door een directe opdracht van Churchill de tijdelijke benoeming als vice-admiraal en vanaf de benoeming van Churchill tot minister-president werd Phillips een veel geziene gast bij de Churchills thuis. In die tijd ontstonden er echter ook ernstige meningsverschillen tussen de twee mannen. De meningsverschillen spitsten zich toe op het nut en de noodzaak, evenals de gevaren van de bommenwerper als strategisch wapen. Waar legerleiding en politici de mogelijkheden hiervan inzagen, was Phillips een marineman van de oude stempel, die geen mogelijkheid liet varen om zijn minachting voor dit nieuwe wapen ten toon te spreiden. In zijn ogen was een aantal met licht luchtafweergeschut bewapende torpedobootjagers een afdoende bescherming voor een eskader tegen luchtaanvallen. Ondanks de verliezen bij Noorwegen en Duinkerken in april, mei en juni 1940, bleef Phillips bij zijn mening, die zeer tegen de visie van Churchill indruiste. Het duurde dan ook niet lang, voordat de vriendschap danig bekoelde en zelfs geheel verdween.

  De benoeming van Phillips als opperbevelhebber van de Britse vloot in het Verre Oosten eind 1941, hield het dan ook het midden tussen een promotie en een verbanning. Uiteraard was deze functie als actief bevelhebber voor zijn militaire toekomst zeker niet ongunstig te noemen. In het voorjaar van 1941 waren Phillips en Churchill, samen met een aantal andere hooggeplaatste militairen, met elkaar in groot conflict gekomen door Phillips kritieken over de strijd in de Middellandse Zee en in het bijzonder rond Griekenland. Churchill had dan ook al snel besloten dat hij van Phillips af moest komen. In mei 1941 kreeg Churchill die gelegenheid bij de vorming van een nieuwe vloot in het Verre Oosten.
  De benoeming van Phillips riep in marinekringen wel de nodige vragen en scepsis op. Per slot van rekening was het al lang geleden dat Phillips een varend commando had gevoerd en zijn laatste commando was een torpedobootjager geweest. Deze man moest dan nu een hele vloot actief gaan leiden? Uiteindelijk was echter Churchill's wil wet en de benoeming was een feit. Het zou Phillips laatste commando worden; op 10 december 1941 ging hij ten onder met de HMS Prince of Wales.

  Definitielijst

  Eerste Wereldoorlog
  Ook wel Grote Oorlog genoemd, conflict dat ontstond na een groei van het nationalisme, militarisme en neo-kolonialisme in Europa en waarbij twee allianties elkaar bestreden gedurende een vier jaar durende strijd, die zich na een turbulent begin, geheel afspeelde in de loopgraven. De strijdende partijen waren Groot-BrittanniŽ, Frankrijk, Rusland aan de ene kant (de Triple Entente), op den duur versterkt door o.a. ItaliŽ en de Verenigde Staten, en Duitsland, Bulgarije, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk aan de andere kant (de Centrale Mogendheden of Centralen). De strijd werd gekenmerkt door enorme aantallen slachtoffers en de inzet van vele nieuwe wapens (vlammenwerpers, vliegtuigen, gifgas, tanks). De oorlog eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland en zijn bondgenoten in 1918.
  torpedobootjager
  (Engels=destroyer) Zeer lichtgebouwd, snel en wendbaar oorlogsschip, bestemd om door verrassingsaanvallen grote vijandelijke schepen met de torpedo tot zinken te brengen.

  Afbeeldingen

  Sir Tom Phillips (1888-1941) Bron: Wikipedia.

  Informatie

  Artikel door:
  Wilco Vermeer
  Geplaatst op:
  20-04-2003
  Laatst gewijzigd:
  08-01-2019
  Feedback?
  Stuur het in!

  Bronnen

  - Hamer D., Bombers versus Battleships, Conway Maritime Press, London, 1998
  - Thomas D., De Slag in de Javazee, AD. M. C. Stok Forum Boekerij, Den Haag