De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Sir Shenton Thomas (1879 - 1962)

  Sir Shenton Thomas, geboren in 1879, was ten tijde van de Japanse inval in Malakka en Singapore, de Britse gouverneur van Singapore. Thomas was een politicus en geen militair. Desondanks had hij de formele titel Opperbevelhebber van de Straits Settlements. Deze functie was meer een titel dan een operationele functie. Daarnaast bekleedde hij het ambt van Hoge Commissaris van de Staten van Malakka

  De Britse Straits Settlements, bestonden uit Singapore, Penang, delen van Malakka en een aantal andere eilanden, ruwweg een aantal kolonies langs de Straat van Malakka. Het was Brits bezit van 1826 tot 1946. Malakka zelf was nooit een kolonie binnen het Britse rijk, maar viel onder de Britse controle. Vandaar dat ook van een overeenkomst werd gesproken, een "settlement". Een aantal onafhankelijke sultanaten binnen Malakka verenigde zich als Staten van Malakka en vielen zo ook onder de Britse invloedsfeer.

  Na zijn opleidingen aan St John's in Leatherhead en het Queens College in Cambridge, ging domineeszoon Shenton Thomas lesgeven aan de Aysgarth Preparatory School in Yorkshire.
  In 1909 trad hij in dienst van de Britse overheid en ging werken voor de Koloniale Diensten. Na betrekkingen in Kenia, Oeganda, Nigeria en de Goudkust, werd hij in 1929 gouverneur van Nyasaland. In 1932 verruilde hij deze post voor het gouverneurschap van de Goudkust.

  Toen de post voor gouverneur van Malakka in 1934 vrijkwam, werd Thomas de nieuwe gouverneur. Over zijn rol tijdens de Japanse aanval is niet al te veel bekend. Formeel bekleedde hij een belangrijke positie, maar zijn verhoudingen met zowel de militaire als de civiele autoriteiten zouden niet al te best zijn geweest. Thomas kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog in Japanse krijgsgevangenschap terecht. Hij overleefde de verschrikkingen en stierf in 1962.

  Definitielijst

  kolonie
  Overzees gebiedsdeel.

  Afbeeldingen

  Sir Shenton Thomas (links)

  Informatie

  Artikel door:
  Wilco Vermeer
  Geplaatst op:
  03-06-2003
  Laatst gewijzigd:
  28-03-2010
  Feedback?
  Stuur het in!

  Bronnen

  - Tong L.K., Sir Shenton Thomas 1897-1962, Blissful Ignorance, 1999