TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

OKL - Oberkommando der Luftwaffe

  Inleiding
  Het Oberkommando de Luftwaffe vormde gedurende de Tweede Wereldoorlog het operationele bevel over de Luftwaffe. Ze was daarin ondergeschikt aan het Reichsluftfahrtministerium (RLM).

  Het RLM werd geleid door Hermann Göring in de functie van Reichsminister der Luftfahrt. Het RLM kende grofweg twee niveaus.
  Allereerst omvatte zij het bureau van de Reichsminister der Luftfahrt. Hiermee was zij verantwoordelijk voor ministeriële zaken, langetermijnplanning, het uitgeven van standaardvoorschriften en technische specificaties, financiële controle, burgerluchtvaart en tot in 1944 ook de vliegtuigproductie.
  De tweede functie was operationeel en bestond uit het Oberkommando der Luftwaffe (OKL).

  Vanaf haar instelling in 1934, heeft de OKL een grote ontwikkeling doorgemaakt.
  Gedurende de aanloop naar en het verloop van de Tweede Wereldoorlog heeft de OKL een aantal organisatorische wijzigingen ondergaan. De operationele leiding was ondergebracht in een onderdeel genaamd "Robinson". Dit deel omvatte de Oberbefehlshaber der Luftwaffe Hermann Göring, de Chef des Generalstabes der Luftwaffe, de Chef der Luftwaffeführunsstabes en de trainingsonderdelen. Hierbij was zij direct ondergeschikt aan Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Adolf Hitler.

  De operationele orders werden van hieruit direct doorgesluisd naar de commandanten van de Luftflotten. Alle overige onderdelen van het OKL waren ondergebracht in het onderdeel genaamd "Kurfürst", dat ook weer ondergeschikt was aan Hermann Göring.

  Oberbefehlshaber der Luftwaffe
  Vanaf haar oprichting stond de Luftwaffe onder bevel van het OKL. Hoofd van het OKL was de Oberbefehlshaber der Luftwaffe.

   
  Oberkommando der Luftwaffe (OKL),
  Oberbefehlshaber der Luftwaffe:

  Reichsmarschall Hermann Göring
  (1 maart 1935 - 23 april 1945)
  Generalfeldmarschall Robert Ritter von Greim
  (25 april 1945 - 8 mei 1945)
  Generaloberst Hans-Jürgen Stumpff
  (8 mei 1945)  Generalstab der Luftwaffe
  De operationele planning werd uitgevoerd door de Generalstab der Luftwaffe
  en de aan haar ondergeschikte Luftwaffeführungsstab.


  Generalstab der Luftwaffe

  Chef des
  Generalstabes der Luftwaffe
  General der Flieger Walther Wever
  (1 maart 1935 -3 juni 1936)
  Generalfeldmarschall Albert Kesselring
  (5 juni 1936 - 31 mei 1937)
  Generaloberst Hans-Jürgen Stumpff
  (1 juni 1937 - 31 januari 1939)
  Generaloberst Hans Jeschonnek
  (1 februari 1939 - 19 augustus 1943)
  Generaloberst Günther Korten
  (25 augustus 1943 - 22 juli 1944)
  General der Flieger Werner Kreipe
  (1 augustus 1944 -oktober 1944)
  General der Flieger Karl Koller
  (12 november 1944 - 8 mei 1945)


  Chef des
  Luftwaffeführungsstabes
  General der Flieger Bernhard Kühl
  (1934 - voorjaar 1936)
  General der Flieger Wilhelm Mayer
  (voorjaar 1936 - april 1937)
  General der Flieger Paul Deichmann
  (april 1937 - september 1937)
  General der Flieger Bernhard Kühl
  (september 1937 - 28 februari 1939)
  General der Flieger Otto-Hermann von Waldau
  (1 maart 1939 - 10 april 1942)
  Generaloberst Hans Jeschonnek
  (10 april 1942 - maart 1943)
  General der Flieger Rudolf Meister
  (maart 1943 - oktober 1943)
  General der Flieger Karl Koller
  (oktober 1943 - augustus 1944)
  General der Flieger Eckhardt Christian
  (augustus 1944 - 12 april 1945)
  General der Flieger Karl Heinz Schulz
  (12 april 1945 - 8 mei 1945)


  Vanaf de oprichting van de Luftwaffe in 1934 werd zij onderverdeeld in operationele commando's die vooralsnog opereerden onder de schuilnaam Gehobenes Luftamt. Vanaf 31 maart 1935 werden deze omgezet in verschillende Luftkreis-Kommandos. Hiervan werden er zeven ingesteld.


  Definitielijst

  Luftwaffe
  Duitse luchtmacht.

  Afbeeldingen

  Oberbefehlshaber der Luftwaffe Hermann Göring
  Oude wervingsaffiche voor het Fliegerkorps
  Generalfeldmarschall Robert Ritter von Greim

  Operationele en Taktische infrastruktuur

  Oberkommando der Luftwaffe
  Strategische organisatie

  Generalstab

  Luftwaffeführungsstab

  Ausbildungswesen

  Inspekteur Jagdflieger

  Abteilung Stärke und Ausrüstung der Luftwaffe

  Nachrichtenabteilung


  Oberkommando der Luftwaffe
  Inspektoraten

  Luftwaffe Inspection 1 (Aufklärung)

  Luftwaffe Inspection 2 (Kampfflieger)

  Luftwaffe Inspection 3 (Jagdflieger)

  Luftwaffe Inspection 5 (Ausbildung)

  Luftwaffe Inspection 6 (Kraftwagen)

  Luftwaffe Inspection 7 (Nachrichten)

  Luftwaffe Inspection 8 (Marineflieger tot 1942)

  Luftwaffe Inspection 9 (Fliegerschulen)

  Luftwaffe Inspection 10 (Ersatz- und Lehrung)

  Luftwaffe Inspection 11 (Fallshirmjäger und Luftlande)

  Luftwaffe Inspection 12 (Beobachter)

  Luftwaffe Inspection 13 (Luftabwehr)

  Luftwaffe Inspection 14 (Mediziner)

  Luftwaffe Inspection 15 (Luftverteidigung)

  Luftwaffe Inspection 16 (Seenotdienst)

  Luftwaffe Inspection 17 (Pionier und Kriegsgefangenen)

  Luftwaffe Inspection 18 (Feldeinheiten)


  Oberkommando der Luftwaffe
  Operationele Organisatie


  Op 1 april 1934 werden in Duitsland zes operationele eenheden ingevoerd, de zogenaamde Luftkreisen. Hiermee werd Duitsland verdeeld in een zestal operationele sectoren. Elke Luftkreis stond onder bevel van een Höheren Fliegerkommandeur en had het bevel over alle luchteenheden in het vastgestelde gebied. Iedere Luftgau telde twee of drie Luftgaukommandos, een verbindingskommando een medisch bataljon en een bevoorradingseenheid. In 1935 werden ook alle opleidings- en vervangingseenheden onder het bevel van de Luftkreis gesteld, in 1935 en 1936 gevolgd door de luchtafweereenheden. In juli 1938 werden de Luftkreise ingedeeld in drie Luftwaffengruppenkommandos.
  Luftkreis I
  Königsberg
  Luftkreis II
  Berlijn
  Luftkreis III
  Dresden
  Luftkreis IV
  Münster
  Luftkreis V
  München
  Luftkreis VI
  Kiel
  In juli 1938 werden de Luftkreise herverdeeld in drie Luftwaffengruppenkommandos. In april 1939 werd een vierde Luftwaffengruppenkommando toegevoegd en korte tijd later werden de Luftwaffenkommandos omgevormd tot Luftflotten.
  Luftwaffenkommando Ostpreußen
  Königsberg
  Luftwaffenkommando 1
  Berlijn
  Luftwaffenkommando 2
  Braunschweig
  Luftwaffenkommando 3
  Wenen
  In 1939 werd de operationele organisatie van de Luftwaffe gereorganiseerd en ontstonden de Luftflotten.
  Luftflotte 1
  Berlijn
  Luftflotte 2
  Braunschweig
  Luftflotte 3
  München
  Luftflotte 4
  Wenen
  Luftflotte 5
  Hamburg
  Luftflotte 6
  Smolensk
  Luftwaffen-Befehlshaber Mitte
  (Luftflotte Reich in 1944)
  Berlijn
  Luftflotte 10 (vanaf juli 1944)
  Berlijn


  Oberkommando der Luftwaffe
  Administratief
  Voor administratieve doeleinden werden diverse Luftgauen ingericht, vergelijkbaar met de Wehrkreisen bij de Heer. De Luftgau was verantwoordelijk voor administratie, opleiding, werving, onderhoud enz. De bevelvoerende organisatie werd aangeduid als Luftgau-Kommando.
  Luftgau I
  Königsberg
  Luftgau II
  Stettin
  Luftgau III
  Berlijn
  Luftgau IV
  Dresden
  Luftgau V
  Stuttgart
  Luftgau VI
  Münster
  Luftgau VII
  München
  Luftgau VIII
  Breslau
  Luftgau IX
  Weimar
  Luftgau X
  Hamburg
  Luftgau XI
  Hanover
  Luftgau XII
  Giessen/Wiesbaden
  Luftgau XIII
  Neurenberg
  Luftgau XIV
  Koblenz
  Luftgau XVII
  Wenen
  Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, werden ook in de bezette gebieden diverse Luftgauen opgericht.
  Luftgau Belgien-Nordfrankreich
  Brussel
  Luftgau Charkow
  Charkov
  Luftgau Finnland
  Rovaniemi
  Luftgau Holland
  Amsterdam
  Luftgau Kiew
  Kiev
  Luftgau Moskau
  Moscou
  Luftgau Norwegen
  Oslo
  Luftgau Ostland/Petersburg
  Riga
  Luftgau Rostow
  Dnjepropetrovsk
  Luftgau Süd
  Milaan
  Luftgau Westfrankreich
  Parijs

  Definitielijst

  Abteilung
  Maakte meestal deel uit van een Regiment en bestond uit een aantal Kompanien. De Abteilung was de kleinste eenheid die individueel kon opereren en zichzelf kon handhaven. In theorie bestond een Abteilung uit 500 - 1.000 man.
  Luftwaffe
  Duitse luchtmacht.

  Organisatiestruktuur voor de Tweede Wereldoorlog

  Organisatie van 01-04-1934 tot 04-02-1938
  Op 1 april 1934, werd de Luftwaffe operationeel met zes zogenaamde Gehobene Luftamte. Deze waren vanaf 31 maart 1935 bekend als Luftkreis-Kommandos. Op 1 oktober 1937 werd hier nog een zevende aan toegevoegd. De Luftkreis-Kommandos werden tot 12 oktober 1937 aangeduid met een Romeins cijfer en daarna met een gewoon cijfer. Op 4 februari 1938 werden de Luftkreis-Kommandos weer opgeheven.

  Gehobenes Luftamt I geformeerd op 1 april 1934 te Königsberg
  Vanaf 31 maart1935 werd dit onderdeel aangeduid met Luftkreis-Kommando I en vanaf 12 oktober 1937 als Luftkreis-Kommando 1.
  Op 4 februari 1938 werd het in zijn geheel aangeduid als Luftwaffenkommando Ostpreussen.


  Gehobenes Luftamt II
  geformeerd op 1 april 1934 te Berlijn
  Vanaf 31 maart 1935 werd dit onderdeel aangeduid met Luftkreis-Kommando II en vanaf 12 oktober 1937 als Luftkreis-Kommando 2.
  Op 4 februari 1938 werd het samengevoegd met Luftkreis-Kommando 3 tot Luftwaffengruppenkommando 1.


  Gehobenes Luftamt III
  geformeerd op 1 april 1934 te Dresden
  Vanaf 31 maart 1935 werd dit onderdeel aangeduid met Luftkreis-Kommando III en vanaf 12 oktober 1937 als Luftkreis-Kommando 3.
  Op 4 februari 1938 werd het samengevoegd met Luftkreis-Kommando 2 tot Luftwaffengruppenkommando 1.


  Gehobenes Luftamt IV
  geformeerd op 1 april 1934 te Münster
  Vanaf 31 maart 1935 werd dit onderdeel aangeduid met Luftkreis-Kommando IV en vanaf 12 oktober 1937 als Luftkreis-Kommando 4.
  Op 4 februari 1938 werd het samengevoegd met Luftkreis-Kommando 7 tot Luftwaffengruppenkommando 2.


  Gehobenes Luftamt V
  geformeerd op 1 april 1934 te München
  Vanaf 31 maart 1935 werd dit onderdeel aangeduid met Luftkreis-Kommando V en vanaf 12 oktober 1937 als Luftkreis-Kommando 5.
  Op 4 februari 1938 werd het in zijn geheel aangeduid als Luftwaffengruppenkommando 3.


  Gehobenes Luftamt VI
  geformeerd op 1 april 1934 te Kiel
  Vanaf 31 maart 1935 werd dit onderdeel aangeduid met Luftkreis-Kommando VI en vanaf 12 oktober 1937 als Luftkreis-Kommando 6.
  Op 4 februari 1938 werd het in zijn geheel aangeduid als Luftwaffenkommando See.


  Luftkreis-Kommando VII
  geformeerd op 1 oktoer 1937 te Braunschweig
  Vanaf 12 oktober 1937 werd dit onderdeel aangeduid Luftkreis-Kommando 7.
  Op 4 februari 1938 werd het samengevoegd met Luftkreis-Kommando 4 tot Luftwaffengruppenkommando 2.
  Organisatie van 04-02-1938 tot 01-02-1939

  Op 04-02-1938, werd de Luftwaffe opnieuw ingedeeld in een aantal Luftwaffengruppenkommandos en enkele onafhankelijke Luftwaffenkommandos. Dit bleef bestaan tot kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, waarna opnieuw een herverdeling plaatsvond.

  Luftwaffegruppenkommando 1
  geformeerd op 4 februari 1938 te Berlijn
  Vanaf 1 februari 1939 werd dit onderdeel zijn geheel aangeduid als Luftflotte 1.


  Luftwaffegruppenkommando 2
  geformeerd op 4 februari 1938 te Braunschweig
  Vanaf 1 februari 1939 werd dit onderdeel zijn geheel aangeduid als Luftflotte 2.


  Luftwaffegruppenkommando 3
  geformeerd op 4 februari 1938 te München
  Vanaf 21 februari 1939 werd dit onderdeel zijn geheel aangeduid als Luftflotte 3.


  Luftwaffenkommando Ostpreussen
  geformeerd op 4 februari 1938 te Königsberg
  Dit Luftwaffenkommando was aanvankelijk onafhankelijk, maar werd vanaf 18 maart 1939 ingedeeld bij Luftflotte 1 en werd op 30 september 1939 opgeheven.


  Luftwaffenkommando See
  geformeerd op 4 februari 1938 te Kiel
  Dit Luftwaffenkommando werd op 1 februari 1939 opgeheven, de dienst werd daarna onder bevel gesteld van een General der Luftwaffe, ingedeeld bij de Oberbefehlshaber der Marine.


  Luftwaffenkommando Österreich
  geformeerd op 1 augustus 1938 te Wenen na de inlijving van Oostenrijk bij het Duitse Rijk.
  Werd ook wel Luftwaffenkommando Ostmark genoemd
  Dit Luftwaffenkommando werd op 18 maart 1939 omgevormd tot Luftflotte 4.

  Organisatie vanaf 1 februari 1939
  Op 1 februari 1939 werd de Luftwaffe ingedeeld zodat ze klaar was om ten strijde te trekken. Hiertoe werd een aantal Luftflotten in het leven geroepen en werden diverse onderdelen onder het bevel van de Oberbefehlshaber der Luftwaffe gebracht. Op deze pagina en volgende vind u de hoofdstructuur op de belangrijkste data tijdens de Tweede Wereldoorlog.

  Oberbefehlshaber der Luftwaffe (ObdL)
  Berlijn

  Aufklärungsgruppe ObdL - Berlijn-Werder

  8.(F) Staffel / Lehrgeschwader 2 - Berlijn-Werder

  10.(F) Staffel / Lehrgeschwader 2 - Kiel-Holtenau

  Westa 1. / ObdL - Berlijn-Gatow

  Stab / Ln.Abteilung - Köthen

  1. Staffel / Ln.Abteilung - Köthen

  Stab / Kampfgruppe zur besonderen Verwendung 2 - Küpper-Sagan

  I. Gruppe / Kg z.b. V. 2 - Sorau

  II. Gruppe / Kg z.b. V. 2 - Freiwaldau

  III. Gruppe / Kg z.b. V. 2 - Freiwaldau

  IV. Gruppe / Kg z.b. V. 2 - Breslau-Gandau

  Stab / Kampfgruppe zur besonderen Verwendung 172 - Berlijn-Tempelhof

  I. Gruppe / Kg z.b. V. 172

  II. Gruppe / Kg z.b. V. 172  7. Fliegerdivision

  Luftflotte 1

  Luftflotte 2

  Luftflotte 3

  Luftflotte 4

  Definitielijst

  Abteilung
  Maakte meestal deel uit van een Regiment en bestond uit een aantal Kompanien. De Abteilung was de kleinste eenheid die individueel kon opereren en zichzelf kon handhaven. In theorie bestond een Abteilung uit 500 - 1.000 man.
  Kampfgruppe
  Tijdelijke militaire formatie in het Duitse leger, samengesteld uit verschillende specialismen (pantsereenheden, artillerie, infanterie, anti-tankwapens en soms ook genie) met een speciale opdracht binnen het slagveld. De Kampfgruppen werden meestal genoemd naar de commandant van het verband.
  Luftwaffe
  Duitse luchtmacht.

  Algemene Organisatiestruktuur op 1 september 1939

  Oberbefehlshaber der Luftwaffe (ObdL) Berlijn


  Staatssekretär der Luftfahrt und Generalinspekteur der Luftwaffe


  Zentralabteilung

  Technisches Amt

  Nachschubamt

  Amtsgruppe Technisches Wirtschaft und Haushalt


  Chef des Generalstabes der Luftwaffe


  Luftwaffenführungsstab

  1. Abteilung Führung

  2. Abteilung Organisation

  3. Abteilung Taktik

  4. Abteilung Quartiermeister

  5. Abteilung Fremde Staaten

  6. Abteilung Rüstung


  Chef der Luftabwehr


  Amtsgruppe Luftverkehr

  Abteilung Hoheitsverwaltung, Luftaufsicht

  Abteilung Reichswetterdienst

  Abteilung Reichsflugsicherung

  Chef des Verwaltungsamtes

  Haushaltsabteilung

  Abteilung Bauwesen


  Chef des Luftwaffenpersonalamtes


  Chefabteilung

  Amtsgruppe Offiziere

  Abteilung Wehramt

  Amtsgruppe Beamte

  Abteilung allgemeine Erziehungs- Ehren- und Beschwerde-Angelegenheiten


  Chef des Ausbildungswesens


  Ausbildungsabteilung

  Vorschriften- und Lehrmittelabteilung

  Inspekteur der Heeresflieger

  Inspekteur der Kampf- und Sturzkampfflieger- und Aufklärungsflieger des ObdL

  Inspekteur der Jagd-, Zerstörer- und Schlachtflieger und des Waffenwesens

  Inspekteur der Flakartillerie

  Inspekteur für Flugsicherheit und Gerät

  Inspekteur des Kraftfahrwesens

  Inspekteur der Luftnachrichtentruppe

  Inspekteur der Marineflieger

  Inspekteur der Flugzeugführerschulen

  Inspekteur des Erziehungs- und Bildungswesens der Luftwaffe

  Inspekteur der Luftlande- und Fallschirmjägertruppe

  Inspekteur der Flugnavigation

  Inspekteur des zivilen Luftschutzes

  Inspekteur des Sanitätswesens


  Luftstreitkräfte


  Luftflotte 1

  Luftflotte 2

  Luftflotte 3

  Luftflotte 4

  Luftwaffenkommandos

  Luftwaffenkommando Ostpreußen

  Fliegerdivisionen

  Luftwaffen-Lehr-Division

  Fliegerführer


  Erdtruppen der Luftwaffe


  Luftgaukommandos

  Luftgaustäbe

  Luftverteidigungskommandos

  Definitielijst

  Abteilung
  Maakte meestal deel uit van een Regiment en bestond uit een aantal Kompanien. De Abteilung was de kleinste eenheid die individueel kon opereren en zichzelf kon handhaven. In theorie bestond een Abteilung uit 500 - 1.000 man.
  Luftwaffe
  Duitse luchtmacht.

  Operationele Organisatiestruktuur 1940

  Operationele Organisatie op 10 mei 1940

  Oberbefehlshaber der Luftwaffe (ObdL) Berlijn

  Generalfeldmarschall Hermann Göring

  1.(F) Staffel / ObdL - Fritzlar

  2.(F) Staffel / ObdL - Berlijn-Staaken

  1.(F) / 124 - Berlijn-Tempelhof

  Wekusta 1. / ObdL - Berlijn-Gatow  9. Flieger-Division - Jever  Luftflotte 1 - Berlijn

  Luftflotte 2 - Münster

  Luftflotte 3 - Bad Orb

  Luftflotte 4 - Wenen

  Luftflotte 5 - Oslo

  Organisatie op 13 augustus 1940

  Oberbefehlshaber der Luftwaffe (ObdL) Berlijn

  Generalfeldmarschall Hermann Göring

  Aufklärungsgruppe ObdL

  1.(F) Staffel / ObdL - Fritzlar

  2.(F) Staffel / ObdL - Berlijn-Staaken

  Wekusta 1. / ObdL - Oldenburg

  Wekusta 2. / ObdL - Lanveoc-Poulmic/Brest

  Wekusta 26 - Brussel- Grimberghen

  3. / Küstenflieger Gruppe 506 - Norderney  Luftflotte 1 - Berlijn

  Luftflotte 2 - Brussel

  Luftflotte 3 - Parijs

  Luftflotte 4 - Wenen

  Luftflotte 5 - Oslo

  Definitielijst

  Luftwaffe
  Duitse luchtmacht.

  Algemene Organisatiestruktuur op 22 juni 1941

  Oberbefehlshaber der Luftwaffe (ObdL) Berlijn


  Chef des Ministeramtes des R.d.L.u.Ob.d.L.


  Adjutantur

  Chef des Stabes

  Luftkriegsakademie

  Präsident der Luftwaffenkommission

  General der Luftwaffe beim OB.d.H.

  General der Luftwaffe beim OB.d.K.


  Chef des Generalstabes der Luftwaffe


  Luftwaffenführungsstab

  1. Abteilung Führung

  2. Abteilung Organisation

  3. Abteilung Taktik

  4. Abteilung Quartiermeister

  5. Abteilung Fremde Staaten

  6. Abteilung Rüstung


  Chef der Luftabwehr


  Zentralabteilung

  Abteilung Stärke und Ausrüstung der Luftwaffe


  Chef des Luftwaffenpersonalamtes


  Chefabteilung

  Amtsgruppe Offiziere

  3. Abteilung

  4. Abteilung

  5. Abteilung

  6. Abteilung

  Allgemeine Personalabteilung


  Chef des Ausbildungswesens


  Kriegswissenschaftliche Abteilung

  Ausbildungsabteilung

  Vorschriften- und Lehrmittelabteilung

  Abteilung Luftbildwesen

  Inspizient der Luftdienstverbände

  Inspizient der Aufklärungsflieger

  Inspizient der Marineflieger

  Inspizient der Flugzeugführerschulen

  Inspizient des Erziehungs- und Bildungswesens der Luftwaffe

  Sonstige Dienststellen

  Inspektion Bau


  Luftstreitkräfte


  Luftflotte 1

  Luftflotte 2

  Luftflotte 3

  Luftflotte 4

  Luftflotte 5

  Fliegerkorps

  Fliegerdivisionen

  Nachtjagddivisionen

  Fliegerführer

  Jagdfliegerführer


  Erdtruppen der Luftwaffe


  Fallschirmtruppe

  Luftgaukommandos

  Luftverteidigungskommandos

  Flakkorps

  Flak-Brigaden

  Luftwaffen-Bau-Brigaden


  Generalflugzeugmeister


  Chef des Stabes

  Industrierat

  Amtsgruppe Flakentwicklung

  Planungsamt

  Technisches Amt

  Nachschubamt

  Industriewirtschaftsamt

  Definitielijst

  Abteilung
  Maakte meestal deel uit van een Regiment en bestond uit een aantal Kompanien. De Abteilung was de kleinste eenheid die individueel kon opereren en zichzelf kon handhaven. In theorie bestond een Abteilung uit 500 - 1.000 man.
  Flak
  Flieger/ Flugzeug Abwehr Kanone. Duits luchtafweergeschut.
  Luftwaffe
  Duitse luchtmacht.

  Algemene Organisatiestruktuur in september 1944

  Oberbefehlshaber der Luftwaffe (ObdL) Berlijn


  Oberkommando der Luftwaffe

  Chef der personellen Rüstung und NS-Führung der Luftwaffe:


  Abteilung z.b.V.

  Chef des Luftwaffenpersonalamtes

  NS-Führungsstab der Luftwaffe

  Chef der Luftwaffen-Rechtspflege

  Amt für Vollstreckungs- und Gnadensachen

  Chef für Auszeichnungen und Disziplinarsachen

  Luftwaffenwehramt

  General für Nachwuchs-Luftwaffe

  Inspekteur des Erziehungs- und Ausbildungswesen der Luftwaffe

  General für ausländisches Personal
  Chef des Generalstabes der Luftwaffe:


  Chefgruppe

  Luftkriegsakademie

  Kriegslehrgänge für Führungsgehilfen

  Luftwaffenführungsstab
  Generalquartiermeister:


  Chefgruppe

  2. Abteilung Organisation

  4. Abteilung Quartiermeister

  6. Abteilung Rüstung

  Chef des Nachschubwesens

  Chef Kraftfahrzeugwesen der Luftwaffe

  Chef des Sanitätswesens

  Chefingenieur der Luftwaffe

  Abteilung Luftwaffenbodenorganisation

  Chef Verbindungsflugwesen

  General des Seewesens der Luftwaffe
  Generalnachrichtenführer der Luftwaffe:


  Chef des Stabes

  1. Abteilung Einsatz

  2. Abteilung Nachrichtenbetrieb

  3. Abteilung Funkaufklärung

  4. Abteilung Organisation

  5. Abteilung Nachrichtengerät

  6. Abteilung Funkmeßgerät
  Chef der technischen Luftrüstung

  Chefabteilung

  Abteilung In- und Ausl. Luftrüstung

  Amtsgruppe Flugzeugentwicklung

  Beschaffung

  Mineralöl

  Amtsgruppe Flak-Entwicklung

  Abteilung Flakrüstung

  Abwicklungsstab Generalflugzeugmeister

  Kommando der Entwicklungsstelle der Luftwaffe

  Chefintendant der Luftwaffe

  General der Aufklärungsflieger

  General der Kampfflieger

  General der Jagdflieger

  General der Schlachtflieger

  General der Transportflieger

  Inspekteur der Fliegerbodenorganisation und des Flugbetriebes

  General der Flakwaffe

  General der Fliegerausbildung

  Personalabteilung

  Ausbildungsabteilung

  Quartiermeisterabteilung

  Vorschriften- und Lehrmittelsammlung

  Abteilung technische Ausbildung  Luftstreitkräfte


  Luftflottenkommandos

  Luftwaffenkommandos

  Kommandierende Generale

  Deutsche Luftwaffenmissionen

  Fliegerkorps

  Fliegerdivisionen

  Jagdkorps

  Jagddivisionen

  Fliegerführer

  Jagdfliegerführer


  Erdkampftruppen


  Fallschirmtruppen

  Luftgaukommandos

  Feld-luftgaukommandos

  Luftwaffen-Feldtruppen

  Truppen und Stäbe der Flakartillerie

  Brigaden der Luftwaffe

  Ausbildungs- und Ersatztruppen der Luftwaffe

  Definitielijst

  Abteilung
  Maakte meestal deel uit van een Regiment en bestond uit een aantal Kompanien. De Abteilung was de kleinste eenheid die individueel kon opereren en zichzelf kon handhaven. In theorie bestond een Abteilung uit 500 - 1.000 man.
  Flak
  Flieger/ Flugzeug Abwehr Kanone. Duits luchtafweergeschut.
  Luftwaffe
  Duitse luchtmacht.

  Gerelateerde bezienswaardigheden