TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, België en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Inleiding

  Toen in april 1940 de Duitse troepen Noorwegen binnenvielen had het land meer dan honderd jaar geen oorlog gekend. Het land had dan ook nagenoeg geen noemenswaardig leger. De overheid stond op het standpunt dat een land als Noorwegen zich toch nooit tegen de grootmachten zou kunnen wapenen.

  Ten tijde van de invasie van Finland door de Sovjet-Unie (Winteroorlog) was enigszins een kentering ontstaan. Grote delen van het bestaande Noorse leger waren naar het noorden gestuurd om een mogelijke Sovjetinvasie af te wachten. Toen in maart 1940 de wapenstilstand werd getekend, liet men dit leger echter weer huiswaarts keren. Tijdens de Duitse invasie op 8 april 1940 was men nog maar net begonnen met het opnieuw mobiliseren. Ondanks tekortkomingen wisten de Noren het de Duitse aanvaller nog behoorlijk moeilijk te maken. Uiteindelijk moest de regering zich op 9 juni 1940 overgeven.

  Definitielijst

  invasie
  Gewapende inval.
  Sovjet-Unie
  Sovjet Rusland, andere naam voor de USSR.

  Afbeeldingen

  De Noorse vlag

  Opbouw en organisatie

  Opbouw

  De Noorse defensie stond onder het bevel van koning Haakon VII als opperbevelhebber en kon bij een algehele mobilisatie een legermacht van 10.000 man op de been brengen. Hierin werd de koning direct bijgestaan door de Noorse minister van Defensie Birger Ljungberg. Het leger was geheel opgebouwd volgens het principe van dienstplicht. Slechts een kader van officieren en ondersteunend personeel was in professionele dienst.

  Voor de landmacht was het land opgedeeld in zes militaire districten met hoofdkwartieren in Halden, Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim en Harstad. Daarboven stond het Hærens OverKommando (Algemeen Hoofdkwartier) met als bevelhebber Kommanderende General General-major Kristian Laake. In vredestijd werd slechts een klein aantal manschappen in dienst gehouden. Na mobilisatie zouden deze aantallen moeten uitgroeien tot volledige divisies. In ieder militair district zetelde een hoofdkwartier van een divisie. De divisies werden echter niet gebruikt om de strijd te voeren. Dit waren puur administratieve organisaties bedoeld voor de mobilisatie. Formeel telde ieder district twee of drie infanterieregimenten. Tijdens oorlogstijd echter werd de basis in ieder district gevormd door een infanteriebrigade, zodat het operationele leger zes infanteriebrigades telde. Elke brigade bestond uit vier infanteriebataljons, een artilleriebataljon en een fietscompagnie en werd aangevuld met meerdere onafhankelijke bataljons. Per militair district kon hier enig verschil in ontstaan afhankelijk van de snelheid van mobilisatie. Het was ook niet per definitie zo dat een infanterieregiment in haar geheel werd ondergebracht in een infanteriebrigade. Ook hierin konden, afhankelijk van de snelheid van mobilisatie en plaats van aanval, verschillen ontstaan.

  Een infanterieregiment telde 3.750 manschappen die over het algemeen waren bewapend met het Krag-Jorgensen M1894 geweer. De ondersteunende wapens bestonden uit 6,6 mm Madsen lichte machinegeweren en Colt-Browning M29 zware machinegeweren. Daarnaast beschikte men over mortieren.

  Het Noorse leger kende ook een aantal cavalerie-eenheden. Dit waren de mobiele eenheden binnen het leger. De cavalerie opereerde veelal onafhankelijk en had tot taak vijandelijkheden te verstoren, zodat de infanterie zich kon opstellen. Nagenoeg alle cavalerie-eenheden waren uitgerust met ski’s. De artillerie maakte gebruik van Kongsberg 120 mm houwitsers en Ehrhardt 75 mm M1901 veldgeschut. Voor wat betreft het luchtafweergeschut maakte men gebruik van Madsen 20 mm mitrailleurs en Kongsberg 75 mm M1932 luchtafweergeschut.

  De luchtmacht maakte deel uit van de landmachtorganisatie en bestond uit drie eskaders: een jacht-, een bommenwerper- en een verkenningseskader. De organisatie telde 76 toestellen en 940 man personeel. Bij de Duitse aanval werden de meeste toestellen op de grond vernield. Desondanks konden vooral de Noorse Gloster Gladiator jagers nog enige tijd van zich afbijten.

  De marine bestond uit een vloot, kustartillerie en een luchtwapen. Ondanks het feit dat de meeste wapens zeer waren verouderd, wist men de Duitse aanvaller behoorlijk partij te geven.De vloot telde 113 schepen, waaronder 2 kruisers, 10 mijnenleggers, 7 torpedobootjagers, 17 torpedoboten, 9 onderzeeboten, 8 mijnenvegers en 58 patrouillevaartuigen. Van al deze schepen wisten er 13 na de strijd uit te wijken naar Groot-Brittannië. Het kustgeschut was vooral geconcentreerd rond de batterijen Oscarborg, Oslofjord, Kristiansand en Bergen Agdenes. Vooral dit geschut was verantwoordelijk voor het tot zinken brengen beschadigen van diverse Duitse oorlogsbodems. Het marineluchtwapen was zeer klein en heeft maar een bescheiden rol gespeeld tijdens de vijandelijkheden.

  Definitielijst

  artillerie
  Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
  brigade
  Bestond meestal uit twee of meer Regimenten. Kon onafhankelijk of als een deel van een Divisie dienen. Soms waren ze deel van een Korps in plaats van een Divisie. In theorie bestond een Brigade uit 5.000 - 7.000 man.
  cavalerie
  In het Engels Calvary. Oorspronkelijk een aanduiding voor bereden troepen. In de Tweede Wereldoorlog de aanduiding voor gepantserde eenheden. Belangrijkste taken zijn verkenning, aanval en ondersteuning van infanterie.
  divisie
  Bestond meestal uit tussen de een en vier Regimenten en maakte meestal deel uit van een Korps. In theorie bestond een Divisie uit 10.000 - 20.000 man.
  infanterie
  Het voetvolk van een leger (infanterist).
  mobilisatie
  Een leger in staat van oorlog brengen, dus eigenlijk de overgang van vredestoestand naar oorlogstoestand. Het Nederlandse leger werd gemobiliseerd op 29 augustus 1939.

  Afbeeldingen

  De Oorlogsvlag

  Algemene indeling

  Het Noorse leger was ten tijde van de Duitse inval op 9 april 1940 nog maar net begonnen met mobiliseren. Met deze mobilisatie werd in een ijltempo doorgegaan, terwijl men al volop in gevecht was. Hierdoor week de uiteindelijke opbouw behoorlijk af van het mobilisatieplan. In onderstaande tabellen, trachten we een beeld te scheppen van de uiteindelijke organisatie in die hectische dagen.

  Hærens OverKommando- Legerhoofdkwartier
  Kommanderende General

  Oslo

  General-major Kristian Laake
  vanaf 11 april
  General-major Otto Ruge
  Generalstaben (HOK) Oslo
  Krigsskolen (Krijgsschool) Oslo Major Lauritz G. Bryhn
  Befalsskolen for Kavaleriet
  (cavalerieschool)
  Oslo Ritmester Harald Broch
  Befelsskolen for Hærens artillerie (Artillerieschool) Oslo
  Befalsskolen for Ingeniørvåpenet (Genieschool) Oslo
  Kaptein Hans Løken
  Motor. 12 cm haub bat. Høytorp fort- Fossumstrøket 8x 12 cm houwitser m/32
  Motor. 10,5 cm kan. bat. Høytorp fort- Fossumstrøket 12x 10,5 cm
  Luftvarnsregiment (Luchtafweerregiment) Oslo Apart behandeld
  Flyregiment (luchtvaartregiment) Oslo Apart behandeld
  Garden (Gardebataljon) Oslo
  D.K. 1 (1.Divisjon kommando) Halden General-major Carl Erichsen
  1. Divisjon skole Halden Kaptein Fritzner
  1. Brigade Oslo
  Infanteriet Regiment 1 Østfold Infanteriet Regiment Major J.T. Hagle
  Infanteriet Regiment 2 Jegerkorpset Infanteriet Regiment Oberst O.J. Broch
  Infanteriet Regiment 3 Telemark Infanteriet Regiment Oberst E. Steen
  Kavalleriet Regiment 1 Akershus DR Oberst E. Astrup
  Artilleriet Regiment 1 Akershus AR Oberst C. Frølich-Hansen
  D.K. 2 (2.Divisjon kommando) Oslo General-major Hvinden Hauf
  2. Divisjon Skole Oslo Kaptein A.T. Sunde
  2. Brigade Oslo
  Infanteriet Regiment 4 Akershus IR Obetst T.H. Dahl
  Infanteriet Regiment 5 Østoppland IR Oberst Hiorth
  Infanteriet Regiment 6 Vestoppland IR Oberst C. Mork
  Kavalleriet Regiment 2 Oppland DR Oberst J. Jensen
  Artilleriet Regiment 2 Oppland AR Oberst O. Nordlie
  D.K. 3 (3.Divisjon Kommando) Kristiansand General-major E. Liljedahl
  3. Divisjon Skole
  3. Brigade
  Infanteriet Regiment 7 Agder IR Oberst L.A. Gladstad
  Infanteriet Regiment 8 Rogaland IR Oberst Spørck
  Motormitr. kompanie Madlamoen
  D.K. 4 (4.Divisjon Kommando) Bergen
  4. Divisjon Skole Bergen
  4. Brigade Oberst G. Östbye
  Infanteriet Regiment 9 Nordaland IR
  Infanteriet Regiment 10 Sogn og Fjordane IR
  D.K. 5 (5.Divisjon Kommando) Trondheim General-major Jacob Ager Laurantzon
  5. Divisjon Skole Trondheim
  5. Brigade
  Infanteriet Regiment 11 Møre IR- Molde Oberst D. Thue
  Infanteriet Regiment 12 Sør-Trøndelag IR- Trondheim en Værnes Oberst E. Frisvold
  Infanteriet Regiment 13 Nord-Trøndelag IR- Steinkjer Oberst O.B. Getz
  Kavalleriet Regiment 3 Trøndelag DR- Rinnleiret Oberst A. Wettre
  Artilleriet Regiment 3 Trøndelag AR- Trondheim en Værnes Oberst O.S. Strugstad
  D.K. 6 (6.Divisjon Kommando) Nord Norge- Harstad General-major Carl Gustav Fleischer
  6. Divisjon Skole
  6. Brigade Harstad
  Infanteriet Regiment 14 Sør-Hålogaland IR- Mosjøen
  Infanteriet Regiment 15 Nord-Hålogaland IR- Narvik
  Infanteriet Regiment 16 Troms IR- Tromsø

  Definitielijst

  artillerie
  Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
  Brigade
  Bestond meestal uit twee of meer Regimenten. Kon onafhankelijk of als een deel van een Divisie dienen. Soms waren ze deel van een Korps in plaats van een Divisie. In theorie bestond een Brigade uit 5.000 - 7.000 man.
  houwitser
  Ook bekend als Haubitze (Du) of Howitser (En). Houwitser is een krombaan geschut. Schiet dus met een kromme baan en heeft daardoor een minder grote reikwijdte. Deze kan voor een 155mm houwitser toch nog bij 18 km liggen
  kompanie
  Maakte meestal deel uit van een Bataillon of een Abteilung en bestond uit een aantal Züge. In theorie bestond een Kompanie uit 100 - 200 man.
  mobilisatie
  Een leger in staat van oorlog brengen, dus eigenlijk de overgang van vredestoestand naar oorlogstoestand. Het Nederlandse leger werd gemobiliseerd op 29 augustus 1939.
  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

  Afbeeldingen

  Vlag van de Stafchef

  Luchtafweer en legerluchtmacht


  Luftvernet-luchtafweer
  Luftvarnsregiment
  Regiment stab Oslo
  skole Oslo
  Östlandet
  lufv. kommando
  Oslo
  Oslo luftvern Oslo 5 batterijen met elk twee 7,5 cm M/16 en M/32 geschut, vijf 150 cm zoeklichten en 15 luchtafweermitrailleurs
  Kjeller luftvern Vliegbasis Kjeller- Oslo 2 batterijen met elk twee 7,6 cm geschut, vier zoeklichten en vier luchtafweermitrailleurs
  Horten luftvern Marinevliegkamp Horten 2 batterijen met elk twee 7,5 cm M/16 geschut en zes luchtafweermitrailleurs
  Kongsberg luftvern Kongsberg 2 batterijen met elk twee 7,6 cm geschut en vier luchtafweermitrailleurs
  Raufoss luftvern Raufoss 2 batterijen met elk twee 7,5 cm M/32 geschut en vier luchtafweermitrailleurs
  Rjukan luftvern Rjukan 3 batterijen met elk twee 40 mm Bofors kanonnen en zeven luchtafweermitrailleurs
  Heröya luftvern Heröya 2 batterijen met elk twee 40 mm Bofors kanonnen en drie luchtafweermitrailleurs
  Bergen luftvern Bergen 3 batterijen met elk twee 7,5 cm M/16 geschut en zes luchtafweermitrailleurs
  Maskinkan batt. Nord Norge Setermoen 4- 40 mm Bofors kanonnen en twee luchtafweermitrailleurs
  Ten dienste van de kustbatterijen:
  Oscarsborg luftvern Oscarsborg 1 batterij met twee 40 mm Bofors kanonnen en drie luchtafweermitrailleurs
  Oslofjord festning luftvern Oslofjord 1 batterij met twee 40 mm Bofors kanonnen en acht luchtafweermitrailleurs
  Kristiansands festnings luftvern Kristiansand 1 batterij met twee 7,5 cm kanonnen en twee luchtafweermitrailleurs
  Agdenes festnings luftvern Trondheimsfjord zes luchtafweermitrailleurs
  Fossumströkets luftvern Mysen vier tot zes luchtafweermitrailleurs

  Hærens flyvåpen- legerluchtmacht
  Flyregimentet
  Bombervingen Sola 4- Caproni Ca 310
  3 of 4- Fokker C.V
  2- de Havilland Tiger Moth
  Speidervingen Onbekend aantal Fokker C.V
  Jægervingen 9- Gloster Gladiator
  Trøndelag flyveafd. Værnes 9- Fokker C.V
  1- de Havilland Tiger Moth
  Hålogaland flyveafd. Bardufoss 6- Fokker C.V

  Definitielijst

  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

  Afbeeldingen

  De vlag van de Luchtmachtbevelhebber
  Een 40 mm Bofors kanon (Foto van Mårtensson R., Norway 1940)
  Caproni Ca 310 (Foto van Mårtensson R., Norway 1940)

  Fortificaties


  Fortificaties
  Kustverdediging
  Oscarsborg festning 1. Sjoforsvarsdistrikt Oberst B. Eriksen
  Söndre Kaholmen 3- 28 cm Krupp
  3- luchtafweer machinegeweren
  Håöya 2- 12 cm gechut
  Kopås 3- 15 cm geschut
  2- zoeklichten
  Husvik 2- 5,7 cm geschut
  Nesset 3- 5,7 cm geschut
  Nordre Kaholmen 3- 45 cm torpedolanceerbuizen
  2- 5,7 cm geschut
  Seiersten 2- 40 mm Bofors
  Oslofjord festning 1. Sjoforsvarsdistrikt Oberstlöytnant K. Notland
  Håøy fort 2- 21 cm geschut
  2- 12 cm geschut
  4- 6,5 cm geschut
  6- luchtafweer machinegeweren
  1- 90 cm zoeklicht
  116 manschappen
  Måkerøy fort 2- 30,5 cm houwitsers
  2- zoeklichten
  3- luchtafweer machinegeweren
  89 manschappen
  Bolærne fort 3- 15 cm geschut
  4- 12 cm geschut
  6- luchtafweer machinegeweren
  1- 150 cm zoeklicht
  1- 90 cm zoeklicht
  186 manschappen
  Rauøy fort 4- 15 cm geschut
  2- 6,5 cm geschut
  2- 40 mm Bofors
  9- luchtafweer machinegeweren
  1- 150 cm zoeklicht
  2- 110 cm zoeklichten
  249 manschappen
  Kristiansand festning 1. Sjoforsvarsdistrikt Oberstlöytnant O.A. Fosby
  Oddoröya fort 2- 21 cm geschut
  4- 24 cm houwitsers
  6- 15 cm geschut
  2- 6,5 cm geschut
  2- 7,5 cm luchtafweer geschut
  2- Colt luchtafweer machinegeweren
  3- 110 cm zoeklichten
  175 manschappen
  Gleodden batterij 3- 15 cm geschut
  2- 6,5 cm geschut
  Bergen festning 2. Sjoforsvarsdistrikt Oberst G.I. Willoch
  Kvarven 3- 21 cm geschut
  3- 24 cm houwitsers
  2- 110 cm zoeklichten
  2- 7,5 cm luchtafweer geschut
  6- luchtafweer machinegeweren
  3- 45 cm torpedolanceerbuizen
  Hellen 3- 21 cm geschut
  3- luchtafweer machinegeweren
  1- 110 cm zoeklicht
  Lerøy 2- 6,5 cm geschut
  1- 90 cm zoeklicht
  Færøy 2- 6,5 cm geschut
  1- 90 cm zoeklicht
  Herdla 2- 6,5 cm geschut
  1- 110 cm zoeklicht
  Håøy 2- 5,7 cm geschut
  1- 110 cm zoeklicht
  Sletta 2- 7,5 cm geschut
  2- luchtafweer machinegeweren
  Öyord 2- 7,5 cm geschut
  2- luchtafweer machinegeweren
  Agdenes festning 2. Sjoforsvarsdistrikt Oberstlöytnant F. Jacobsen
  Hysnes 2- 21 cm geschut
  2- 15 cm geschut
  2- 6,5 cm geschut
  1- 110 cm zoeklicht
  3- luchtafweer machinegeweren
  Brettingen 2- 21 cm geschut
  3- 15 cm geschut
  2- 6,5 cm geschut
  1- 110 cm zoeklicht
  3- luchtafweer machinegeweren
  Hambåra 2- 15 cm geschut
  3- luchtafweer machinegeweren
  1- 110 cm zoeklicht
  Grensfortificaties
  Sarpsborg festning Distrikt kommando 1 Major M.K. Arctander
  Greåker fort 2- 12cm Schneider Caret geschut
  2- 7,5 cm M/01 veldgeschut
  Ravnebergets batteri 2- 10,5 cm L/28 geschut
  4- 7,5 cm geschut
  Fossumstrøkets festning Distrikt kommando 1 Oberstlöytnant L. Rodtwitt
  Høytorp fort 2- 12 cm Schneider Canet geschut
  2- 7,5 cm geschut
  8- 8,4 cm Krupp M/1887 geschut
  4- 12 cm houwitsers
  4- 7,5 cm M/01 geschut
  Trøgstad fort 2- 12 cm Schneider Canet geschut
  2- 7,5 cm geschut
  8- 8,4 cm Krupp M/1887 geschut
  4- 7,5 cm M/01 geschut
  Kongsvinger festning Distrikt kommando 2 Major E. Hoch-Nielsen
  Gullbekfortet 2- 12 cm Schneider Canet geschut
  Vardefortet 2- 12 cm Schneider Canet geschut

   

  Afbeeldingen

  21 cm geschut Kvarven/Bergen (Foto van Mårtensson R., Norway 1940)
  Torpedolanceerbunker (Foto van Mårtensson R., Norway 1940)

  Noorse marine


  Noorse Marine
  Øverkommando Kontreadmiral H.E. Diesen
  Admiralstaben Admiralstabens etterretnings
  og sambandsavdelning (verbindingsdienst)
  1. Sjoforsvarsdistrikt- Horten
  Sjøforsvarssjef (bevelhebber) Kontreadmiral J. Smith-Johannsen
  Horten luftvern (luchtverdediging) 1. Flyavdelning 8- M.F.11
  1- Heinkel He 115 a-2
  2- D.T.2
  2- M.F.10
  Marinens flystasjon (vliegbasis) Karljohansvern
  Marinens flystasjon Kristiansand
  1. Mineleggerdivisjon (mijnenlegger divisie) Laugen (I)
  Glommen
  Nor
  Vidar
  3. Torpedobatdivision (torpedoboot divisie) Jo
  Grib
  Ravn
  Ørn
  Lom
  Ytre Oslofjord Sjøforsvarsavsnitt Avsnittsjef Kommandør E. Tandberg-Hansen
  1. Undervannsbatdivisjon (onderzeebootdivisie) A 2
  A 3
  A 4
  Sarpen
  1. Minesveiperdivisjon (mijnenvegerdivisie) Hauk
  Falk
  Hvas
  Kjæk
  3. Minesveiperdivisjon Otra
  Rauma
  Oslofjord bevoktningsavd (patrouilleboot eskader) Farm, ds Pol III, Skudd I, Skudd II, Oter I, Hvall II, Hvall III, Treff, Ramoen, Sætre, Beta
  Oskarsborg Sjøforsvarsavsnitt
  Oskasrborg bevoktningsavd ds Alpha
  Furu
  Kranfartøy 2
  Kristiansand Sjøforsvarsavsnitt Odin
  Gyller
  2. Torpedobatdivision Kjell
  Skarv
  Teist
  2. Undervannsbatdivisjon B 2
  B 5
  10. Bevoktningsdivisjon Lynn, Kvik, Blink
  11. Bevoktningsdivisjon William Barents, Firern, Lyngdal, Hval IV, Hval VI, Hval VII
  2. Sjoforsvarsdistrikt- Bergen
  Sjøforsvarssjef Kontreadmiral C. Tank-Nielsen
  Olav Tryggvason (mijnenlegger in reparatie te Horten)
  B 6
  Sperm, Hval V, Commonwealth, Motorbåt nr 7
  1. Jagerdivisjon (torpedobootjagers) Garm
  Troll
  Draug
  Æger (geleend van 2.Jagerdivisjon)
  1. Torpedobatdivisjon Snøgg
  Stegg
  4. Torpedobatdivision Storm
  Brand
  Sæl
  Marinens flystasjon Bergen
  2. Flyavdelning 7- M.F.11
  2- Heinkel He 115 a-2
  3- D.T.2
  Sola sjøflygruppe
  Trøndelag sjøflygruppe
  Haugesund gruppesentral Kustwacht
  Bergen Sjøforsvarsavsnitt Bergen Oberst G.I. Willoch
  Rundøy
  Andenes
  2. Mineleggerdivisjon
  2. Minesveiperdivisjon
  12. Bevoktningsdivisjon
  13. Bevoktningsdivisjon
  Trøndelag
  Sjøforsvarsavsnitt
  Trøndelag Korvetten-kaptån O. Bergersen
  Sleipner (geleend van 2.Jagerdivisjon)
  Trygg (geleend van 1.Torpedobåtdivision)
  Haug II, Haug III
  5. Torpedobatdivision Skrei
  Sild
  Laks
  14. Bevoktningsdivisjon Heilhorn, Stenkjær, Fosen, Nauma
  3. Sjoforsvarsdistrikt- Nordland
  Sjøforsvarssjef Kontreadmiral L.Hagerup
  Heimdal, Nordkapp, Thorod, Kvitøy, Svalbard II, Syrian, Torfinn I, Aud I
  3. Flyavdelning 2- M.F.11
  3- Heinkel He 115 a-2
  Ofotenavdelningen 1. Pansarskipdivisjon (pantserschipdivisie) Norge
  Eidsvold
  3. Undervannsbatdivisjon B 1
  B 3
  Lyngen
  Bevoktningsavdelning Michael Sars, Senja, Kelt
  Finnmarksavdelningen Bevoktningsavdelning Fridtjof Nansen, Børtind, Nordhav II, Rossfjord, Spanstind

   

  Definitielijst

  Commonwealth
  Geheel van onafhankelijke staten rond Groot-Brittannië. Het kon bijvoorbeeld voorkomen dat er in een bommenwerper een Engelse piloot, Schotse co-piloot, navigator uit Wales, Noord-Ierse, Canadese, Zuid-Afrikaanse, Australische of Nieuw-Zeelandse boordschutters waren.
  divisie
  Bestond meestal uit tussen de een en vier Regimenten en maakte meestal deel uit van een Korps. In theorie bestond een Divisie uit 10.000 - 20.000 man.

  Afbeeldingen

  Vlag van de Marine bevelhebber
  M.F. 11 (Foto van Mårtensson R., Norway 1940)

  Bronnen

  - Mollo A., The Armed Forces of World War II, Silverdale Books, Leicester, 2001
  - Mårtensson R.,Norway 1940