De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Inleiding

  Inleiding

  De Duitse inval in Denemarken op 9 april 1940 kwam als een volslagen verrassing. De Denen waren totaal onvoorbereid op het geweld en het Deense leger was dan ook totaal niet in staat om georganiseerd verzet te leveren. Duitsland had, ondanks de eerdere erkenning van de neutraliteit, besloten het land binnen te vallen om de Deense vliegvelden te kunnen gebruiken indien de aankomende strijd in Noorwegen langer zou aanhouden dan gepland. Tijdens de enkele uren strijd kwamen aan Deense zijde 12 piloten, 11 soldaten en 3 grenswachten om het leven. Toch wist men op ge´soleerde plaatsen nog wat verzet te bieden. De Deense regering en de koning bleven na de inval aan de macht. Ondanks een Duitse bezetting mocht het land zichzelf blijven besturen en zelfs een, zij het zeer beperkte, legermacht op het been houden. Deze situatie bleef bestaan tot november 1942, toen de Duitsers de macht overnamen in Jutland, waardoor het Deense gezag werd beperkt tot Sjaelland en het eiland FŘnen. In augustus 1943 namen de Duitse troepen het heft volledig in handen. Men overviel alsnog de overgebleven Deense troepen en voerde de soldaten af naar krijgsgevangenkampen.

  Opbouw en organisatie

  In 1937 werd het Deense leger in vredestijd definitief opgezet met twee divisies, een onafhankelijk luchtafweer- en een onafhankelijk genieregiment, een legerluchtmacht, een apart garnizoen genoemd het Bornholm Garnizoen, een transportbataljon en een hoofdkwartier. Daarnaast werd een beperkte marine in stand gehouden met een kleine luchtvaartafdeling. Aan het hoofd van de legermacht stond de Deense koning.

  De landmacht in vredestijd bestond eigenlijk uit niet meer dan een administratieve staf en een klein aantal dienstplichtigen in training. In totaal waren er 4340 infanteristen, 465 gardisten, 1120 artilleristen en 300 genisten in dienst. Op 8 april was dit aantal gegroeid naar ongeveer 14.500 man waarvan totaal 6.600 dienstplichtigen met 11 maanden trainingservaring.

  Deze landmacht was ruwweg verdeeld in twee divisies, de Sjaelland- en de Jutlanddivisie. De Sjaellanddivisie had haar hoofdkwartier in Kopenhagen en de Jutlanddivisie in Viborg.

  Een infanterieregiment bestond op haar hoogtepunt uit 3.000 manschappen, bewapend met Krag-J°rgensen M84/24 geweren en Bayard M1920 pistolen. Voor de ondersteuning kon men gebruik maken van Madsen M24 lichte machinegeweren, Madsen M29 zware machinegeweren. mortieren en 37 mm Bofors anti-tankgeschut. De artillerie beschikte over Krupp 75 mm veldgeschut, Schneider 75 mm geschut en Schneider 50 mm houwitsers als voornaamste wapens.

  De luchtmacht was verdeeld in twee bataljons, die ieder aan ÚÚn van de landmachtdivisies waren toegewezen. Op 9 april had men de beschikking over een eskader met 13 jagers, ÚÚn met 8 jagers en 2 verkenningstoestellen, een eskader met 11 verkenners en 1 trainer, een eskader met 14 verkenners en een autogiro (voorloper van de helikopter) en een luchtvaartschool met 18 toestellen. De belangrijkste toestellen waren Gloster Gauntlet jagers, Fokker D.XXI jagers, Fokker C.V verkenners en Tiger Moth trainers.

  Onder het bevel van de Minister van Marine, vice-admiraal H. Rechnitzer, stond een vloot, kustverdediging en de marineluchtmacht. In april 1940 telde de marine ongeveer 1.500 man en had als hoofdkwartier Kopenhagen. De vloot bestond uit 12 kustverdedigingschepen, 17 motortorpedoboten, 9 onderzeeboten, 14 mijnenvegers, 6 mijnenleggers en een aantal patrouillevaartuigen. De marineluchtvaart beschikte over 28 toestellen.

  Definitielijst

  artillerie
  Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
  neutraliteit
  Onpartijdigheid, onzijdigheid, tussen de partijen instaand, geen partij kiezen.

  Afbeeldingen

  Indeling Deense leger

    
  Forsvaret (Deense Verdedigingsstrijdkrachten)
  Christiaan X
  Koning van Denemarken
  General Kommandoen (Legerhoofdkwartier) Kopenhagen
  General William Wain Prior


  Haeren (Deense Landmacht)


  Luftforsvars Regimentet
  (Deense Luchtafweer Regiment) - Kopenhagen

  Sjaellanske Division
  (Deense Saelland Divisie)
  - Kopenhagen
  - Den Kongelige Livgarde
  (Deense Koninklijke Garde)
  - 1.Regiment
  (Deense 1e Regiment) - S÷holmlejren en H÷veltelejren
  - 4.Regiment
  (Deense 4e Regiment) - Roskilde (Oberst Bennike)
  - 5.Regiment
  (Deense 5e Regiment) - Vordingborg
  - Garde Hussar Regimentet
  (Deense Garde Huzaren) - Naestved
  - 1.Feltartilleri Regiment
  (Deense 1e Veldartillerie Regiment) - Aved÷relejren
  - 2.Feltartilleri Regiment
  (Deense 2e Veldartillerie Regiment) - Holbaek
  - 13.Antiluftskyts Enhed
  (Deense 13e Luchtafweer Eenheid)
  - 1.Pioneer Bataljon
  (Deense 1e Pionier Bataljon)

  Jydske Division
  Deense Jutland Divisie)
  - Viborg (General Essemann)
  - 2.Regiment
  (Deense 2e Regiment) - Haderslev, S÷nderborg (Oberst Hatz)
  - 3.Regiment
  (Deense 3e Regiment) - Viborg
  - 6.Regiment
  (Deense 6e Regiment) - Odense
  - 7.Regiment
  (Deense 7e Regiment) - Fredericia (Oberst H.O. Hansen)
  - Jydske Dragon Regiment
  (Deense Jydske Dragonder Regiment) - Randers
  - 3.Feltartilleri Regiment
  (Deense 3e Veldartillerie Regiment) - ─rhus
  - 14.Antiluftskyts Enhed
  (Deense 14e Luchtafweer Eenheid) - ─rhus
  -á 2.Pioneer Bataljon
  (Deense 2e PIonier Bataljon)

  Haerens Flyvertropper
  (Deense Legerluchtmacht) - Vaarl÷se
  - Sjaellanske Flyveafdeling
  (Deense Saellandse Luchtvaartafdeling)
  - Jyske Flyveafdeling
  (Deense Jyske Luchtvaartafdeling)


  S÷vaernet (Deense Marine)
  Vice-Admiral H. Rechnitzer
  (Minister van Marine)
    Marinens Flyvevaeen
  (Deense Marine Luchtvaartdienst)
    Kystdefensionen
  (Deense Kustverdediging)

  Definitielijst

  Divisie
  Bestond meestal uit tussen de een en vier Regimenten en maakte meestal deel uit van een Korps. In theorie bestond een Divisie uit 10.000 - 20.000 man.
  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van ÚÚn wapensoort.

  Afbeeldingen

  Vlag van de opperbevelhebber

  Informatie

  Artikel door:
  Wilco Vermeer
  Geplaatst op:
  14-09-2003
  Laatst gewijzigd:
  25-12-2018
  Feedback?
  Stuur het in!

  Bronnen

  - Mollo A., The Armed Forces of World War II, Silverdale Books, Leicester, 2001
  - Dansk MilitŠrhistorie