Knight Companion

Wanneer een persoon tot ridder wordt geslagen op het moment dat hij of zij al lid is van een ridderorde, wordt men "Knight Companion".

Bronnen