De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Kleine geschiedenis van den grooten oorlog

Titel:
Kleine geschiedenis van den grooten oorlog
Subtitel:
(1939-1945) Kort overzicht van den Tweeden Wereldoorlog
Schrijver:
Mandere, H.cH.G.J. van der
Druk:
2e druk
Aantal pagina's:
257
Uitgever:
A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V.
Plaats van uitgifte:
Leiden
Jaar van uitgifte:
1946