De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Non-personen in het hoofdmenu Ww2Awards

Vanaf nu zijn ontvangers van onderscheidingen, welke geen persoon zijn, ook via het hoofdmenu toegankelijk.

Voorheen kon men de steden, schepen, militaire eenheden, dieren enz, welke een onderscheiding toegekend waren, alleen vinden via de tekstlink "overigen" in de persoonsoverzichten bij een onderscheiding. Vanaf nu zijn deze via het menu "Non-Personen" per land bereikbaar.

Gebruikte bron(nen)

  • Bron: STIWOT
  • Gepubliceerd op: 08-07-2012 15:10:57