De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Bedankt voor 2012 en beste wensen voor 2013

Het team van WW2Awards en STIWOT wil al onze bezoekers en een ieder die op enige wijze een bijdrage heeft geleverd aan WW2Awards hartelijk danken voor de bijdragen die wij in 2012 hebben mogen ontvangen. Voor 2013 wensen wij iedereen het allerbeste toe en spreken wij de hoop uit dat u ons wederom wil overladen met aanvullingen.

Gebruikte bron(nen)

  • Bron: STIWOT
  • Gepubliceerd op: 01-01-2013 22:24:37