De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Bedankt voor 2013 en beste wensen voor 2014

Langs deze weg willen we iedereen bedanken die op enige wijze een bijdrage heeft geleverd aan de website WW2Awards.com. Zonder alle bijdragen was het ons nooit gelukt de website op het niveau te krijgen waar het nu is.

Op dit moment kunnen we u het volgende presenteren:
Aantal medailles in de database: 2.503
Aantal personen in de database: 48.244
Aantal uitgereikte medailles in de database: 95.558
Aantal uitgereikte medailles met locatie: 36
Aantal landen in de database: 108
Aantal foto's van medailles in de database: 1.404
Aantal foto's van personen in de database: 5.373

Een mooi resultaat, zeker als we bedenken dat we momenteel dagelijks tussen de 4000 en 5000 bezoekers mogen verwelkomen.

We hopen dat we met uw hulp het komend jaar deze lijn kunnen voortzetten. Alle medewerkers wensen u het allerbeste voor 2014.

Gebruikte bron(nen)

  • Bron: STIWOT
  • Gepubliceerd op: 31-12-2013 21:25:37