Overblijfselen ĎAtlantikwall ' in het Waddengebied bij Punt van Reide bewaard

Het Waddenfonds heeft de aanvraag voor een bijdrage aan de Fiemel Batterie op Punt van Reide toegekend. Dit betekent dat er een bedrag van ruim negenhonderdduizend euro beschikbaar is om de verhalen tot leven te gaan brengen die al lange tijd slapende zijn op de Punt van Reide.

Lees dit artikel bij Groninger Internet Courant

Gebruikte bron(nen)

  • Groninger Internet Courant
  • Gepubliceerd op: 09-04-2016 13:13:08