Joodse families worden in hun vroegere huiskamer herdacht

Tijdens ĎOpen Joodse Huizení op 5 mei worden verhalen verteld over het joodse leven in en om de Tweede Wereldoorlog. Het is een programma van het Joods Cultureel Kwartier in samenwerking met lokale organisaties en particulieren.

Lees dit artikel bij Winterswijkse Weekkrant

Gebruikte bron(nen)

  • Winterswijkse Weekkrant
  • Gepubliceerd op: 25-04-2016 19:01:26