Wereld in Oorlog #48 is verschenen

De 47e editie van Wereld in Oorlog is verschenen. Het tweemaandelijks verschijnende magazine Wereld in Oorlog vertelt opmerkelijke, aangrijpende en dramatische verhalen achter belangrijke gebeurtenissen, ontwikkelingen en militaire operaties in de recente oorlogsgeschiedenis.

Zeven in een klap. De aanval op zeven Nederlandse neutrale koopvaardijschepen - de zaak, de medaille en the League of Neutral Countries
Circa twintig jaar geleden kwam Edgar van Engeland in het bezit van een bronzen gedenkpenning die, blij- kens het opschrift, was uitgegeven door The League of Neutral Countries. Deze penning had een diameter van 60mm en was op de voorzijde versierd met een afbeelding van een Britse matroos die de hand schudt van een zeeman, met achter de matroos andere matrozen met roeiriemen en achter de zeeman figuren die kunnen worden geïnterpreteerd als opgepikte zeelieden. De keerzijde draagt in reliëf het opschrift.

Hermann Löns. Schrijver en oorlogsvrijwilliger uit Niedersachsen
De schrijver Hermann Löns geniet nog altijd een redelijke bekendheid in Duitsland. Niet in de mate als tijdens zijn leven maar hij is niet vergeten zoals Walter Flex (*06.07.1887 - †16.10.1917). Al voor zijn roemruchte dood was Löns als jager, schrijver, dichter en natuurbeschermer tot een mythe verworden. Die mythe werd na zijn dood aan het westfront alleen maar versterkt. Met circa 140 gedenkplaatsen is de schrijver één van de meest herdachte personen in Duitsland.

Artis in Oorlogstijd
Na de bevrijding was de dierentuinwereld vooral bezig met het herstel van de oorlogsschade, het opvullen van de ontstane leemten in de diercollectie en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Geschiedschrijving had een lage prioriteit. (Oud)directeur van Artis, Maarten Frankenhuis, verzamelde om deze leemte op te vullen, meer dan twintig jaar lang archiefmateriaal, verhalen, artikelen, foto’s, interviews en andere gegevens over de lotgevallen van de hoofdstedelijke dierentuin in oorlogstijd.

François van ’t Sant. Harer majesteits loyaalste onderdaan, in Londen
Eind 2015 verscheen de biografie van François Van ’t Sant, Harer Majesteits loyaalste onderdaan, geschreven door Sytze van der Zee. In dit artikel gaat hij in op de rol die Van ’t Sant in Londen, als adviseur van de gevluchte koningin Wilhelmina, speelde.

De vlucht van Martin Bormann
Het is 1 mei 1945. Adolf Hitler is dood. Van de hoofdstad van Duitsland zijn alleen de laatste paar vierkante kilometers rond de rijkskanselarij nog in Duitse handen. Sjoerd de Boer – auteur van het goed ontvangen boek Hitlermythes waarin hij de grootste mythes rond de dictator ontrafelt - reconstrueert in dit artikel wat er in die hectische dagen voor de capitulatie plaatsvond.

Oorlog en operette, een gesprek over een documentaire
In de documentaire ‘Oorlog en operette’ volgen we de zoektocht van Ottolien Boeschoten naar het oorlogsverleden van haar vader. Hij had in Duitsland gestudeerd, maar wat precies? En hij had enkele fotoalbums nagelaten. Als hij vertelde over de oorlog bleef het bij algemeenheden.

Bestel nu Wereld in Oorlog of neem een abonnement

Gebruikte bron(nen)