Wie waren de eerste bevrijders van Kamp Westerbork?

De Canadezen in Nederland voelen aan alles dat de oorlog bijna voorbij is. Verreweg de meeste dorpen en steden die ze bevrijden onthalen de soldaten met feest in plaats van Duitse weerstand. De opmars lijkt eerder een zegetocht dan een militaire operatie. Maar de Duitsers blijven onberekenbaar en nog altijd goed in staat om flinke klappen uit te delen. ĎApril 1945 was de wreedste maandí, schrijft een Canadese kapitein in zijn memoires. ĎDe oorlog is reeds gewonnen. Vriend en vijand weten het. Maar het sterven en het doden houden niet op.í

Lees dit artikel bij Battlefield Tours

Gebruikte bron(nen)

  • Battlefield Tours
  • Gepubliceerd op: 14-09-2016 17:09:28