Nieuw ontwerp Dreyeroord gepresenteerd door Amvest

Naar aanleiding van de reactie van organisaties op de voorgenomen sloop van Dreyeroord is in opdracht van Amvest een nieuw ontwerp tot stand gekomen. Hierin zijn de kenmerkende voor- en zijgevel van het voormalige hotel teruggebracht.

Lees dit artikel bij Renkum Nieuws.nl

Gebruikte bron(nen)

  • Renkum Nieuws.nl
  • Gepubliceerd op: 09-02-2017 14:55:24