Bommen vielen door identificatiefout

Geschiedenis: Nieuw historisch onderzoek weerlegt tot nu toe bestaande beeld van het Ďvergeten bombardement' van Rotterdam door Amerikanen. Niet een bewuste keuze voor een uitwijkdoel, maar een noodlottige identificatiefout was oorzaak van het Amerikaanse bombardement op 31 maart 1943 op de dichtbevolkte woonwijk Bospolder-Tussendijken.

Lees dit artikel bij nrc.nl

Gebruikte bron(nen)

  • nrc.nl
  • Gepubliceerd op: 01-04-2017 09:11:20