Bevrijders maakten zich schuldig aan plunderingen in Nederland

De bevrijding van delen van Nederland is gepaard gegaan met de nodige plunderingen en moedwillige vernielingen gepleegd door Amerikaanse, Britse en Canadese troepen. Met name Noord-Limburg, Oost-Brabant en Zuid-Gelderland kregen hier eind 1944 en begin 1945 mee te maken. Vele burgers in deze streken hielden aan de bevrijding een wrange bijsmaak over.

Lees dit artikel bij Trouw

Gebruikte bron(nen)

  • Trouw
  • Gepubliceerd op: 29-04-2017 11:38:16