Joost Röselaers lid Comité van Aanbeveling van de Nationale Hannie Schaft

Per 1 september 2017 is Joost Röselaers (1979) toegetreden tot het Comité van Aanbeveling van de Nationale Hannie Schaft Stichting. Joost Röselaers is algemeen secretaris van de Remonstranten, een vooruitstrevende geloofsgemeenschap in Nederland. Daarnaast is hij predikant van Vrijburg in Amsterdam-Zuid.

Tot 2017 was hij predikant van de Nederlandse Kerk in Londen. Vanuit zijn kerk gaf Röselaers ook vorm aan het Dutch Centre en de Nederlandse City Lunches (NCL) in Londen. Door deze vernieuwende activiteiten is de Nederlandse Kerk in Londen geworden tot een plek van ontmoeting en zingeving voor alle Nederlanders in Londen – kerkelijk of niet. Naast zijn werkzaamheden als predikant is Joost actief in de politiek, in verschillende besturen en als publicist in landelijke dagbladen

Vanuit zijn sterke betrokkenheid met de missie van onze Stichting en zijn brede achtergrond en bijbehorende activiteiten, is de toetreding van Joost een verrijking voor het Comité van Aanbeveling.

De andere leden van het Comité van Aanbeveling zijn Job Cohen, Jan Kamminga, Bernt Schneiders, Mirjam Sterk, Sanne Vogel en Paul Witteman. De Nationale Hannie Schaft Herdenking 2017 is op zondag 26 november.

Nationale Hannie Schaft Stichting
De Nationale Hannie Schaft Stichting houdt de naam en moedige daden van onze nationale verzetsheldin Hannie Schaft (‘het meisje met het rode haar’) en van andere vrouwen in het Verzet in ere. Mede door haar jaarlijks te herdenken en ook in deze tijden op te komen voor vrijheid in al haar aspecten.

De missie van de Stichting is samengevat "bewustwording vanuit herdenken" met steeds meer nadruk op de jongere generaties.

Door het herdenken van Verzetsstrijdster - en inspiratiebron- Hannie Schaft wil de Stichting een bijdrage leveren aan het besef, dat opkomen voor de vrijheid door het maken van keuzes in moeilijke omstandigheden in alle tijden van belang is.

Gebruikte bron(nen)