TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, BelgiŽ, Frankrijk en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!
 • Coalitieoorlogen (1792-1815)

  De Coalitieoorlogen zijn de zeven oorlogen die door coalities van Europese landen werd gevoerd tegen Frankrijk (van Napoleon), tussen 1792 en 1815. Tussendoor werden ook door afzonderlijke landen oorlogen tegen Frankrijk en haar bondgenoten gevoerd. De oorlogen staan ook bekend als de Franse Revolutionaire Oorlogen (1792-1802) en de Napoleontische Oorlogen (1803-1815). De zeven Coalitieoorlogen waren: Eerste Coalitieoorlog (april 1792 Ė oktober 1797) Tweede Coalitieoorlog (1798 Ė 1802) Derde Coalitieoorlog (1803 Ė december 1805) Vierde Coalitieoorlog (oktober 1806 Ė juli 1807) Vijfde Coalitieoorlog (april 1809 Ė oktober 1809) Zesde Coalitieoorlog (maart 1813 Ė mei 1814) Zevende Coalitieoorlog (maart 1815 Ė juli 1815) De laatste oorlog eindigde met de beroemde Slag van Waterloo. Het aantal militaire doden, ter land en ter zee, wordt geschat van 2,5 miljoen en 3,5 miljoen. De schattingen van het aantal burgerslachtoffers variŽren van 750.000 tot 3 miljoen.

  Lees meer Toon enkel deze periode
 • Oorlog van 1812 (1812-1815)

  De Oorlog van 1812, ook wel de Brits-Amerikaanse Oorlog van 1812 genoemd, duurde van 18 juni 1812 tot 17 februari 1815. Britse historicy zien deze oorlog als onderdeel van de Napoleontische Oorlogen, historicy uit Canada en de Verenigde Staten zien dit als een op zich zelf staand conflict. De oorlog kostte aan ongeveer 35.000 mensen het leven, waaronder 10.000 Indianen. De oorlog eindigde met het Verdrag van Gent, dat werd getekend op 24 december 1814.

  Lees meer Toon enkel deze periode
 • Krimoorlog (1853-1856)

  De Krimoorlog werd uitgevochten tussen het Keizerrijk Rusland en het Ottomaanse rijk met steun van o.a. het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De oorlog was vanuit Russisch oogpunt met name gericht op het beschermen van orthodoxe christenen die onder Islamitische heerschappij stonden. Bovendien was het een mooie gelegenheid tot uitbreiding van hun grondgebied ten koste van het Ottomaanse Rijk. De Britten en Fransen voerden deze oorlog hoofdzakelijk om economisch belang. Uniek voor die tijd was de Britse media die de oorlog via fotoís en nieuwsberichten uitvoerig belichtte. Niet eerder waren zoveel oorlogsfotografen en journalisten naar een frontgebied gestuurd om de beelden van een oorlog vast te leggen. Het zorgde destijds voor een sterke interactie tussen het front en de thuisblijvers.

  Lees meer Toon enkel deze periode
 • Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865)

  De Amerikaanse Burgeroorlog, in Amerika bekend als de Civil War, was een oorlog die van 1861 tot 1865 uitgevochten werd tussen de noordelijke Unie (Verenigde Staten van Amerika) en de zuidelijke Confederatie (Geconfedereerde Staten van Amerika). De oorlog eindigde in het voordeel van het noorden en de afschaffing van de slavernij. Zoín 625.000 mensen kwamen om tijdens deze oorlog en velen raakten gewond.

  Lees meer Toon enkel deze periode
 • Frans-Duitse Oorlog (1870-1871)

  De Frans-Duitse oorlog, ook wel bekend als de Frans-Pruisische oorlog, was een oorlog die van 1870 tot 1871 werd uitgevochten tussen Frankrijk en enkele Duitse staten onder leiding van Pruisen. De oorlog eindigde in het voordeel van Pruisen en de oprichting van een nieuw Duits keizerrijk. Zoín 180.000 soldaten kwamen om tijdens deze oorlog en velen raakten gewond.

  Lees meer Toon enkel deze periode
 • Eerste Boerenoorlog (1880-1881)

  De Eerste Boerenoorlog was een oorlog die van 1880 tot 1881 werd uitgevochten tussen de Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR), ook wel bekend als Transvaal en het Britse Koninkrijk. De aanleiding van de oorlog was de wil naar onafhankelijkheid nadat de Britten het gebied kort daarvoor hadden geannexeerd. De oorlog eindigde in het voordeel van de Zuid-Afrikaansche Republiek en de herovering en erkenning van Transvaal als onafhankelijke staat. In totaal kwamen 450 mensen om het leven tijdens deze oorlog. Het grootste deel van de slachtoffers waren Britten.

  Lees meer Toon enkel deze periode
 • Tweede Boerenoorlog (1899-1902)

  De Tweede Boerenoorlog was een oorlog die van 1899 tot 1902 werd uitgevochten tussen de Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) en de Oranje Vrijstaat enerzijds en het Britse Koninkrijk anderzijds. De aanleiding van de oorlog was de jarenlange spanning tussen de Nederlandstalige boeren en de Britten na de Eerste Boerenoorlog. De oorlog eindigde in het voordeel van de Britse Republiek en het einde van Transvaal als onafhankelijke staat. In totaal kwamen 80.000 mensen om het leven tijdens deze oorlog. De meeste waren vrouwen en kinderen die omkwamen in concentratiekampen.

  Lees meer Toon enkel deze periode
 • Eerste Wereldoorlog (1914-1918)

  De Eerste Wereldoorlog, ook wel bekend als de Grote Oorlog, was een oorlog die van 1914 tot 1918 duurde. De oorlog speelde zich af op verschillende fronten en eiste een groot aantal slachtoffers. Het conflict staat vooral bekend als loopgravenoorlog die zich afspeelde op het Belgische en Franse platteland. Hier sneuvelden enorm veel soldaten door kanonnen , gifgas of mitrailleurvuur. Wie wel eens een oorlogsbegraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog heeft bezocht zal ook zijn opgevallen dat veel graven van na de Eerste Wereldoorlog zijn, vaak zelfs uit 1919. Dit waren grotendeels slachtoffers van de Spaanse Griep, die in 1918 uitbrak. De oorlog eindigde op 11 november 1918 in het voordeel van de Geallieerden. De oorlog wordt nog steeds herdacht in verschillende landen. In Groot-BrittanniŽ, is deze 11e november tevens de nationale herdenkingsdag voor alle oorlogsslachtoffers van oorlogen na de Eerste Wereldoorlog.

  Lees meer Toon enkel deze periode
 • Russische Burgeroorlog (1917-1922)

  De Russische revoluties in het voorjaar van 1917 maakten een einde aan de monarchie in het Keizerrijk Rusland. De tsaar werd afgezet en kort erna grepen de Bolsjewieken onder leiding van Lenin de macht. De tegenstanders van de Bolsjewieken vormden tezamen het Witte leger onder leiding van enkele tsaristische generaals. Ze werden in hun strijd tegen het bolsjewistische Rode Leger gesteund door verschillende Westerse landen. De Roden verloren aanvankelijk snel terrein. Het versplinterde Witte leger verzwakte echter enorm door het ontbreken van een goede samenwerking binnen de legerleiding, wat de Roden de kans om het tij te laten keren. De oorlog eindige uiteindelijk in het voordeel van de Roden, het resulteerde bovendien in de onafhankelijkheid van Finland en de Baltische staten: Litouwen, Estland en Letland.

  Lees meer Toon enkel deze periode
 • Pools-Russische Oorlog (1919-1921)

  De Pools-Russische Oorlog was een oorlog die van 1919 tot 1921 werd uitgevochten tussen de Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek en de Tweede Poolse Republiek. De aanleidingen van de oorlog waren een poging tot gebiedsuitbreiding door de Tweede Poolse Republiek en omdat de Russen Pools grondgebied wilden gebruiken als doorvoerroute naar andere communistische gebieden. De oorlog eindigde met een wapenstilstand en een definitieve grens tussen de beide landen. In totaal kwamen zoín 200.000 mensen om het leven tijdens deze oorlog.

  Lees meer Toon enkel deze periode
 • Spaanse Burgeroorlog (1936-1939)

  De Spaanse Burgeroorlog was een oorlog die van 1936 tot 1939 werd uitgevochten tussen een groepering nationalisten en de Tweede Spaanse Republiek. De rechts georiŽnteerde nationalisten pleegden een staatsgreep omdat ze het niet eens waren met het linkse beleid van de republikeinen. De oorlog eindigde in het voordeel van de nationalisten en de oprichting van een militaire dictatuur onder leiding van generaal Francisco Franco. Zoín 500.000 mensen kwamen om tijdens deze oorlog.

  Lees meer Toon enkel deze periode
 • Tweede Wereldoorlog (1939-1945)

  De Tweede Wereldoorlog was een oorlog die van 1939 tot 1945 op meerdere fronten werd uitgevochten tussen de as-mogendheden (hoofdzakelijk Duitsland en Japan) en de geallieerden (hoofdzakelijk de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en het Britse Gemenebest). De oorlog kenmerkt zich door het enorme aantal burgerslachtoffers en de gigantische omvang van het strijdtoneel. De oorlog eindigde in 1945 in het voordeel van de geallieerden. In totaal kwamen zoín 70 miljoen mensen om het leven tijdens deze oorlog, waaronder zoín 50 miljoen burgers.

  Lees meer Toon enkel deze periode
 • Politionele acties (1945-1949)

  De Politionele Acties waren twee relatief kort durende offensieve operaties. Ze werden tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog uitgevoerd door de Nederlandse strijdkrachten. De eerste actie duurde van 21 juli tot 5 augustus 1947 en de tweede van 19 december 1948 tot 5 januari 1949. De acties dienden om het Nederlands gezag over het gebied te herstellen nadat dit verloren was gegaan aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. In totaal kwamen zoín 5.000 Nederlandse soldaten om het leven, velen van hen rusten heden ten dage nog op een van de Nederlandse Erevelden in IndonesiŽ.

  Lees meer Toon enkel deze periode
 • Eerste Indochinese Oorlog (1946-1954)

  De Eerste Indochinese Oorlog, ook wel bekend als de Vietnamese onafhankelijkheidsoorlog, was een oorlog die van 1946 tot 1954 werd uitgevochten tussen de Franse Union FranÁaise en de Vietminh. De oorlog eindigde in het voordeel van de Vietminh en de opsplitsing van het land in Noord- en Zuid-Vietnam. Zoín 400.000 mensen kwamen om tijdens deze oorlog waaronder zoín 75.000 Fransen.

  Lees meer Toon enkel deze periode
 • Nieuw Guinea Conflict (1949-1962)

  Na de onafhankelijkheidsoorlog tussen IndonesiŽ en Nederland, van 1945 tot 1949, blijft de westelijke helft van Nieuw-Guinea nog in handen van het Koninkrijk der Nederlanden. Binnen een jaar na de onafhankelijkheid van IndonesiŽ zou ook dit deel aan IndonesiŽ worden overgedragen. Omdat de Indonesische regering vrijwel meteen begint met het onderdrukken van minderheden, en om de invloed in deze regio niet te verliezen, besluit Nederland om het gebied niet over te dragen. Hierbij krijgt Nederland in 1954 de steun van de Verenigde Naties. Vanwege de kans op een Indonesische inval in Nieuw-Guinea, besluit Nederland om de militaire aanwezigheid te versterken. Bij een aantal Indonesische interventies wordt strijd geleverd. Ook de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten bemoeien zich met het conflict, waarbij er uiteindelijk een invasie van zowel IndonesiŽ als de Sovjet-Unie dreigt. Hierop besluit Nederland om Nieuw-Guinea over te dragen. Dit vindt op 15 augustus 1962 plaats. Van de meer dan 30.000 Nederlandse militairen komen er bij het conflict 103 om het leven. Ook komen er enkele tientallen Indonesische militairen om door oorlogshandelingen. Na de overdracht worden de Papoeaís (de oorspronkelijke bevolking) zwaar onderdrukt. Van hen komen er sinds de overdracht ongeveer 200.000 om het leven.

  Lees meer Toon enkel deze periode
 • Koreaanse Oorlog (1950-1953)

  De Koreaanse Oorlog, ook wel bekend als de Koreaoorlog, was een oorlog die van 1950 tot 1953 uitgevochten werd tussen het communistische Noord-Korea, ondersteund door China en Rusland en het op het Westen gerichte Zuid-Korea, gesteund door de Verenigde Naties (VN). De oorlog eindigde in een wapenstilstand tussen de strijdende partijen, er is nooit een vredesverdrag gesloten. Zoín 2 miljoen mensen kwamen om tijdens deze oorlog waaronder tienduizenden soldaten van de VN.

  Lees meer Toon enkel deze periode
 • Algerijnse Oorlog (1954-1962)

  De Algerijnse oorlog, ook wel bekend als de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog was een oorlog die van 1954 tot 1962 werd uitgevochten tussen Frankrijk en het Algerijnse Front de Libťration Nationale (FLN). De oorlog eindigde in het voordeel van de FLN waarna Algerije door Frankrijk werd erkend als onafhankelijk land. Zoín 350.000 mensen kwamen om tijdens deze oorlog waaronder 17.500 Fransen.

  Lees meer Toon enkel deze periode
 • Vietnam Oorlog (1955-1975)

  De Vietnamoorlog, ook wel bekend als de Tweede Indochinese Oorlog, was een oorlog die van 1955 tot 1975 uitgevochten werd tussen het communistische Noord-Vietnam, ondersteund door China en Rusland en het op het Westen gerichte Zuid-Vietnam, gesteund door de Verenigde Staten. De oorlog eindigde in het voordeel van Noord-Vietnam en ging de geschiedenis in als de eerste oorlog die de Verenigde Staten verloor. Meer dan 2 miljoen mensen kwamen om tijdens deze oorlog waaronder ruim 58.000 Amerikanen.

  Lees meer Toon enkel deze periode
 • Libanese Burgeroorlog (1975-heden)

  De Libanese Burgeroorlog begon in 1975 was een strijd tussen de verschillende geloofsgroeperingen in Libanon, en ook IsraŽl en SyriŽ waren hier actief bij betrokken. Vanaf 1978 was hier een internationale vredesmacht, UNIFIL, gestationeerd, met militairen uit tientallen landen waaronder Nederland. Vanaf 1982 werd de MNF, met militairen uit de Verenigde Staten, Frankrijk, ItaliŽ en Groot-BrittanniŽ, hieraan toegevoegd maar na enkele grote bomaanslagen met vele slachtoffers werd deze in 1984 weer opgeheven. De Libanese Burgeroorlog eindigde officieel in 1990 maar tot op heden is UNIFIL actief in het gebied, o.a. voor het onschadelijk maken van mijnen. De Libanese Burgeroorlog kostte aan ongeveer 250.000 mensen het leven, waaronder honderden van de internationale troepenmachten.

  Lees meer Toon enkel deze periode
 • Falklandoorlog (1982)

  De Falklandoorlog begon op 2 april 1982 toen de Falklandeilanden en Zuid-GeorgiŽ werden bezet door Argentijnse troepen. Hierop stuurde het Verenigd Koninkrijk een speciale task force naar de eilanden om deze op de Argentijnen te heroveren. Zuid-GeorgiŽ kon zonder veel strijd worden heroverd maar in juni 1982 vonden op de Falklandeilanden zware grondgevechten plaats. Daarnaast werden veel schepen aangevallen, waarbij veel doden vielen. De Falklandoorlog eindigde op 20 juni 1982 toen de laatste Argentijnse troepen op de eilanden zich overgaven. De oorlog koste aan 258 Britten (255 militairen en drie eilandbewoners) en 649 Argentijnen (waarvan 323 bij het tot zinken brengen van de Argentijnse lichte kruiser ARA General Belgrano) het leven. De eilanden worden nog steeds geclaimd door ArgentiniŽ.

  Lees meer Toon enkel deze periode
 • Golfoorlog (1990-1991)

  Op 2 augustus 1990 viel Irak het buurland Koeweit binnen. De aanleidingen van deze oorlog waren de opgelopen spanningen door de schuld die Irak had bij Koeweit na de Irak-Iranoorlog. Bovendien werd Koeweit beschuldigd van olieboringen op Iraks grondgebied en van overproductie van olie waardoor de olieprijs daalde. Koeweit werd in de oorlog gesteund door de VS en coalitietroepen bestaande uit 34 Westerse, Afrikaanse en Aziatische landen. Ook Nederland en BelgiŽ namen hieraan deel. Na enkele maanden werden de Iraakse troepen al uit Koeweit verdreven.

  Lees meer Toon enkel deze periode