TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Gavin, James Maurice

  Geboortedatum:
  22 maart 1907 (New York, Verenigde Staten)
  Overlijdensdatum:
  23 februari 1990 (Baltimore, Verenigde Staten)
  Begraven op:
  United States Military Academy Post Cemetery
  Vak: X. Rij: L. Graf: 235.
  Dienstnummer:
  O-1767
  Nationaliteit:
  Amerikaanse (1776 - heden, Republiek)

  Biografie

  James Maurice Gavin werd op 22 maart 1907 in New York geboren. Hij was de zoon van een ongetrouwde Ierse immigrant. Toen hij twee jaar oud was werd hij in een weeshuis geplaatst en uiteindelijk werd hij geadopteerd door de familie Gavin, een mijnwerkersgezin. Tijdens zijn jeugd in het pleeggezin, leerde hij wat hard werken en discipline was, daar heeft hij in de rest van zijn leven profijt van gehad. Op 17-jarige leeftijd schreef hij zich in bij het Amerikaanse leger. Hij begon zijn carriŤre als soldaat en niet veel later was hij korporaal. Zijn militaire capaciteiten waren veelbelovend en in 1925 werd hij toegelaten tot de Militaire Academie van West Point. Na 4 jaar rondde hij deze opleiding met succes af, waarna hij tot aan 1941 bij verschillende legeronderdelen diende. In de tussenliggende jaren ontwikkelde Gavin zich als een voorstander van mobiliteit in de oorlogvoering. In augustus 1941 meldde Gavin zich aan bij de parachutisten. Na een opleiding op Fort Benning werd hij geplaatst bij het 503de Parachute Infantry Regiment, waar hij als kapitein de leiding kreeg over een compagnie. Al gauw klom hij op tot het hoogste para-commando, het stafkwartier van de Provisional Parachute Group, waar hij verantwoordelijk was voor de afdeling Planning en Training. Hierdoor stond hij aan de wieg van de oprichting van Amerikaís eerste luchtlandingsdivisie, de 82ste Airborne Division. In juli 1942 werd Gavin aangewezen als commandant van het 505de Parachute Infantry Regiment van de 82ste Airborne Divisie, Met dit regiment maakte hij zijn eerste operationele sprong met als doel ondersteuning te verlenen bij de invasie in SiciliŽ. 'Slim Jim' - zo genoemd vanwege zijn atletische gestalte - was zeer geliefd bij zijn mannen. Dit kwam niet alleen omdat hij zoín goed militair inzicht had, maar ook omdat hij zich meermalen vooraan het front liet zien, iets wat de doorsnee soldaat goed kon waarderen. In september 1942 maakte Gavin zijn tweede operationele sprong. Deze haastig opgezette dropping diende ter ondersteuning van operatie 'Avalanche', de invasie van het vasteland van ItaliŽ in de baai van Salerno. Op 10 oktober 1943 werd Gavin Brigadegeneraal en werd tevens benoemd tot assistent divisie commandant. Tijdens de voorbereiding voor de landing in NormandiŽ, was Gavin adviseur van Eisenhower wat betreft de luchtlandingstroepen. Tijdens D-day maakte Gavin zijn derde operationele sprong. Na de strijd in Frankrijk kreeg Generaal-Majoor Matthew Ridgway, de commandant van de 82ste Airborne Divisie het bevel over het 18e Airborne Corps. Gavin werd de opvolger van Generaal-majoor Ridgway. Hij was hiermee de jongste divisiecommandant van het Amerikaanse Leger. Na deze benoeming maakte hij op 17 september zijn vierde gevechtssprong tijdens operatie ĎMarket Gardení. In oktober 1944 werd Gavin benoemd tot Generaal-majoor. Na de start van het Ardennenoffensief was hij tijdelijk korpscommandant, dit omdat Ridgway afwezig was. Gavinís troepen werden ingezet om het tij te keren. Gavin zou met zijn troepen de oorlog beŽindigen in Berlijn, om daar als bezettingsmacht te dienen. Na de oorlog heeft Gavin veel moeite gedaan om ervoor te zorgen dat de 82ste divisie niet zou worden ontbonden. Zijn inzet zorgde ervoor dat de 82ste bleef bestaan als enige Luchtlandingsdivisie van het Amerikaanse Leger.
  Na de oorlog bleef Gavin in dienst en werd chef-staf van het 5de leger en van de geallieerde strijdkrachten in Zuid-Europa. Tevens werd hij bevelhebber van het 7de legerkorps in West-Duitsland. Tijdens de oorlog in Vietnam, was Gavin een vooraanstaand criticus, maar zijn kritiek was puur gericht op het gevoerde militair strategische beleid. Op 23 februari 1990 stierf James Gavin, een alom gerespecteerde man, op 82-jarige leeftijd.

  Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Rang:
  Colonel (Kolonel)
  Eenheid:
  505th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Toegekend op:
  1943
  Uitgereikt voor:
  Operatie Husky
  Aanbeveling:
  James M. Gavin (O-17676), Colonel, Infantry, U.S. Army. Wegens uitzonderlijke heldenmoed in een actie die de hele 11de juli 1943 duurde, ongeveer 7 kilometer ten westen van Vittoria op SiciliŽ. Col. Gavin, regimentscommandant van het 505th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division hield samen met een klein deel van zijn regiment een overmacht tegen van Duitse infanterie en tanks en dreef die terug onder zwaar vuur en door tanks geleide tegenaanvallen die tot binnen 50 meter van zijn commandopost naderden. Door deze succesvolle actie werd het 182nd Infantry, 45th Division, dat al de hele dag was opgehouden, in staat gesteld de opmars voort te zetten. Tijdens de gevechten gedurende de dag toonde Col. Gavin koelbloedig en moedig leiderschap van het hoogste niveau, zijn mannen aanmoedigend en inspirerend en met zijn heldhaftige voorbeeld behaalde hij tegen alle verwachtingen in een beslissend succes. Hij trad in dienst in Mt. Carmel, Pennsylvania.

  Headquarters, Seventh U.S. Army, General Orders No. 11
  Distinguished Service Cross (DSC)
  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Rang:
  Brigadier General (Brigadier)
  Eenheid:
  505th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Toegekend op:
  1 juli 1944
  Uitgereikt voor:
  Operatie Overlord
  Distinguished Service Cross (DSC)
  Aanbeveling:
  Brigadier General James M. Gavin, 0-17676, 82nd Airborne Division, United States Army, wegens uitzonderlijke heldenmoed in actie tegen de vijand op 9 juni 1944 in Frankrijk. Bij een aanval van het bataljon op de stad Le Motey veroorzaakte uiterst zwaar en dicht vijandelijk vuur hoge verliezen onder de officieren en manschappen die tot ordeloosheid binnen het bataljon leidden. Gen. Gavin die de gevolgen van deze actie zag ging onmiddellijk naar de frontlinies. Hij nam daar de leiding, bewerkstelligde persoonlijk een reorganisatie van het bataljon en leidde het in een hernieuwde aanval op de stad. Gen. Gavin ging naar een ongedekte positie in een graanveld om de aanval beter te kunnen leiden. Hoewel het vijandelijk vuur op deze plek bijzonder zwaar was, bleef Gen. Gavin op zijn positie totdat het bataljon de aanval op de stad met succes had afgerond. De moed, de persoonlijke dapperheid en het uitstekende leiderschap van Gen. Gavin strekken hem tot grote eer en passen binnen de hoogste tradities van de strijdkrachten. Hij trad in dienst in Pennsylvania.

  Headquarters, First U.S. Army, General Orders No. 31
  -
  Ontving deze tweede DSC als Oak Leaf Cluster voor op het lint van de eerste.
  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Rang:
  Major General (Generaal-majoor)
  Eenheid:
  82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Toegekend op:
  9 december 1944
  Uitgereikt voor:
  Operatie Market Garden
  Silver Star Medal (SSM)
  Aanbeveling:
  De President van de Verenigde Staten van Amerika, daartoe gemachtigd door het besluit van het Congres van 9 juli 1918, heeft het genoegen een Silver Star toe te kennen aan Major-general (destijd brigadegeneraal) James Maurice Gavin (ASN: O-17676), United States Army wegens dapperheid in actie als assistent divisiecommandant, 82nd Airborne Division, in actie in de omgeving van Mook in Nederland op 20 september 1944.
  Toen de vijand twee gelijktijdige aanvallen deed op de zwak bezette sectoren bij Beek en Mook, verplaatste Major-general Gavin de reserve van de divisie naar een gunstige positie en ging zelf naar Mook, de meest kritieke sector. Toen hij bij het spoorwegviaduct direct ten westen van het dorp arriveerde, kwam hij onder intens vuur van artillerie en mortieren. Toen hij verder ging om een beter beeld van de situatie te krijgen, stuitte hij op elementen van een verdedigende infanterie eenheid die de meeste van zijn leiders had verloren. Major-general Gavin leidde de reorganisatie, voerde die uit en stelde de eenheid op voor een tegenaanval. De erop volgende aanval verijdelde de wanhopige poging van de Duitsers om door te breken. Major-general Gavinís aanwezigheid bij de aanvalsgroep bemoedigde en inspireerde onze troepen en zijn persoonlijke leiding had tot gevolg dat de pogingen van de vijand om door onze linies te breken op niets uitliepen. De moed en het inspirerende leiderschap van Major-generaal Gavin bij Mook pasten binnen de hoogste tradities van de strijdkrachten en strekken hem, zijn eenheid en de landmacht van de Verenigde Staten van Amerika tot grote eer.
  General Orders: Headquarters, XVIII Corps (Airborne), General Orders No. 10 (December 9, 1944)
  Datum van de actie: 20 september 20, 1944.

  Headquarters, XVIII Corps (Airborne), General Orders No. 10
  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Rang:
  Major General (Generaal-majoor)
  Eenheid:
  82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Toegekend op:
  21 maart 1945
  Distinguished Service Order (DSO)

  Uitgereikt door Montgomery.
  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Rang:
  Major- Generaal (Generaal-majoor)
  Eenheid:
  82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Toegekend op:
  8 oktober 1945

  K.B.no.31
  Grootofficier in de Orde van Oranje Nassau (ON.2)
  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Rang:
  Major General (Generaal-majoor)
  Eenheid:
  82nd Airborne Division "All American", U.S. Army
  Toegekend op:
  1945

  War Department, General Orders No. 79
  Distinguished Service Medal - Army (DSM)
  Rang:
  Lieutenant General (Luitenant-generaal)
  Toegekend op:
  3 april 1958
  Aanbeveling:
  De President van de Verenigde Staten van Amerika, daartoe gemachtigd door het besluit van het Congres van 9 juli 1918, heeft het genoegen een Bronze Oak Leaf Cluster in plaats van een tweede Distinguished Service Medal toe te kennen aan Lieutenant General James Maurice Gavin (ASN: 0-17676), United States Army, wegens uitzonderlijk waardevolle en opmerkelijke dienstend in een positie met grote verantwoordelijkheid verleend aan de Regering van de Verenigde Staten van juli 1945 tot maart 1958.

  Department of the Army, General Orders No. 13
  Distinguished Service Medal - Army (DSM)
  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Uitgereikt met eikenloof
  Croix de Guerre (1939-1945)

  Bronnen