De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Rijhiner, Hugo Desire

Geboortedatum:
8 maart 1905 (Paramaribo, Suriname)
Overlijdensdatum:
6 januari 1991 (Utrecht, Nederland)
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Hugo Desire Rijhiner werd op 8 maart 1905 in Paramaribo geboren. Hij overleed op 6 januari 1991 in het Militair Hospitaal te Utrecht.

Bevorderingen:
24 juni 1939: Onderluitenant der Infanterie KNIL;
25 januari 1947: Buitengewoon Eerste Luitenant der infanterie KNIL;
16 oktober 1950: Reserve Kapitein ML;
1 januari 1954: Eervol ontslag.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Onderluitenant der Infanterie
Eenheid:
Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
Toegekend op:
26 juni 1946
Samenvatting:
Voordracht:
"Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door op 13 mei 1940 te Overschie bij voortduring en met volkomen verachting van het hevigste vijandelijk vuur, moedig, kalm en vol beleid tegen de Duitschers voorwaarts te dringen.
Hij vermocht de weinige aan zijn bevelen toevertrouwde soldaten te bezielen, waardoor den talrijker, zwaarder en beter bewapenden vijand ernstige verliezen werden toegebracht. De hem onder een Vaandrig toegezonden versterking (waarvan een deel nimmer in het vuur was geweest) wist hij, toen een deel van deze troepen weifelde, door zijn voorbeeld op te wekken en voorwaarts te doen gaan.
Dit alles deed hij, ondanks de pijnen, gevolg van een ricochetschot aan een van zijn dijbenen en zijn groote vermoeidheid. Toen later een gedeelte van de troepen dreigde te vluchten, greep hij op last van zijn kapitein in en kon hij de manschappen weder verzamelen, waardoor erger werd voorkomen."
Bijzonderheden:
Koninklijk Besluit Nr. 41 dd. 26 juni 1946.
Ridder vierde klasse der Militaire Willems Orde (MWO.4)

Bronnen

  • Foto 1: Joop Bosman
  • Foto: Joop Bosman
  • - Maalderink P.G.H., De Militaire Willemsorde sedert 1940, Sijthoff Pers, 1982, ISBN 90 70682 02 8
    - The Dutch Medals Page

Foto