De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Schaper, Heije

  Geboortedatum:
  8 september 1906 (Joure/Friesland, Nederland)
  Overlijdensdatum:
  27 mei 1996 ('s-Gravenhage, Nederland)
  Nationaliteit:
  Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

  Biografie

  Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Rang:
  Officier vlieger der 2 de Klasse.
  Eenheid:
  No.320 ( Dutch) Squadron.
  Toegekend op:
  14 november 1940
  Samenvatting:
  Voordracht:
  "Voor daden van moed, beleid en trouw tegenover den vijand in tijd van oorlog bedreven met zijn vliegtuig, teweten:
  op den 16den October 1940 met Ons vliegtuig R7, waarover hij het bevel voerde, naar het door den vijand bezette Nederland gevlogen en aldaar geland op een der meeren teneinde een voor den geheimen dienst belangrijke opdracht uit te voeren.
  waarna het hem gelukt is met genoemd vliegtuig hetwelk door den vijand van zeer korten afstand werd beschoten, wederom te starten en het gedurende den nacht veilig naar Engeland terug te vliegen."
  Bijzonderheden:
  Koninklijk Besluit no. 3 van 5 november 1940.

  Ridder vierde klasse der Militaire Willems Orde (MWO.4)
  Periode:
  Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
  Rang:
  Officier-Vlieger der Tweede Klasse
  Eenheid:
  No. 320 (Dutch) Squadron, Royal Air Force
  Samenvatting:
  Aanbeveling:
  "Lieutenant Schaper, Sub-Lieutenant Ritte en Corporal Van Tongeren fungeerden respectievelijk als vlieger, navigator en radiotelegrafist/schutter van een Fokker watervliegtuig dat uitgezonden werd voor een bijzondere missie van zeer groot belang die ongewone voorbereiding, moed en initiatief op een hoog niveau vereiste. Bovendien hield de operatie in landen en opstijgen in vijandelijk gebied, in het donker en zonder enige hulp. Op een hoogte van minder dan 100 voet stuitten ze op felle tegenstand van mitrailleurs en zoeklichten. Sub-Lieutenant Ritte werd van korte afstand door het volledige salvo lichtspoor getroffen. Gelukkig ketste het salvo af op de bommenrichtkijker maar de benen, handen, gezicht en borst van deze officier werden door splinters geraakt. Cpl. van Tongeren betoonde uitzonderlijke koelbloedigheid en kwaliteiten van hoog peil om met zijn wapen te blijven vuren ondanks het feit dat hij aan zijn benen gewond was geraakt en het wapen hem uit handen werd geslagen. Lieutenant Schaper slaagde er door zijn vastberadenheid en moed in, zijn ernstig beschadigde toestel met beide gewonde bemanningsleden naar de basis terug te vliegen. Hoewel hij aan bloedverlies leed, bleef Sub-Lieutenant navigeren en stelde zo zijn vlieger in staat in de meest moeilijke omstandigheden een veilige landing te maken. Lieutenant Schaper, Sub-Lieutenant Ritte en Corporal Van Tongeren vormden een team waarin alleen perfecte samenwerking hen in staat stelde zich aan een situatie te onttrekken die wellicht hopeloos had kunnen zijn.
  Bijzonderheden:
  Toestemming tot dragen verleend per Koninklijk Besluit No. 6, dd. 28 februari 1941.
  Distinguished Flying Cross (DFC)

  Bronnen