De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Balza, J. William

Nationaliteit:
Amerikaanse (1776 - heden, Republiek)

Biografie

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Private First Class (Soldaat 1ste klas)
Eenheid:
Headquarters Company, 2nd Battalion, 127th Infantry Regiment, 32nd Infantry Division "Red Arrow", U.S. Army (Headquarters Company, 2nd Battalion, 127th Infantry Regiment, 32nd Infantry Division "Red Arrow", U.S. Army)
Samenvatting:
De President van de Verenigde Staten heeft het genoegen het Distinguished Service Cross toe te kennen aan William J. Balza, Private First Class, U.S. Army, wegens uitzonderlijke heldenmoed tijdens militaire operaties tegen een gewapende vijand, dienend bij Headquarters Company, 2d Battalion, 127th Infantry Regiment, 32d Infantry Division, in actie tegen vijandelijke troepen op 25 december 1942, bij Buna op Nieuw Guinea. Toen een compagnie infanterie werd afgesneden van zijn bataljon meldde Pfc. Balza, in een poging de verbindingen te herstellen zich vrijwillig om een telefoonkabel naar de afgesneden compagnie te leggen. Hoewel hij twee keer werd teruggedrongen door zwaar vijandelijk vuur kroop hij met moedige vastberadenheid en volledige minachting voor zijn eigen veiligheid over een open terrein en slaagde erin met de telefoonkabel de afgesneden compagnie te bereiken. Pfc. Balzaís opvallende moed en vastberadenheid vormden een inspiratie voor de mannen van zijn eenheid. Zijn onbevreesde actie, zijn persoonlijke moed en vurige plichtsbetrachting zijn een voorbeeld van de hoogste tradities van de strijdkrachten van de Verenigde Staten en strekken hem, de 32th Infantry Division en de Amerikaanse Landmacht tot grote eer.
Bijzonderheden:
Headquarters, U.S. Army Forces in the Far East, General Orders No. 34 (1943).

Distinguished Service Cross (DSC)

Bronnen