De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Beekman, Jacob "Jaap"

Geboortedatum:
21 december 1919 (Zwolle, Nederland)
Overlijdensdatum:
15 november 2010 (Zwolle, Nederland)
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Dienstnummer 2761 (SOE).

Jaap Beekman was de echtgenoot van Yolande Beekman-Unternšhrer.

Nadat hij als Engelandvaarder overstak naar Engeland is Jaap Beekman actief geweest als SOE agent, waarbij hij ook als geheim agent in Nederland is gedropt.

Voerde na de oorlog speciale missies uit in Ceylon en Korea en was Commandant Stafeskadron 11 Tankbataljon "Regiment Huzaren van Sytzama".

Bevorderingen:
1 januari 1949: Reserve Tweede-luitenant der Cavalerie;
1 januari 1951: Reserve Eerste Luitenant;
1 november 1959: Reserve Ritmeester;
1 november 1969: Reserve Majoor.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Marechaussee te voet
Eenheid:
Koninklijke Marechausse
Toegekend op:
29 april 1943
Samenvatting:
Wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.
Bijzonderheden:
Koninklijk Besluit No. 11, dd. 29 april 1943.
Kruis van Verdienste (KV)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Reserve - eerste Luitenant
Eenheid:
Koninklijke Landmacht
Toegekend op:
8 september 1945
Bronzen Kruis (BK)
Samenvatting:
Voordracht:
ďMoed, beleidvol optreden en doorzettingsvermogen getoond, door, na in Augustus 1944 per parachute op Nederlandsch bezet gebied te zijn neergelaten, gedurende geruimen tijd onder moeilijke omstandigheden een waardevolle draadloze verbinding tusschen de Binnenlandse strijdkrachten en het Hoofdkwartier te LONDON te onderhouden.Ē
Bijzonderheden:
Koninklijk Besluit No. 31, dd 8 september 1945.
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Huzaar 1e Klasse
Eenheid:
Motormitailleurgroep 1e Eskadron Pantserwagens, Vliegveld Ypenburg
Toegekend op:
14 december 1949
Bronzen Leeuw (BL)
Samenvatting:
Voordracht:
ďHeeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 10 mei 1940, ingedeeld bij een motormitrailleurgroep van het 1e Eskadron Pantserwagens, welk eskadron mede was belast met de verdediging van het vliegveld Ypenburg, nadat dit vliegveld uit de lucht zwaar was gebombardeerd, onmiddellijk, onder zwaar vijandelijk vuur, zowel uit de lucht als van de grond, onverschrokken als commandant van ongeveer zes man aan de verdediging deel te nemen en het vuur op vijandelijke gelande vliegtuigen en valschermjagers te openen, waardoor de vijand ernstige verliezen leed.
In het bijzonder door, toen er nagenoeg geen leiding meer was, zelfbewust als commandant van het steunpunt bij de Watermolen aan de oostzijde van het vliegveld op te treden, aldaar steeds op hardnekkige wijze te blijven standhouden, waarbij hij de overige soldaten van zijn ploeg een zeer goed voorbeeld gaf en hen aan te sporen eveneens stand te houden.Ē

Bijzonderheden:
Koninklijk Besluit No. 27, dd. 14 december 1949.
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Bijzonderheden:
Verkregen met gesp "NEDERLAND MEI 1940".
Oorlogsherinneringskruis (OHK)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Bijzonderheden:
Verkregen met bronzen ster.
Croix de Guerre (1939-1945)
Bijzonderheden:
XXV
Ereteken voor Langdurige Dienst als Officier

Bronnen

Foto