De website is nu nog groter en beter geworden! WW2Awards.com is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu zijn de secties Personen en Onderscheidingen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

Bierenbroodspot, W.

Geboortedatum:
1906
Nationaliteit:
Nederlandse (1815-heden, Koninkrijk)

Biografie

Bevorderingen:
10 december 1928: Luitenant-ter-Zee 3e Klasse;
16 januari 1936: Luitenant-ter-Zee 2e Klasse;
1 oktober 1942: Luitenant-ter-Zee 1e Klasse;
1 januari 1947: OZWNR.1;
1 augustus 1953: Kapitein-Luitenant-ter-Zee Waarnemer.

Loopbaan:
?: No. 254 Squadron;
?: No. 320 (Dutch) Squadron;
20 augustus 1953: Commandant Vliegbasis Woensdrecht;
23 november 1956: Pensioen.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Luitenant-ter-Zee 1e Klasse
Eenheid:
254 Squadron, Royal Air Force
Toegekend op:
3 april 1945
Samenvatting:
Aanbeveling:
"Deze officier heeft als navigator vele missies gevlogen. In de nacht van 26 op 27 maart 1945 was hij uitgestuurd voor een patrouille tegen scheepvaart in de Bocht van Helgoland. Hij stuitte op zwaar afweervuur en het vliegtuig werd geraakt en raakte beschadigd; een motor werd onbruikbaar. Niettemin zette de bemanning de missie voort en lanceerde een aanval tegen intense weerstand. Op de thuisvlucht viel een tweede motor uit en het was slecht weer. Met vertoon van grote kundigheid en moed maakte luitenant-vlieger van Waart een landing op zee en daarna slaagden ze erin met de rubberboot naar de kust te peddelen. Gedurende zijn operationele loopbaan heeft Luitenant Bierenbrootspot initiatief, gretigheid en plichtsbesef van een uitzonderlijk hoog niveau getoond."
Bijzonderheden:
Toestemming tot dragen verleend bij Koninklijk Besluit No. 4, dd. 7 juni 1945.
Distinguished Flying Cross (DFC)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Rang:
Luitenant-ter-Zee 1e Klasse
Eenheid:
320 Squadron, R.D.N.A.S. (320 Squadron, R.D.N.A.S.)
Toegekend op:
12 mei 1945
Vliegerkruis (VK)
Samenvatting:
Voordracht:
"Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting."
Bijzonderheden:
363e Verlening.
Koninklijk Besluit No. 12, dd. 12 mei 1945.
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Bijzonderheden:
Ontvangen met gesp "JAVAZEE 1941 - 1942".
Oorlogsherinneringskruis (OHK)
Periode:
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Bijzonderheden:
Ontvangen met gesp "XX" voor 20 jaar dienst.
Ereteken voor Langdurige Dienst als Officier

Bronnen