De vragen met de juiste antwoorden:
 
1. Onder welke naam stond deze Nederlandse dubbelspion bekend?
 
  - Antwoord: King Kong
  - Uitleg: De man op de foto is Christiaan Antonius (Chris) Lindemans, beter bekend als ‘King Kong’. Tijdens de Tweede Wereldoorlog liep hij als verzetsman over naar de Duitsers.
 
2. Op 30 augustus 1943 ontsnapten de Nederlandse agenten Ben Ubbink en Pieter Dourlein uit Kamp Haaren. Welke stellingen over hen zijn juist? I: Na aankomst in Groot-Brittannië werden zij beide uiteindelijk gedegradeerd; II: Zij zijn na de oorlog allebei onderscheiden met de militaire Willemsorde.
  - Antwoord: Alleen stelling I is juist
  - Uitleg: Ubbink en Dourlein waren beide gearresteerd in het kader van het Engelandspiel. Na hun ontsnapping kwamen zij op 1 februari 1944 aan in Londen. Hier werden zij enige tijd geïnterneerd, omdat zij niet werden vertrouwd. Zij werden hierna uiteindelijk gedegradeerd (Dourlein van sergeant tot korporaal en Ubbink van luitenant tot sergeant), omdat zij niet meer in het veld opereerden. Dourlein werd in 1950 onderscheiden met de Militaire Willemsorde. Ubbink kreeg de Bronzen Leeuw.
 
3. Bij de evacuatie uit welke plaats was de onderstaande Britse torpedobootjager betrokken?
 
  - Antwoord: Duinkerke
  - Uitleg: Het schip op de foto is de HMS Mackay die betrokken was bij de evacuatie van Britse troepen uit Duinkerke
 
4. Uit welk land is het type tank op deze foto afkomstig?
 
  - Antwoord: Italië
  - Uitleg: De tank op de foto is de Italiaanse Fiat 3000, de eerste in massaproductie genomen Italiaanse tank, die gebaseerd was op de Franse Renault FT.
 
5. Welke van de onderstaande Amerikaanse militairen ontving de Medal of Honor vanwege zijn aandeel aan de Slag om Okinawa?
  - Antwoord: Desmond T. Doss
  - Uitleg: Hoewel onbewapend, leverde Desmond T. Doss als hospik een belangrijke bijdrage aan de Slag om Okinawa door het redden van de levens van meerdere landgenoten. De andere drie Amerikanen verdienden de Medal Honor tijdens de Slag om Gualdalcanal.
 
6. In welke kamer van het Witte Huis sliep Winston Churchill tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten in december 1941 en januari 1942?
  - Antwoord: De rozenkamer
  - Uitleg: Churchill logeerde in de rozenkamer op de tweede verdieping, vanwege de vele koninginnen die er sliepen tegenwoordig de Queens’ Bedroom genoemd. In de Monroekamer (tegenwoordig de Treaty Room) had hij zijn kaartenkamer.
 
7. Onderstaande cartoon is van een bekende Amerikaanse tekenaar uit de Tweede Wereldoorlog. In zijn komische tekeningen figureerden vaak twee Amerikaanse soldaten. Wat was hun naam?
 
  - Antwoord: Willie & Joe
  - Uitleg: De naam van de cartoonist is Bill Mauldin. De figuren die vaak in zijn tekeningen figureerden noemde hij Willie en Joe
 
8. Wat is de naam van de in 1942 opgerichte ‘club’ bestaande uit geallieerde vliegeniers die na een noodlading of crash boven zee overleefden in het water?
  - Antwoord: Goldfish Club
  - Uitleg: De naam van deze ‘club’ was de Goldfish Club, goud vanwege de waarde van het leven en fish vanwege het overleven in het water. De oprichter was een leidinggevende medewerker van een Brits bedrijf dat reddingsmateriaal voor op zee fabriceerde. De leden van de club kregen een lidmaatschapskaart en speciaal embleem voor op hun kleding.
 
9. Wat was de naam van de olifant op de afbeelding hieronder?
 
  - Antwoord: Lin Wang
  - Uitleg: Lin Wang was een Aziatische olifant die diende bij het Chinese Expeditionary Force tijdens de Tweede Chinees-Japanse Oorlog. Olifanten werden veel gebruikt in deze oorlog voor het transporteren en trekken van artilleriestukken.
 
10. In welke maand en welk jaar kreeg Claude Auchinleck het bevel over het Middle East Command in Noord-Afrika?
  - Antwoord: Juli 1941
  - Uitleg: Auchinleck werd in juli 1941 benoemd tot opperbevelhebber van het Middle East Command. Hij was de opvolger van generaal Archibald Wavell, die op zijn beurt Auchinleck opvolgde als opperbevelhebber van het British Indian Army. Generaal Auchinleck had als opperbevelhebber van de Middle East Command zijn hoofdkwartier in Caïro. Behalve voor Noord-Afrika was hij ook verantwoordelijk voor de troepen in Perzië en het Midden-Oosten.
 
11. Wat voor type bunker is hieronder afgebeeld?
 
  - Antwoord: Regelbau 629
  - Uitleg: Dit Stützpunkt (Marine Küstenbatterie) bij Calais in Frankrijk was onderdeel van de Duitse Atlantikwall. Het type van deze bunker was Regelbau 629 en de volledige naam luidde Pakunterstellraum mit Betondecke. De toegang geschiedde zoals bij alle soortgelijke werken vanaf de landzijde. Drie trappenhuizen voerden naar de onderste verdiepingen, waar zich toiletten, machine- en bereidheidsruimten bevinden. Talloze machinegeweer- en granaatwerperstellingen, als ook antitankstellingen, omringden het complex
 
12. De gevangenen die op 8 december 1944 door het verzet werden bevrijd uit het Huis van Bewaring in Leeuwarden werden opgewacht door hun helpers bij wie ze moesten onderduiken. Zij moesten zich identificeren met een bepaalde codezin. De gevangenen stelden de vraag: "Hoe laat is het?" Wat moest daarop het antwoord zijn?
  - Antwoord: Het wordt hoog tijd dat wij thuis komen
  - Uitleg: De gevangenen werden in kleine groepjes naar buiten geleid. Zij moesten naar bepaalde punten in de stad gaan, waar zij werden opgewacht door leden van de BS. De gevangenen moesten zich bekend maken door het geven van een wachtwoord. Zij moesten vragen: "Weet u ook hoe laat het is?" Het goede antwoord van de BS’ers daarop moest luiden: "Het wordt hoog tijd dat wij thuis komen." Als deze procedure correct was verlopen, werden de gevangenen naar een onderduikadres gebracht. Zij zouden dit allen veilig bereiken.
 
13. Welk schip was niet betrokken bij de slag bij de Noordkaap op 26 december 1943?
  - Antwoord: HMS Suffolk
  - Uitleg: De Duke of York en de Saumarez maakten deel uit van Force 2, de HMS Belfast van Force 1.
 
14. Op welke datum voerden bewoners van het getto van Warschau voor het eerst aanvallen uit op de Duitsers, om zich te verzetten tegen de deportatie naar het vernietigingskamp?
  - Antwoord: 18 januari 1943
  - Uitleg: Duizenden Joden kwamen in het getto om door ziektes, uithongering en willekeurige executies, nog voordat de nazi’s begonnen de getto bewoners massaal te deporteren naar het vernietigingskamp Treblinka. Langzamerhand kwamen de Joden erachter dat ze niet naar werkkampen werden gestuurd, maar naar vernietigingskampen. Zodoende kwamen de overgebleven Joden in opstand. Het eerste gevecht met Duitse troepen vond plaats op 18 januari 1943. De uiteindelijke opstand duurde van 19 april tot 16 mei 1943.
 
15. Hoeveel gulden keerde het Nationaal Steunfonds tijdens de Tweede Wereldoorlog uit aan gezinnen van Nederlandse zeelieden, onderduikers en verzetsorganisaties?
  - Antwoord: 83,8 miljoen
  - Uitleg: Door de goede administratie die het NSF bijhield, is precies af te lezen hoeveel de organisatie heeft uitgegeven gedurende de oorlog. Aan de hand van de kwitanties van het NSF, wordt geschat dat de instelling gedurende het laatste jaar van de oorlog belast was met de ondersteuning van 150.000 personen. Het Nationaal Steunfonds heeft aan het ondersteunen van (familieleden van) onderduikers, zeelieden, spoorwegstakers en verzetsorganisaties tijdens de bezetting van Nederland in totaal ƒ83.765.786,69 besteed. Na het einde van de oorlog bevond zich ook nog eens 22,5 miljoen in de kas.
 
16. Wat was de naam van de eerste leider van de verzetsgroep KP Rotterdam-Zuid?
  - Antwoord: Jan Engberts
  - Uitleg: Zoals ook elders in Nederland werden in Rotterdam ook een aantal knokploegen opgericht, waarvan de knokploeg Rotterdam Zuid de op drie na grootste was. Deze in het voorjaar van 1944 opgerichte ploeg werd opgenomen in het grote verband van Landelijke Knokploegen. De grondleggers van de ploeg waren: Jan Engberts (Lange Jan), Kees Bitter (Kleine Kees) en Piet Roubos (Bolle Piet). De ploeg stond in de beginfase onder leiding van de 24-jarige Lange Jan, die als enige van het gezelschap een militaire training had gevolgd
 
17. Wat was de naam van het apparaatje op de foto?
 
  - Antwoord: Moffenzeef
  - Uitleg: De Moffenzeef is een apparaat dat in de Tweede Wereldoorlog in Nederland, tussen 1942 en 1944 werd gebruikt om de stoorsignalen van de Duitsers te elimineren om zo naar Radio Oranje te kunnen luisteren. Het apparaat is uitgevonden door Erik Schaaper en Jan Corver.
 
18. Wie is de man die op deze foto de wapenstilstand van Compiègne ondertekent?
 
  - Antwoord: Charles Huntziger
  - Uitleg: Charles Huntziger (1880-1941) was een Franse generaal uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Bij de ondertekening van het Wapenstilstand van Compiègne op 22 juni 1940 was hij het hoofd van de Franse delegatie. Na de wapenstilstand werd Huntziger minister van Oorlog voor het Vichy-regime en later opperbevelhebber van de landmacht.
 
19. . Op welke van de onderstaande locaties was de divisie met dit embleem tijdens de Tweede Wereldoorlog nooit gestationeerd of actief?
 
  - Antwoord: Groenland
  - Uitleg: Dit embleem is van de Britse 49th (West Riding) Infantry Division. De divisie nam tijdens de Tweede Wereldoorlog deel aan de Slag om Noorwegen en was betrokken bij de strijd om Narvik. In mei 1940 trok de divisie zich terug uit Noorwegen. De 146th en 147th Infantry Brigade werden na de terugtrekking gestationeerd op IJsland. In 1943 werd het embleem met de ijsbeer op een ijsschots aangenomen. Daarvan komt ook de bijnaam van de divisie, namelijk: The Polar Bears.
 
20. Uit welk land was het ontwerp van dit vliegtuig afkomstig?
 
  - Antwoord: Sovjet-Unie
  - Uitleg: Het vliegtuig op de foto is de Antonov A-40 Krylya Tanka (tank op vleugels) en was een poging van de Sovjets om een tank te laten vliegen naar het slagveld. Een prototype werd gebouwd en getest in 1942. Het vliegtuig werd als onwerkbaar beschouwd en nooit in productie genomen
 
21. Hoe werd het gebied genoemd tussen Gualalcanal, Savo en de Florida-eilanden dat bekend stond om de vele scheeps- en vliegtuigwrakken op de zeebodem na afloop van de Slag om Guadalcanal?
  - Antwoord: Ironbottomsound
  - Uitleg: Het gebied tussen Guadalcanal, Savo en de Florida-eilanden (onderdeel van de Salomonseilanden) werd door de Amerikaanse marine Ironbottomsound genoemd vanwege het zeer grote aantal scheeps- en vliegtuigwrakken dat zich hier na de Slag om Guadalcanal (1942-1943) op de zeebodem bevond. Tegenwoordig staat het gebied bekend als een populaire bestemming voor sportduikers.
 
22. Uit welk land is deze onderscheiding afkomstig?
 
  - Antwoord: Groot-Brittannië
  - Uitleg: Afgebeeld is de Air Crew Europe Star, een Britse onderscheiding die werd uitgereikt aan RAF-vliegers die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de periode van 3 september 1939 tot 4 juni 1944 voor een periode van minimaal twee maanden in actieve dienst zijn geweest en minimaal één operationele vlucht boven Europa hebben gemaakt. Vliegers die gedurende een vlucht gewond raakten, ontvingen de ster eveneens.
 
23. In welke Duitse stad bevinden zich deze ‘Stolpersteine’?
 
  - Antwoord: Berlijn
  - Uitleg: Deze Stolpersteine voor de familie Noah bevinden zich in de Rosenthaler Strasse 42 in de Berlijnse wijk Mitte. Tana Noah was nog maar drie jaar oud toen hij met zijn ouders naar Auschwitz werd gedeporteerd.
 
24. In welke Nederlandse plaat bevindt zich het monument waar het onderstaande reliëf onderdeel van is?
 
  - Antwoord: Beek
  - Uitleg: In de Nederlandse gemeente Beek staat Het Monument voor de Gedeporteerde Zigeuners. Het is een hardstenen zuil met reliëf en de tekst: "Wij lieten hen gaan".
 
25. Naar welke Duitse onderzeebootcommandant werd tijdens de Tweede Wereldoorlog een bordspel genoemd?
  - Antwoord: Günther Prien
  - Uitleg: Günther Prien (1908–1941) was de commandant van de U-47 en bracht in total 30 geallieerde koopvaardijschepen tot zinken. Hij werd vooral bekend door het tot zinken brengen van het Britse slagschip HMS Royal Oak. In Duitsland groeide hij uit tot een heuse beroemdheid met bijbehorende merchandise. Het bordspel ‘Mit "Prien" gegen England’.