TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!
De vragen met de juiste antwoorden:
 
1. Wie ontbreekt er op deze propagandaposter?
 
  - Antwoord: Winston Churchill
  - Uitleg: Te zien zijn links de Amerikaanse president Franklin Roosevelt en rechts Sovjetleider Jozef Stalin. Erboven een karikatuur van een Jood. De Britse premier Winston Churchill ontbreekt. Gesuggereerd wordt dat de drie geallieerde leiders door de Joden worden aangestuurd, een vaak terugkerend thema in de nazipropaganda.
 
2. Tijdens de bezetting van Nederland waren veel producten gerantsoeneerd en enkel verkrijgbaar via een distributiebonnensysteem. Welk product was na de Tweede Wereldoorlog als laatste in Nederland, in 1952, weer vrij verkrijgbaar?
  - Antwoord: Koffie
  - Uitleg: Rantsoenering wordt ingevoerd voor een noodzakelijke en eerlijke verdeling van alle goederen over de bevolking. Ook voorafgaand aan en gedurende de Tweede Wereldoorlog was de Nederlandse regering genoodzaakt een systeem van rantsoenering in te voeren in de vorm van distributiebonnen. Suiker werd op 11 oktober 1939 in Nederland het eerste product dat alleen verkrijgbaar was met distributiebonnen. Vanaf januari 1940 gold dit ook voor erwten. Tot begin jaren vijftig bleven veel goederen slechts "op de bon" verkrijgbaar. Koffie was in 1952 het laatste product dat weer vrij verkrijgbaar werd.
 
3. Welk geallieerde vervoermiddel had de bijnaam: "Long slow target?"
 
  - Antwoord: B
  - Uitleg: Te zien zijn: A: C-47 Douglas C-47 Skytrain, B: Landing Ship Tank, C: DUKW en D: Jeep. De Landing Ship Tank werd ook wel Long slow target genoemd.
 
4. Tijdens de slag bij Midway verloor de Japanse Keizerlijke Marine haar overwicht doordat vier vliegdekschepen werden uitgeschakeld, de Hiryu, Akagi, Soryu en Kaga. Welk van deze schepen werd als laatste uitgeschakeld?
  - Antwoord: Hiryu
  - Uitleg: De Hiryu, oftewel "Vliegende Draak", was een vliegdekschip in de Soryu-klasse van de Japanse Keizerlijke Marine tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het schip nam deel aan de aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941. Samen met de Kaga en de Akakgi en met zusterschip Soryu nam de Hiryu deel aan de Slag bij Midway. Om 19:13 uur op 4 juni zonk de Soryu en nog geen twaalf minuten later rukten twee explosies het uitgebrande wrak van de Kaga uit elkaar waarna het binnen enkele minuten in de golven verdwenen was. Om 05:20 uur, op 5 juni, zonk de Akagi, nadat het vliegdekschip door drie torpedoís getroffen was, die op last van Yamamoto afgevuurd waren door Japanse torpedobootjagers. De Hiryu zonk diezelfde morgen om 09:12 uur.
 
5. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn verscheidene dieren ingezet als koerier, om mijnen op te sporen en voor bewakingstaken. Verschillende dieren ontvingen de Dickin-medaille, een Britse onderscheiding, die de Victoria Cross voor dieren wordt genoemd. Welke van de onderstaande dieren kreeg deze onderscheiding voor het redden van verdrinking van zijn begeleider tijdens de strijd om Walcheren in 1944?
  - Antwoord: Rifleman Khan
  - Uitleg: Rifleman Khan was een Elzassische hond uit het Verenigd Koninkrijk. Op 27 maart 1945 werd de Dickin Medal aan hem toegekend voor het redden van zijn begeleider, Lance Corporal James Muldoon van verdrinking onder hevig artillerievuur tijdens de Slag om Walcheren in november 1944.
 
6. Wat was de naziterm voor seksuele relaties tussen AriŽrs en niet-AriŽrs?
  - Antwoord: Rassenschande
  - Uitleg: De term rassenschande of bloedschande werd gebruikt door de naziís voor seksuele relaties tussen AriŽrs en niet-AriŽrs. Met niet-AriŽrs werden met name Joden, zigeuners en Slavische volkeren bedoeld. De wetgeving hieromtrent werd vastgelegd in de Rassenwetten van Neurenberg. Iemand die zich schuldig maakte aan dit vergrijp stond gevangenisstraffen of de doodstraf te wachten.
 
7. Uit welk land is dit pantservoertuig afkomstig?
 
  - Antwoord: Japan
  - Uitleg: Het afgebeelde pantservoertuig is de Japanse Type 98-So-Da. Dit voertuig werd gebruikt voor troepenvervoer en bevoorrading van munitie voor de Japanse troepen. Type 98 So-Da had twee bemanningsleden en kon tien soldaten tegelijk vervoeren.
 
8. Op welk strand gingen de Britse 3e Infanteriedivisie en de Britse 27e pantserbrigade aan land tijdens operatie Overlord op 6 juni 1944?
  - Antwoord: Sword Beach
  - Uitleg: Een van de vijf landingszones tijdens operatie Overlord was Sword Beach, het meest oostelijke landingsstrand, nabij Ouistreham en Caen. De Britse 3e infanteriedivisie en de Britse 27e pantserbrigade landden hier op D-Day.
 
9. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden verschillende conferenties plaats tussen de leiders van de Verenigde Staten, Groot-BrittanniŽ en de Sovjet-Unie. Zet de conferenties in chronologische volgorde en begin met de eerste conferentie in 1941.
 
  - Antwoord: A – B – D – C
  - Uitleg: De juist volgorde is als volgt: A: de conferentie van Placentia Bay, 9-12 augustus 1941, B: de conferentie van Teheran, 28 november-1 december 1943, D: de conferentie van Jalta, 4-11 februari 1945 en C: de conferentie van Potsdam, 17 juli- 2 augustus 1945. Tijdens de conferentie van Potsdam was president Roosevelt reeds overleden en vervangen door Truman, Churchill werd na het verliezen van de verkiezingen nog tijdens de conferentie vervangen door de nieuwe premier, Clement Attlee.
 
10. Welke slag vond tijdens de Tweede Wereldoorlog plaats op de hier afgebeelde locatie in Rusland?
 
  - Antwoord: Slag om Stalingrad
  - Uitleg: Afgebeeld is het huidige Wolgograd. Tussen 23 augustus 1942 en 2 februari 1943 vond hier de Slag om Stalingrad plaats. Deze slag geldt als een keerpunt van de Tweede Wereldoorlog. Het Duitse 6e leger werd volledig vernietigd door het Rode Leger. Tijdens de destalinatie werd de naam Stalingrad veranderd in Wolgograd.
 
11. Hoe heette de Britse geheime operatie uit 1944 waarbij een aanslag op Adolf Hitler werd voorbereid?
  - Antwoord: Operatie Foxley
  - Uitleg: Operatie Foxley was een in november 1944 uitgewerkt plan om een aanslag te plegen op Adolf Hitler. Het door de Britse Special Operations Executive (SOE) bedachte plan werd nooit uitgevoerd. De bedoeling was om Hitler neer te schieten tijdens ťťn van zijn bezoeken aan de Berghof.
 
12. Welk snoepgoed werd ontwikkeld in 1941?
  - Antwoord: M&M’s
  - Uitleg: M&M’s werden in 1941 ontwikkeld door de Amerikaanse zakenman Forrest Mars. Hij werd geïnspireerd door het Britse snoepgoed Smarties dat hij strijders tijdens de Spaanse Burgeroorlog had zien eten. Op 3 maart 1941 verkreeg hij een patent voor zijn product. Toen de VS bij de Tweede Wereldoorlog betrokken raakte, werden M&M’s gereserveerd voor militair gebruik. Omdat de suikercoating voorkwam dat het snoep smolt in gebieden met warme klimaten, zoals de Pacific, werd het snoepgoed onderdeel van de C-Rantsoenen van soldaten.
 
13. Uit welk land komt deze poster?
 
  - Antwoord: Canada
  - Uitleg: Deze poster is afkomstig uit Canada en werd verspreid door de overheid. Een arbeider staat symbolisch achter een militair. De boodschap is dat hard werkende arbeiders ook de oorlogsinspanningen steunen.
 
14. Welke stelling over het onderstaande schip is onjuist?
 
  - Antwoord: Het werd tot zinken gebracht door de Britse onderzeeŽr Triton
  - Uitleg: Het schip op de foto is de BlŁcher. Het werd tijdens de Duitse aanval op Noorwegen op 9 april 1940 door Noorse kustbatterijen uitgeschakeld en tot zinken gebracht in de Oslofjord. Het naar de Pruisische generaal Gebhard Leberecht von BlŁcher vernoemde schip had zelf in haar carrière geen enkele vijand kunnen uitschakelen.
 
15. Wanneer begon de Japanse invasie van Sumatra?
  - Antwoord: 14 februari 1942
  - Uitleg: Na kort na de jaarwisseling eerst Noord-Celebes en Noord-Borneo binnengevallen te zijn, begonnen de Japanners op 14 februari 1942 met de invasie van Sumatra. De strijd eindigde op 28 maart 1942 met de Japanse verovering van het eiland.
 
16. Wat is de Nederlandse vertaling van de tactiek die de Japanners tijdens hun campagne in China toepasten tijdens de Tweede Wereldoorlog?
  - Antwoord: 3 keer alles
  - Uitleg: De door de Japanners in China toegepaste tactiek werd Sankō Sakusen genoemd, in het Nederlands vertaald als 3 keer alles. Deze tactiek van de verschroeide aarde omvatte het volgende: “Dood alles, verbrand alles en plunder alles”.
 
17. Wat wordt bedoeld met de Palm Sunday Goose Shoot?
  - Antwoord: Confrontatie tussen geallieerde jagers en Duitse transportvliegtuigen in 1943
  - Uitleg: Op zondag 18 april 1943 onderschepten vier Amerikaanse squadrons en een Britse eenheid jachtvliegtuigen boven de Golf van Tunis een groep van 65 Duitse transportvliegtuigen, die voorraden aanvoerden voor de troepen in Noord-Afrika, geŽscorteerd door twintig Duitse jagers. Bij de daarop volgende confrontatie werden 74 Duitse vliegtuigen neergehaald door de Amerikanen en Britten. Omdat het gevecht plaatsvond op Palmzondag, ging deze de geschiedenis in als de Palm Sunday Goose Shoot.
 
18. Jan Campert schreef dit gedicht. Dit was bedoeld voor achttien verzetsmensen die werden geŽxecuteerd door de bezetter. De meesten van hen waren leden van verzetsgroep De Geuzen, maar drie van hen niet. Bij welke verzetsdaad waren zij betrokken geweest?
 
  - Antwoord: De Februaristaking
  - Uitleg: Het gedicht, Het lied der achttien dooden, werd geschreven door Jan Campert naar aanleiding van de executie die op 13 maart 1941 plaatsvond op de Waalsdorpervlakte. De slachtoffers waren vijftien leden van verzetsgroep De Geuzen en drie organisatoren van de Februaristaking. Het is een bekend gedicht geworden over het Nederlands verzet in de Tweede Wereldoorlog.
 
19. Wat wordt bedoeld met de Ghost ships of Archangel?
  - Antwoord: Een groep schepen die de aanvallen op hun konvooi overleefde
  - Uitleg: De HMS Ayrshire en de koopvaardijschepen ss Silver Sword, ss Ironclad en ss Troubadour werden in juli 1942 wit geschilderd en dreven dagenlang met het ijs in oostelijke richting. Nadat de vier schepen losgeraakt waren uit het ijs konden ze de relatief korte afstand naar Nova Zembla behouden overbruggen. De vier witgeschilderde schepen zouden bekend worden als de ĎGhostships of Archangelskí.
 
20. Waarop doelde Erwin Rommel als hij het tijdens de Afrikaanse veldtocht had over "little fellers" (maatjes)?
  - Antwoord: Inlichtingen verkregen door het onderscheppen van geallieerd radioverkeer
  - Uitleg: In 1941-1942 was Erwin Rommel opmerkelijk goed op de hoogte van Britse operaties doordat hij de dagelijkse rapporten van de Amerikaanse militair attachť in CaÔro, kolonel Bonner Fellers, onderschepte. Met een woordspeling op de naam van de Amerikaan duidde Rommel de signalen aan als zijn Ďlittle fellersí, zijn maatjes.