TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!
De vragen met de juiste antwoorden:
 
1. Wat werd in de Sovjet-Unie naar deze volkscommissaris vernoemd?
 
  - Antwoord: Een tank
  - Uitleg: De man op de foto is Kliment Jefremovitsj Vorosjilov, een Sovjet-Russisch militair commandant en bolsjewistisch politicus. In 1925 werd hij benoemd tot volkscommissaris. Naar hem is de KV-1 vernoemd, een zware standaard-Sovjettank uit de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog.
 
2. Binnen de NSDAP hadden de Alter Kšmpfer, de leden van het eerste uur, het meeste aanzien. Voor leden die na de verkiezingen van september 1930 en na Hitlers machtsovername in januari 1933 lid werden, hadden ze bijnamen. Hoe werden leden aangeduid die na januari 1933 lid werden?
  - Antwoord: Maartviooltjes
  - Uitleg: De Alter Kšmpfer (oud-strijders) waren lid geworden tijdens de prille beginperiode 1919-1924 of tussen 1925 en 1930 tijdens de zogenaamde Kampfzeit, de Ďstrijdtijdí toen de partij in veel deelstaten verboden was. Leden die na de verkiezingen van september 1930 lid werden noemden zij minachtend septemberlingen. Leden die lid werden van de NSDAP na januari 1933 werden aangeduid als maartviooltjes. Zowel septemberlingen als maartviooltjes werden beschouwd als opportunisten.
 
3. Aan wie kon deze onderscheiding onder meer uitgereikt worden?
 
  - Antwoord: Nederlandse krijgsgevangenen in Nederlands-IndiŽ
  - Uitleg: De onderscheiding op bovenstaande foto is de Verzetsster Oost-AziŽ, ingesteld door koningin Juliana. Daarmee werden de Nederlanders en Nederlandse onderdanen in Nederlands-IndiŽ onderscheiden die zich hadden verzet tegen de vijand of die zich gedurende hun krijgsgevangenschap of internering verdienstelijk hadden gemaakt.
 
4. In welke stad staat dit beeld van een kindsoldaat?
 
  - Antwoord: Warschau
  - Uitleg: Dit beeld, genaamd ĎDe Kleine Opstandeling;í, maakt onderdeel uit van een herdenkingsmonument in de Poolse hoofdstad Warschau. Het monument staat voor alle kindsoldaten die vielen tijdens de Opstand van Warschau in 1944.
 
5. Na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland verdeeld in vier bezettingszones. Welke land was verantwoordelijk voor welk deel van Duitsland?
 
  - Antwoord: A: Groot-BrittanniŽ, B: Frankrijk, C: Verenigde Staten, D: Sovjet-Unie
  - Uitleg: A is de bezettingszone Groot-BrittanniŽ, B die van Frankrijk, C die van de Verenigde Staten en D die van de Sovjet-Unie. Die van Frankrijk en Groot-BrittanniŽ zouden later samengevoegd worden. Tot de indeling van Duitsland in bezettingszones was door de geallieerde leiders op de conferentie van Jalta in februari 1945 besloten. Hoofdstad Berlijn werd verdeeld in corresponderende sectoren. Onder meer wantrouwen dat een van de partijen het ontstane machtsvacuŁm zou opvullen was de reden van dit besluit.
 
6. Hoe werd de Duits-Finse operatie genoemd om de haven van Moermansk in te nemen in 1941?
  - Antwoord: Operatie Silberfuchs
  - Uitleg: Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde de haven van de Russische stad Moermansk een belangrijke rol. Na de Duitse inval besloten de geallieerden de Sovjet-Unie te steunen met militaire hulp. De twee noordelijke havens, Archangelsk en Moermansk, speelden hierbij een sleutelrol. In de tweede helft van 1941 probeerden de Duitsers en Finnen daarom de haven van Moermansk te veroveren. Deze operatie, Silberfuchs genaamd duurde van 29 juni tot 17 november 1941 en was geen succes
 
7. Wat was de bijnaam van de Indische 4e Infanteriedivisie die o.a. deel nam aan operatie Compass
  - Antwoord: Red Eagle Division
  - Uitleg: De divisie die onderdeel uitmaakte van de Britse strijdkrachten werd in 1939 in Egypte gevormd. Het insigne bevatte een rode adelaar. De officieren in de eenheid waren voornamelijk Britten, maar ook enkele IndiŽrs bekleedden officiersrangen maar niet hoger dan die van kapitein. De divisie nam deel aan campagnes in Oost-Afrika (Eritrea en Soedan), SyriŽ, Noord-Afrika en ItaliŽ en was betrokken bij operatie Kompas (Compass), de aanval van troepen van het Britse Gemenebest op de Italianen in Egypte en LibiŽ in december 1940.
 
8. Op welke foto zien we een vrouw die is geboren als een Lebensbornkind?
 
  - Antwoord: Foto C
  - Uitleg: De vrouw op foto C is Anni-Frid Synni Lyngstad, prinses Reuss en gravin van Plauen. Ze is beter bekend als Frida van de Zweedse popgroep Abba. Haar vader was de Duitse soldaat Alfred Haase en haar moeder de Noorse Synni Lyngstad. Ze werd verwekt in het kader van het Duitse Lebensbornprogramma dat bedoeld was om het geboortecijfer hoog te houden en het Arisch ras dominant te houden. Duitse militairen werden gestimuleerd kinderen te verwekken bij vrouwen die voldeden aan de raciale en gezondheidsnormen van de naziís. De vrouw op foto A is de Duitse schlagerzangeres Doris Inge Wegener, artiestennaam Manuela. Op foto B is Agnetha Fšltskog te zien, het andere vrouwelijke lid van Abba. Foto D toont de Duitse actrice, zangeres en schrijfster Hildegard Knef. Ze de in 1946 in de eerste naoorlogse West-Duitse film, ĎDie MŲrder sind unter uns".
 
9. Wat was de codeboodschap van de Nederlandse regering in Londen om aan te geven dat de spoorwegstaking op 17 september 1944 door zou gaan?
  - Antwoord: De kinderen van Versteeg moeten allen onder de wol
  - Uitleg: Met de via de radio verzonden codezin "de kinderen van Versteeg moeten allen onder de wol" kreeg de directie van NS de bevestiging dat de stakingsroep van Radio Oranje op 17 september 1944 echt waar was. De Nederlandse regering gaf hiermee de opdracht om onmiddellijk in staking te gaan. Versteeg was een van de schuilnamen van NS-directeur Willem Hupkes.
 
10. Welke uitspraak over deze foto is onjuist?
 
  - Antwoord: De naam van de fotograaf is Ping Mei
  - Uitleg: Deze foto, ĎBloody Saturdayí genoemd, werd met een Leica-toestel genomen op 28 augustus 1937 in de gebombardeerde ruÔnes van het treinstation Shanghai South. De naam van de Chinese fotograaf is niet Ping Mei, maar H. S. Wong. Ping Mei is de naam van de baby. De foto verkreeg een iconische status en vormt een symbool van de Japanse wreedheden in oorlogstijd in China.
 
11. Op welke datum startte de door de asmogendheden uitgevoerde invasie van JoegoslaviŽ?
  - Antwoord: 6 april 1941
  - Uitleg: Op 6 april begon de door Duitse, Italiaanse en Hongaarse troepen uitgevoerde invasie van JoegoslaviŽ. De strijd duurde voort tot 18 april en wordt in het voormalige JoegoslaviŽ ook wel de Apriloorlog genoemd. De invasie eindigde met de overgave van het koninklijk leger, de bezetting van de regio door de asmogendheden en de creatie van de Onafhankelijke Staat KroatiŽ.
 
12. Waar maakt deze Amerikaanse poster propaganda voor?
 
  - Antwoord: Penicilline
  - Uitleg: Op de poster is de volgende tekst verborgen: "Penicillin the new life-saving drug". Penicilline werd in 1928 ontdekt door Alexander Flemming, maar werd pas op 27 januari 1941 voor het eerst op mensen getest. Het was een belangrijke medische doorbraak voor de geallieerden legers en gaf hen in de behandeling van gewonden een grote voorsprong op de vijand.
 
13. Wat is volgens de statistieken het meest geproduceerde gevechtsvliegtuig in de Tweede Wereldoorlog?
  - Antwoord: Iljoesjin Il-2
  - Uitleg: De Iljoesjin Il-2 (NAVO-codenaam Bark), ook wel Sjtoermovik genoemd, was een succesvol grondaanvalsvliegtuig van de Sovjetluchtmacht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er 36.163 Il-2ís gebouwd, waardoor de Il-2 nog steeds het meest gebouwde militaire vliegtuig ooit is.
 
14. Wat was de bijnaam van de Australische legereenheid die in 1941 de verdediging van het eiland Timor kwam versterken.
  - Antwoord: Sparrow Force
  - Uitleg: In 1941 was het eiland Timor in het zuiden van de Indische archipel verdeeld tussen twee koloniale machten: de Portugezen en de Nederlanders. De Australische en Nederlandse overheden waren overeengekomen dat als Japan zich bij de aslanden zou aansluiten AustraliŽ troepen zou leveren aan Nederland om Timor versterken. Op 12 december 1941 arriveerde deze 1.400 man sterke Australische troepenmacht, bekend als ĎSparrow Forceí, bij Kupang.
 
15. De onderstaande kapitein voer het bevel over een schip dat op 14 februari 1942 zonk na een aanval op een Japans konvooi dat onderweg was richting Sumatra. Wat was de naam van zijn schip?
 
  - Antwoord: HMS Li Wo
  - Uitleg: De kapitein op de foto is luitenant Thomas Wilkinson, die op 14 februari 1942 het bevel voer over HMS Li Wo, een passagiersschip dat in Singapore door de Royal Navy in dienst was genomen. Zijn schip was na het verlies van de Slag om Singapore onderweg naar Batavia in Nederlands-IndiŽ. Onderweg kwam het echter een Japans konvooi tegen waarop het de aanval opende. Op een vijandelijk transportschip brak brand uit waardoor het verlaten moest worden. Tijdens een confrontatie met een Japanse zware kruiser delfde het Britse schip uiteindelijk het onderspit en zonk. Van de 84 bemanningsleden overleefden er slechts zeven om gevangen genomen te worden. Kapitein Wilkinson behoorde niet tot de overlevenden. Hij ontving postuum het Victoria Cross.
 
16. Welk type enigmamachine werd voornamelijk gebruikt door de Japanners?
  - Antwoord: Enigma T
  - Uitleg: De Enigma T, codenaam Tirpitz, was een Enigma-coderingsmachine die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers speciaal werd ontwikkeld voor gebruik door het Japanse leger. Het apparaat was gebaseerd op de commerciŽle Enigma K, maar had enkele technische aanpassingen.
 
17. Wat was de kleur van de driehoek van de eenheden binnen de Wehrmacht die bestonden uit veroordeelde soldaten en recidiverende criminelen die onder andere werden ingezet voor het opruimen van mijnenvelden en het uitvoeren van levensgevaarlijke missies aan het Oostfront?
  - Antwoord: Rood
  - Uitleg: De bedoelde eenheden stonden bekend als Strafbataillon, de verzamelnaam voor strafeenheden van de Wehrmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. De leden van deze bataljons droegen een rode driehoek en moesten voornamelijk aan het Oostfront zeer gevaarlijke missies uitvoeren en mijnenvelden opruimen. De eenheden hadden hierdoor vaak te kampen met zeer hoge verliezen. De rode driehoek moet niet verward worden met de rode driehoek die politieke gevangenen in de concentratiekampen droegen. Deze en ook anders gekleurde driehoeken werden hier met de punt naar beneden gedragen. Een groene driehoek werd gedragen door criminelen, een zwarte door Ďasociale elementení en een bruine door zigeuners.
 
18. Wat is de Duitse naam van de hieronder afgebeelde, tegenwoordig Poolse stad aan de Oostzee, waarvandaan in maart 1945 naar verluidt 70.000 Duitse burgers door de Kriegsmarine werden geŽvacueerd naar het westen?
 
  - Antwoord: Kolberg
  - Uitleg: Van 4 tot 18 maart 1945 werd Kolberg (tegenwoordig Kołobrzeg in Polen) belegerd door troepen van het Rode Leger en het Poolse Volksleger. Sinds 1807 had de voormalige Duitse badplaats aan de Oostzeekust geen oorlogsgeweld meer gezien. Toen was de belegering door Napoleons troepen stopgezet na het tekenen van een wapenstilstand tussen Frankrijk en Pruisen. De in januari 1945 nog in premiŤre gegane propagandafilm ĎKolbergí over deze belegering moest Duitsers aanmoedigen om ook nu stand te houden. Dat zou niet lukken, maar tot 17 maart werd wel vrijwel de complete burgerbevolking uit de stad door vissers-, koopvaardij- en marineschepen over zee geŽvacueerd.
 
19. Op wat voor soort Duits gevechtsvliegtuig stond dit embleem?
 
  - Antwoord: Messerschmitt Bf 109
  - Uitleg: Deze sigaar rokende Mickey Mouse met een bijl in zijn rechter- en een pistool in zijn linkerhand stond op de zijkant van de Messerschmitt Bf 109 van de beroemde Duitse gevechtspiloot Adolf Galland. Het was zijn persoonlijke herkenningsteken.
 
20. Welke uitdrukking is geen gangbare benaming van een toespraak van Winston Churchill?
  - Antwoord: This was Our Finest Hour
  - Uitleg: "This was Our Finest Hour" moet zijn: "This was Their Finest Hour". Dit is de benaming van een toespraak van de Britse oorlogspremier Winston Churchill die hij uitsprak op 18 juni 1940 voor het Lagerhuis van het Verenigd Koninkrijk. Nazi-Duitsland had toen na Denemarken en Noorwegen ook Nederland, BelgiŽ, Luxemburg en Frankrijk veroverd en Groot-BrittanniŽ was er alleen voor komen te staan omdat de Verenigde Staten nog neutraal waren. Met deze toespraak probeerde Churchill zijn beleid sinds de evacuatie van de Britse troepen vanuit Duinkerke te verdedigen.