Bülow Pyramide

Dit monument herdenkt de Slag bij Großbeeren. Op het monument staan de woorden van Generaal von Bulow: "Onze botten zullen bleken in de zon voor Berlijn – geen terugtocht!".
De Slag van Großbeeren vond plaats op 23 augustus 1813 tussen het Franse leger en Pruisische troepen en resulteerde in een overwinning voor de Pruisen. Aan Franse zijde waren de verliezen ongeveer 4000 man aan doden, gewonden, vermisten en gevangenen, aan Pruisische zijde ongeveer 1000 man.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)