TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Kapel Amerikaanse Begraafplaats Luxembourg

Vooraan op de kapel hangt een groot reliëf van een engel, met daarboven in een medaillon een neerdalende duif. Boven de ingang staat in bladgoud : " Here is enshrined the memory of valor and sacrifice " (" Hier is de herinnering aan moed en opoffering verankerd ")
In de bronzen toegangsdeur zitten 8 koperkleurige reliëfs die symbool staan voor :
(links) Physical fitness – Proficiency – Valor – Fortitude - (rechts) Fidelity – Sacrifice – Familiy ties – Faith. (fysische conditie – vaardigheid – moed – standvastigheid – trouw – offer – familiebanden – geloof ).

Op enkele treden in de kapel staat een altaar uit wit en zwart marmer met vooraan de tekst :
" I give unto them eternal life and they shall never perish „
(„ Ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen nooit omkomen ")
Achter het altaar: een smal hoog glasraam met een bloeiende druivenrank die tot boven loopt.
Links van het altaar: bovenaan een medaillon met kruis met daaronder de tekst :
" Grant us grace fearlessly to contend against evil and to make no peace with oppression "
(" Schenk ons genade onbevreesd te strijden tegen het kwaad en geen vrede te sluiten met onderdrukking ").
Rechts van het altaar: een medaillon met de 2 stenen tafelen en daaronder de tekst :
" Take unto thyself o Lord the souls of the valorous that they may dwell in thy Glory "
("Neem bij U, o Heer, de zielen van de dapperen, opdat zij in uw heerlijkheid mogen wonen")

Het plafond is bedekt met een prachtig blauw en goudkleurig mozaïek. We zien hierin vier engelfiguren met 2 paar vleugels. Het gaat hier om serafijnen, de krachtigste engelen die het dichtst bij God staan, zij zijn pure liefde, licht en vuur.
In het medaillon in het midden zien we een vredesduif onder een sterrenhemel.
Op de cirkelrand van het mozaïek staat een tekst in 4 delen met telkens daartussen een Jacobsschelp : " In proud and grateful memory of those men of the armed services /
of the United States of America who in this region and in the skies /
above it endured all and gave all that justice among nations might /
prevail and that mankind might enjoy freedom and inherit peace „.
(„ In trotse en dankbare herinnering aan die mannen van de strijdkrachten
van de Verenigde Staten van Amerika die in deze regio en in de lucht
daarboven alles verdroegen en alles gaven opdat rechtvaardigheid onder de naties zou kunnen zegevieren en de mensheid van vrijheid zou genieten en vrede zou erven " ).

Op de zijkant van het gebouw staat rechts : " 1941 – 1945
In proud remembrance of the achievements of her sons and in humble tribute to their sacrifices this memorial has been erected by the United States of America ".
(" Ter nagedachtenis aan de prestaties van haar zonen en als nederig eerbetoon aan hun offers is dit monument opgericht door de Verenigde Staten van Amerika ").
Links staat dezelfde tekst in het Frans.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Marie-Christine Vinck
  • Foto's: Marie-Christine Vinck